59. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

59. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 00:07 05/08/2020

Tóm tắt: Để Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên đạt hiệu quả thì công tác quản lí hoạt động giáо dục kĩ năng sống cho sinh viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng nhận thức và thực hineje các chức năng quản lí hоạt động giáо dục kĩ năng sống chо sinh viên Trường Đại học Hồng Đức. Kết quả cho thấy, công tác quản lí chú trọng nhiều ở việc xây dựng kế hоạch, còn hạn chế ở quá trình tổ chức thực hiện, kiểm trа, đánh giá kết quả giáо dục kĩ năng sống chо sinh viên. Vì vậy, để giúp sinh viên có khả năng tự lập thân, lập nghiệp, thích ứng với sự thay đổi và yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, Nhà trường cần có những biện pháp quản lí giáо dục kĩ năng sống khoa học, phù hợp với thực tiễn, góp phần nhằm nâng cао kĩ năng sống, chuẩn đầu ra chо sinh viên.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí, kĩ năng sống, sinh viên

50. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 6,  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

50. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 23:30 04/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tuy đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn những khó khăn, bất cập. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống ở các trường tiểu học Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn.
Từ khóa: thực trạng quản lí, kĩ năng sống, học sinh, trường tiểu học

4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM  VÀ PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA DAVID A. KOLB  TRONG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM VÀ PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA DAVID A. KOLB TRONG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 22:31 28/07/2020

Tóm tắt: Từ mô hình học tập trải nghiệm và phong cách học tập của David. A Kolb, bài viết đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học theo những phong cách học tập khác nhau nhằm phát huy thế mạnh, tạo sự hứng thú của học sinh đối với môn học, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
Từ khóa: mô hình học tập trải nghiệm, phong cách học tập, kĩ năng sống, học sinh tiểu học.

09. Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỉ học hoà nhập tiểu học

09. Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỉ học hoà nhập tiểu học

 10:16 09/02/2020

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỉ là vấn đề cần thiết của giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật nói riêng. Nội dung bài viết giới thiệu 5 biện pháp giáo dục kĩ năng sống: - Tích hợp trong các nội dung dạy học; - Làm mẫu; - Sử dụng câu chuyện xã hội; - Chia nhỏ nhiệm vụ; - Giáo dục kĩ năng sống qua các tình huống thực tiễn. Các biện pháp này giúp giáo viên dạy hoà nhập tại các trường tiểu học có nhận thức, thái độ và kĩ năng thực hiện các biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỉ một cách hiệu quả; giúp các em lĩnh hội được các kĩ năng sống để có thể sống độc lập và hòa nhập với cộng đồng xã hội.
Từ khóa: Kĩ năng sống, khuyết tật trí tuệ, phổ tự kỉ, giáo dục hòa nhập, tiểu học.

02. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

02. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 03:23 05/01/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Kết quả khảo sát cho thấy: đa số cán bộ quản lí, giáo viên và phụ huynh học sinh đều đánh giá cao tầm quan trọng và sự cần thiết của việc giáo dục kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng hợp tác là nội dung được thực hiện thường xuyên nhất; hình thức giáo dục kĩ năng sống chủ yếu là thông qua hoạt động dạy học môn Đạo đức và thông qua các giờ sinh hoạt lớp; giáo dục kĩ năng hợp tác được đánh giá là đạt hiệu quả cao nhất. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị trong đó nguyên nhân lớn nhất là giáo viên ít có cơ hội tham gia các lớp tập huấn về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học.
Từ khoá: Kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, học sinh tiểu học, đổi mới giáo dục.

03. Thực trạng và biện pháp nâng cao một số kĩ năng sống cần thiết cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

03. Thực trạng và biện pháp nâng cao một số kĩ năng sống cần thiết cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

 03:23 05/01/2020

Tóm tắt: Bài viết khảo sát, đánh giá thực trạng kĩ năng sống của học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay dưới góc độ tự đánh giá của học viên và đánh giá của giảng viên, cán bộ quản lí, từ đó đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cần thiết cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay.
Từ khóa: Kĩ năng sống, học viên, nhà trường quân đội.

08. Phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trung học cơ sở qua trải nghiệm tình huống trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự

08. Phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trung học cơ sở qua trải nghiệm tình huống trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự

 11:10 04/01/2020

Tóm tắt: Trong xã hội hiện đại, giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho học sinh là rất quan trọng, trong đó có phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trung học cơ sở từ văn bản tự sự. Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả dạy - học cũng như giúp học sinh yêu thích các tác phẩm tự sự, bài viết đề cập đến việc phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trung học cơ sở qua trải nghiệm tình huống trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự.
Từ khóa: Kĩ năng sống, kĩ năng tự nhận thức, biện pháp, văn bản tự sự.

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 05:29 08/07/2019

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống hiện nay có vai trò hết sức quan trọng và giữ vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp... đối với cá nhân. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có nhiều định hướng yêu cầu giảng viên nhà trường lồng ghép các giá trị sống vào môn học nhằm trang bị và giáo dục cho sinh viên những kĩ năng sống phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng được với yêu cầu chung của xã hội hiện đại.
Từ khóa: Kĩ năng sống, kĩ năng, quy trình, giáo dục kĩ năng sống.

33. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

33. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 05:29 08/07/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên 90 cán bộ quản lí, 145 giảng viên và 250 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức nhằm tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên nhà trường; phương pháp được sử dụng bao gồm quan sát, phỏng vấn và xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối tượng được khảo sát đã nhận thức được sự cần thiết của hoạt động giáo dục kĩ năng sống, nhưng công tác này vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục cho thời gian tới.
Từ khóa: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, Trường Đại học Hồng Đức.

60. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN

60. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN

 04:32 11/04/2019

Tóm tắt: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn là cần thiết và phù hợp với xu thế chung của đổi mới giáo dục hiện nay; từ đó giúp học sinh khám phá được những ý nghĩa trong văn bản, liên hệ, đúc kết được những kĩ năng sống cho bản thân.
Từ khóa: Kĩ năng sống, tích hợp, giáo dục, Ngữ văn.

05. Kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo

05. Kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo

 05:58 06/03/2019

Tóm tắt: Kĩ năng hợp tác là một kĩ năng sống quan trọng cần giáo dục cho trẻ, ngay trong “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” do bộ GD-ĐT ban hành thì tính tích cực hợp tác là một trong những nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực tình cảm, quan hệ xã hội cần phát triển cho trẻ mẫu giáo. Trên cơ sở xác định bản chất của kĩ năng hợp tác và ý nghĩa giáo dục của nó đối với trẻ mẫu giáo, bài viết đề cập kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo
Từ khóa: Kĩ năng sống, kĩ năng hợp tác, mẫu giáo, mầm non.

07. Một số kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân

07. Một số kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân

 04:18 07/07/2018

Tóm tắt: Đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đã đặt ra yêu cầu cho các nhà trường công an nói chung và Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng cần trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng toàn diện cho sinh viên, trong đó kĩ năng sống là một nội dung giáo dục quan trọng. Xuất phát từ những đặc thù trong học tập, rèn luyện và những khó khăn, hạn chế về kĩ năng sống của sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân đã đặt ra yêu cầu cần phải tập trung rèn luyện cho sinh viên một số kĩ năng sống cơ bản. Bài viết này trình bày về những kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên chính quy của Học viện Chính trị Công an nhân dân.
Từ khóa: Kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, sinh viên, công an nhân dân, sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.

04. Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học ở thành phố Thanh Hóa theo hướng xã hội hóa giáo dục

04. Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học ở thành phố Thanh Hóa theo hướng xã hội hóa giáo dục

 05:28 22/05/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng, các biện pháp và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học theo hướng xã hội hóa giáo dục ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường tiểu học đối với công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng quản lí công tác này trên địa bàn.
Từ khóa: kĩ năng sống, học sinh tiểu học, quản lí, xã hội hóa giáo dục.

3. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

3. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 21:07 15/11/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống là một trong những vấn đề quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh trung học cơ sở. Việc công bố chuẩn đầu ra đối với học sinh khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở đòi hỏi quá trình giáo dục không chỉ trang bị những kiến thức khoa học phổ thông nền tảng mà còn phải trang bị nhiều kĩ năng khác cho họ, đặc biệt là những kĩ năng sống cơ bản để họ có năng lực hòa nhập với cuộc sống xã hội. Để thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở trường trung học cơ sở, một trong những biện pháp là tận dụng thế mạnh của các hoạt động trải nghiệm do nhà trương tổ chức. Quá trình học sinh tham gia vào các hoạt động trải nghiệm là quá trình họ trực tiếp đặt mình vào một hoạt động thực tế giúp nâng cao nhận thức, hình thành kĩ năng, phát triển thái độ một cách vững chắc.
Từ khóa: Giáo dục, Kĩ năng sống, Hoạt động trải nghiệm.

07. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

07. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 03:43 19/10/2017

Tóm tắt: Kĩ năng sống là kĩ năng mang tính tâm lí xã hội, là các khả năng thích ứng và là hành vi tích cực cho phép các cá nhân giải quyết có hiệu quả nhu cầu và thách thức trong cuộc sống hàng ngày.Bài viết giới thiệu, phân tích một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở. Các biện pháp này đã được áp dụng, triển khai tại Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kết quả kiểm chứng cho thấy, việc thực hiện các biện pháp này cho kết quả rất khả quan.
Từ khóa: Kĩ năng, Kĩ năng sống, Giáo dục kĩ năng sống, Trung học cơ sở.

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 06:03 20/09/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng giúp học sinh có những năng lực nhất định để học tập và thích ứng tốt với cuộc sống. Chất lượng giáo dục kĩ năng sống phụ thuộc vào các nhà quản lí, của đội ngũ giáo viên của các nhà trường.
Từ khóa: quản lí, kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, học sinh, trung học phổ thông.

09. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ở trường tiểu học

09. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ở trường tiểu học

 05:18 07/09/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày kinh nghiệm thực tế về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học thông qua lồng ghép vào các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tác giả cho rằng, hai trong những yếu tố quan trọng giúp tổ chức thực hiện thành công giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là lãnh đạo Nhà trường cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể và hợp lí về hoạt động ngoại khóa, rèn kĩ năng sống cho từng năm học, và khi tổ chức thực hiện cần phát huy tối đa vai trò học sinh trong việc rèn kĩ năng sống.
Từ khóa: Kĩ năng sống, hoạt động, tiểu học, giáo dục, học sinh.

77.	Phát triển kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh thông qua phong trào tình nguyện

77. Phát triển kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh thông qua phong trào tình nguyện

 00:33 14/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm kĩ năng sống; ý nghĩa của hoạt động tình nguyện với việc phát triển kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh; một số giải pháp phát triển kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh thông qua phong trào tình nguyện.

66.	Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

66. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

 00:28 14/07/2017

Bài viết trình bày kĩ năng kĩ năng sống, trải nghiệm sáng tạo; vấn đề giáo dục kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở; một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở.

63. Dạy học văn bản nhật dụng tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua bài “Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS (01-12-2003)”

63. Dạy học văn bản nhật dụng tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua bài “Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS (01-12-2003)”

 04:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về văn bản nhật dụng và việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học Ngữ văn ở trường trung học phổ thông; một số hình thức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua bài “Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS (01-12-2003)”.

32.	Những biểu hiện kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các hoạt động ở trường mầm non

32. Những biểu hiện kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các hoạt động ở trường mầm non

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: Giáo dục kĩ năng hợp tác. Ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; - Phương tiện giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi như: Hoạt động vui chơi. Hoạt động học tập. Hoạt động lao động; - Những biểu hiện cơ bản của kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi gồm: Biết lắng nghe. Biết thảo luận. Biết phân công công việc hợp lí. Biết chia sẻ. Biết giải quyết xung đột.

54. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH  CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CẤP TỈNH VÙNG TÂY BẮC

54. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CẤP TỈNH VÙNG TÂY BẮC

 05:53 11/05/2017

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng được quan tâm nhằm giáo dục cho học sinh những kĩ năng thiết thực để nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tập thể. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, đặc biệt là trong các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh vùng Tây Bắc vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập... Bài viết nêu lên thực trạng vấn đề này.

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng sống của học sinh trung học cơ sở

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng sống của học sinh trung học cơ sở

 21:10 19/02/2017

Bài báo giới thiệu các kĩ năng sống của học sinh trung học cơ sở và kết quả nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng sống của học sinh trung học cơ sở.

9. Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên hiện nay

9. Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên hiện nay

 20:59 12/02/2017

Bài báo giới thiệu về kĩ năng sống và các kĩ năng sống của sinh viên, thực trạng kĩ năng sống của sinh viên hiện nay và một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên.

12. Tổ chức các trò chơi dân gian nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

12. Tổ chức các trò chơi dân gian nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

 20:59 12/02/2017

Bài báo trình bày vai trò tổ chức các trò chơi dân gian nhằm giáo dục kĩ năng: giao tiếp, vận động, nhanh nhẹn, khéo léo, hợp tác, làm việc nhóm, ra quyết định cho học sinh tiểu học.

8. Nguyên nhân của những hạn chế  trong thực trạng kĩ năng sống của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

8. Nguyên nhân của những hạn chế trong thực trạng kĩ năng sống của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

 23:04 16/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng sống của sinh viên và 3 nguyên nhân của những hạn chế trong thực trạng kĩ năng sống của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.

10. Hiện trạng triển khai giáo dục kĩ năng sống trên thế giới và ở Việt Nam

10. Hiện trạng triển khai giáo dục kĩ năng sống trên thế giới và ở Việt Nam

 21:07 15/01/2017

Bài báo trình bày hiện trạng triển khai giáo dục kĩ năng sống trên thế giới và ở Việt Nam; một số giải pháp nhằm thực hiện tốt giáo dục kĩ năng sống tại nước ta hiện nay.

09. Giáo dục kĩ năng sống thông qua việc tổ chức các hoạt động dạy học toán cho học sinh tiểu học

09. Giáo dục kĩ năng sống thông qua việc tổ chức các hoạt động dạy học toán cho học sinh tiểu học

 22:19 04/12/2016

Tóm tắt: Giáo dục và tiếp cận kĩ năng sống trong giáo dục là không thể thiếu để cải thiện chất lượng giáo dục. Những hoạt động này rất hữu ích trong việc giúp sinh viên thích nghi với những thách thức của cuộc sống. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học bằng cách tổ chức các hoạt động giảng dạy toán học là một trong những vấn đề quan trọng. Đó là như là một cầu nối giúp họ trở nên tự tin, độc lập và sẵn sàng để vượt qua những thách thức của cuộc sống.
Từ khóa: kĩ năng sống, dạy học toán, tiểu học.

6. Giáo dục một số kĩ năng sống cơ bản cho thiếu nhi Thủ đô thông qua hoạt động Đội

6. Giáo dục một số kĩ năng sống cơ bản cho thiếu nhi Thủ đô thông qua hoạt động Đội

 22:00 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng giáo dục kĩ năng sống cơ bản và kết quả nghiên cứu giáo dục một số kĩ năng sống cơ bản cho thiếu nhi Thủ đô thông qua hoạt động Đội.

8. Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Vĩnh Long, thực trạng và biện pháp

8. Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Vĩnh Long, thực trạng và biện pháp

 22:00 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng và một số biện pháp quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Vĩnh Long.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây