Đào tạo nghề tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế: phân tích từ tài liệu nước ngoài và chính sách của Việt Nam

Đào tạo nghề tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế: phân tích từ tài liệu nước ngoài và chính sách của Việt Nam

 12:05 09/10/2020

Đào tạo nghề đang được sự quan tâm lớn của Chính phủ, không chỉ là vấn đề đáp ứng nhu cầu lao động, việc làm mà còn là vấn đề đem lại nguồn thu ngân sách từ thị trường lao động. Bài viết này phân tích các khuyến nghị quan trọng của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Tổ chức lao động quốc tế (ILO), … các nghiên cứu và chính sách của Việt Nam để bước đầu đưa ra một số khuyến nghị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp cận quốc tế và định hướng phát triển. Các đề xuất và khuyến nghị sẽ góp phần giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tiếp cận với chuẩn trình độ của khu vực và quốc tế.
Từ khóa: giáo dục nghề nghiệp, ASEAN-4, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kĩ năng nghề nghiệp, chính sách.

17. HÌNH THÀNH MỘT SỐ KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP  CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT MỎ  TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ”  THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐÍCH THỰC

17. HÌNH THÀNH MỘT SỐ KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT MỎ TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐÍCH THỰC

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Nhiệm vụ của giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nhưng trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển và hội nhập sâu rộng như hiện nay. Để đạt được mục tiêu đó, việc trang bị kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của các môn học chuyên ngành, mà cần được thực hiện đồng bộ ở tất cả các học phần trong nhà trường. Bài viết nghiên cứu về một số kĩ năng nghề nghiệp cần được hình thành cho sinh viên đại học ngành Kĩ thuật mỏ trong dạy học phần Xác suất thống kê gắn thông qua một phương pháp dạy học tích cực - phương pháp học tập đích thực. Bằng việc áp dụng phương pháp học tập đích thực vào những chủ đề phù hợp, các học phần khối kiến thức cơ bản, cơ sở hoàn toàn có thể chuẩn bị cho sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo tại các trường đại học nói chung và các trường đại học khối kĩ thuật nói riêng.
Từ khóa: Kĩ năng nghề nghiệp, học tập đích thực, xác suất thống kê, kĩ thuật mỏ

9. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KĨ NĂNG LẬP TRÌNH  CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

9. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KĨ NĂNG LẬP TRÌNH CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ trên toàn cầu và phát triển dựa trên nền tảng kết hợp nhiều công nghệ, trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò chủ chốt. Các sinh viên ngành Công nghệ thông tin hôm nay sẽ là nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao trong những năm tới, là lực lượng đi đầu trong việc tiếp cận, ứng dụng, và sáng tạo công nghệ. Bài viết phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển kĩ năng lập trình, một kĩ năng nghề nghiệp quan trọng đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao các kĩ năng cần thiết, đặc biệt là kĩ năng lập trình cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng mục tiêu đào tạo của Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, kĩ năng lập trình, kĩ năng nghề nghiệp, công nghệ thông tin, đại học An Giang.

24. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC  MẦM NON TRONG THỰC HÀNH GIÁO DỤC TRẺ EM VỀ BIỂN - ĐẢO VIỆT NAM

24. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG THỰC HÀNH GIÁO DỤC TRẺ EM VỀ BIỂN - ĐẢO VIỆT NAM

 09:41 22/02/2018

Tóm tắt: Bài viết nêu lên tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên mầm non, đưa ra nhưng yêu cầu về kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non và những phương thức đạo tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Nội dung ứng dụng của bài viết tập trung vào cách thức bồi dưỡng kĩ năng nghề cho sinh viên Khoa Giáo dục mầm non với chủ đề “Giáo dục về Biển - Đảo Việt Nam”.
Từ khóa: Kĩ năng nghề nghiệp, giáo viên mầm non, sinh viên ngành Giáo dục mầm non, giáo dục về Biển - Đảo Việt Nam.

11. Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh qua các bài giảng học phần Toán cao cấp

11. Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh qua các bài giảng học phần Toán cao cấp

 14:58 19/10/2017

Tóm tắt: Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo là một trong các vấn đề quan trọng, quyết định đối với sự thành công trong tương lai nghề nghiệp của sinh viên. Để rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên trong dạy học nói chung, ở các môn khoa học cơ bản nói riêng cần quan tâm đến các phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chủ động, trải nghiệm, gắn lí luận với thực tiễn, gắn học với hành. Bài viết đưa ra vấn đề rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành quản trị kinh doanh trong các bài giảng học phần Toán cao cấp.
Từ khóa: Kĩ năng nghề nghiệp, Quản trị kinh doanh, Toán cao cấp.

13. DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN TOÁN THEO CHUẨN ĐẦU RA  Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT VINH

13. DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN TOÁN THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT VINH

 16:18 24/04/2017

Đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra đang là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học nói chung và Trường Đại học sư phạm kĩ thuật Vinh nói riêng. Qua phân tích thực trạng dạy học các học phần toán ở Trường Đại học sư phạm kĩ thuật Vinh, bài báo phân tích vị trí, vai trò của các học phần toán, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm bước đầu rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên nhằm đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra đã được xây dựng.

13. Một số giải pháp nâng cao tính thực tiễn giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên

13. Một số giải pháp nâng cao tính thực tiễn giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên

 14:51 01/12/2016

Bài báo trình bày một số giải pháp nâng cao tính thực tiễn giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên: bài giảng phải bám sát thực tế, sử dụng tốt các phương pháp dạy học tích cực, phương tiện hiện đại, trình bày có trọng tâm, đổi mới kiểm tra đánh giá.

8. Giải pháp nâng cao chất lượng kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

8. Giải pháp nâng cao chất lượng kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 10:15 28/09/2016

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng năng nghề nghiệp cho sinh viên đáp ứng yêu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã xây dựng một số giải háp trọng điểm, mang tính chiến lược: Bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ quản lí và giảng viên; Bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên thông qua các môn Tâm lí học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học bộ môn; Tăng cường rèn kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động ngoại khóa; qua thực tập, thực tế phổ thông; bổsung, hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường cơ sở vật chất - thiết bị dạy học.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, kĩ năng nghề nghiệp, sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

16. Hệ thống những kĩ năng nghề nghiệp cần hình thành cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong các trường sư phạm

16. Hệ thống những kĩ năng nghề nghiệp cần hình thành cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong các trường sư phạm

 12:06 19/09/2016

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, giáo dục mầm non là một ngành học được xã hội quan tâm. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực thuộc về lĩnh vực Giáo dục Việt Nan đang tăng lên rất nhanh cả về số lượng và chất lượng.
Từ khóa: kĩ năng nghề nghiệp, sinh viên, Giáo dục mầm non, trường sư phạm.

15. Dạy và học đánh giá môn học “ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non ở Trường Cao đẳng Hải Dương

15. Dạy và học đánh giá môn học “ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non ở Trường Cao đẳng Hải Dương

 10:29 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến yêu cầu tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng; thực trạng dạy, học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thực hiện việc dạy học, đánh giá môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp.
Từ khóa: đánh giá, Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kĩ năng nghề nghiệp, cao đẳng sư phạm, mầm non, Trường Cao đẳng Hải Dương.

9. Phát triển văn hóa tranh luận trong seminar góp phần hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay

9. Phát triển văn hóa tranh luận trong seminar góp phần hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay

 20:41 07/07/2016

Bài viết trình bày vai trò của seminar trong hoạt động học tập của sinh viên và các biểu hiện của văn hóa tranh luận trong seminar. Tiếp đó, tác giả đề xuất một số biện pháp góp phần phát triển văn hóa tranh luận trong seminar cho sinh viên sư phạm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây