50. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  CỦA SINH VIÊN KĨ THUẬT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

50. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KĨ THUẬT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Kĩ năng nghiên cứu khoa học giúp cho người học có thể chủ động học tập suốt đời; rèn luyện thói quen độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn đề, do đó, phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật là rất cần thiết. Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề sẽ phát triển được một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cơ bản của sinh viên. Bài viết trình bày nội dung phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua dạy học giải quyết vấn đề.
Từ khóa: kĩ năng nghiên cứu khoa học, dạy học giải quyết vấn đề, sinh viên kĩ thuật

54. Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kĩ thuật

54. Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kĩ thuật

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Sự phát triển ngày càng cao của khoa học kĩ thuật đòi hỏi con người phải không ngừng tự học, tự nâng cao kiến thức của bản thân. Do đó, việc trang bị cho sinh viên những kĩ năng tự học, tự nghiên cứu là một việc hết sức cần thiết. Trong đó, phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên với những quy trình và biện pháp đúng đắn sẽ tạo ra được nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận chung, bài viết đề xuất khung kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên và một số biện pháp phát triển các kĩ năng đó trong dạy học kĩ thuật.
Từ khóa: kĩ năng nghiên cứu khoa học, phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

26. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN  Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

26. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học là một hoạt động đặc thù của học viên ở các nhà trường quân đội. Nó có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục cho học viên phương pháp chiếm lĩnh tri thức, bồi dưỡng năng lực độc lập tư duy sáng tạo, những phẩm chất nhân cách tốt đẹp của người sĩ quan các nhà trường quân đội trong tương lai. Bài viết đề cập vấn đề phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học viên các nhà trường quân đội hiện nay.
Từ khóa: nhà trường quân đội, kĩ năng nghiên cứu khoa học, học viên.

22. Biện pháp bồi dưỡng nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ trường đại học sư phạm Hà Nội

22. Biện pháp bồi dưỡng nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ trường đại học sư phạm Hà Nội

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng về năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ trẻ và một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ trường đại học sư phạm Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây