52. NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

52. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất) có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên thể chất có chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục thể chất. Để hoạt động này có hiệu quả thì cần nghiên cứu xác định hệ thống những kĩ năng sư phạm cơ bản cần hình thành cho sinh viên, xây dựng quy trình rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên một cách phù hợp, đồng thời cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quy trình đã xây dựng. Bài viết này, nêu một số nội dung hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất.
Từ khóa: rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, năng lực sư phạm, kĩ năng sư phạm.

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌC  CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 16:00 22/11/2017

Tóm tắt: Qua tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo của Trường Đại học Sư phạm ngành giáo dục thể chất cho thấy, năng lực sư phạm nói chung và kĩ năng dạy học nói riêng của sinh viên còn nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân cơ bản là chưa có các biện pháp cụ thể, đảm bảo đủ cơ sở khoa học. Kết quả nghiên cứu của đề tài tiến hành xác định được một số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay trong các trường sư phạm.
Từ Khóa: Biện pháp, kĩ năng sư phạm, sinh viên, giáo dục thể chất.

02. Phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 

02. Phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 

 09:53 05/10/2017

Tóm tắt: Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, đòi hỏi người giáo viên mầm non - chủ thể của quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục mầm non cần phải có phẩm chất, năng lực và các kĩ năng hoàn thiện mới có thể đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục mầm non hiện nay, trước hết là việc đổi mới, phát triển chương trình đào tạo. Bài viết đề cập đến yêu cầu đối với việc phát triển chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng sư phạm và đề xuất biện pháp phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: phát triển chương trình, kĩ năng sư phạm, sinh viên, giáo dục mầm non.

79.	Nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật

79. Nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật

 22:42 23/07/2017

Trong bất kì môi trường giáo dục nào, giảng viên đều đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích và bồi dưỡng sinh viên trong việc học tập và phát triển kĩ năng, điều này càng quan trọng hơn đối với trẻ khuyết tật. Kĩ năng tư vấn đào tạo của sinh viên sư phạm dành cho trẻ khuyết tật đang gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên thông qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật. Những giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hoà nhập.

10. Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp

10. Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp

 15:44 15/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục mầm non là bậc học có vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Người giáo viên giỏi ở bậc học này không chỉ cần có hiểu biết sâu rộng lí luận về khoa học giáo dục nói chung và khoa học giáo dục mầm non nói riêng mà còn phải có kĩ năng sư phạm vững vàng.
Từ khóa: kĩ năng sư phạm, sinh viên, Giáo dục mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp.

11. Hình thành kĩ năng sư phạm cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông

11. Hình thành kĩ năng sư phạm cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông

 08:47 15/09/2016

Kĩ năng sư phạm là sự vận dụng những tri thức khoa học cơ bản, khoa học nghiệp vụ, những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sư phạm vào việc thực hiện một hành động sư phạm nhằm giải quyết tình huống sư phạm cụ thể đạt được kết quả tốt nhất. Có nhiều con đường để hình thành, rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên, một trong những con đường mang lại hiệu quả cao là thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông.

2. Bồi dưỡng kĩ năng sư phạm cho giáo viên mầm non ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

2. Bồi dưỡng kĩ năng sư phạm cho giáo viên mầm non ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

 14:07 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề cần tập trung giải quyết để bồi dưỡng kĩ năng sư phạm cho giáo viên vùng dân tộc thiểu số, miền núi: thường xuyên thống nhất quy trình chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời phát huy tính độc lập, sáng tạo của giáo viên tại các điểm trường; xây dựng và phát huy uy tín của các giáo viên có kinh nghiệm; tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, rút kinh nghiệm vận dụng các tài liệu sư phạm thực hành vào thực tiễn giáo dục ở từng điểm trường; tổ chức cho giáo viên tích luỹ kinh nghiệm xử lí các tình huống sư phạm và kĩ năng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: Bồi dưỡng, kĩ năng sư phạm, giáo viên mầm non, dân tộc thiểu số, miền núi.

13. Hình thành kĩ năng sư phạm theo Chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông

13. Hình thành kĩ năng sư phạm theo Chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông

 17:33 22/08/2016

Bài báo trình bày quy trình hình thành kĩ năng sư phạm cho sinh viên theo Chuẩn nghề nghiệp và một số kiến nghị.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây