10. DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ  THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC  CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10. DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 16:23 15/06/2020

Tóm tắt: Siêu nhận thức và các kĩ năng siêu nhận thức được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu và vận dụng vào quá trình dạy học. Việc dạy học theo hướng rèn luyện cho học viên một số kĩ năng siêu nhận thức sẽ góp phần phát triển tư duy cho học viên. Xác suất Thống kê là môn học gắn rất chặt với thực tiễn, thuận lợi cho việc rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học viên thông qua việc giải quyết vấn đề, giải quyết nhiệm vụ đặt ra. Bài viết trình bày quan niệm, cách tổ chức dạy học Xác suất Thống kê theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học viên.
Từ khóa: Siêu nhận thức, kĩ năng siêu nhận thức, dạy học toán

40. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ SIÊU NHẬN THỨC VÀ NHỮNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC

40. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ SIÊU NHẬN THỨC VÀ NHỮNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Bài báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về siêu nhận thức (metacognition): định nghĩa và mô hình siêu nhận thức của một số nhà nghiên cứu trên thế giới: Flavell, A. Brown, Jennifer A. Livingston, F.E. Weinert, Tobias và Everson... Những kết quả nghiên cứu về khái niệm và các mô hình siêu nhận thức sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Từ khoá: Siêu nhận thức, kiến thức siêu nhận thức, kĩ năng siêu nhận thức, chiến lược siêu nhận thức, điều chỉnh nhận thức, lập kế hoạch, giám sát sự hiểu biết.

70.	Rèn luyện một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

70. Rèn luyện một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 11:28 14/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận nhằm làm sáng tỏ một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.

11. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán

11. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán

 23:40 24/12/2016

Bài viết đề cập vấn đề rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán nhằm xác định hướng giải và tìm cách giải bài toán. Thông qua hoạt động giải toán sẽ rèn luyện các kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh như: phân tích; tìm hiểu đề toán; phát hiện các mối quan hệ trong đề toán; suy luận tìm hướng giải và cách giải.

18. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh lớp 7 trong dạy học toán về tỉ lệ thức

18. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh lớp 7 trong dạy học toán về tỉ lệ thức

 14:51 01/12/2016

Bài báo giới thiệu việc rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh lớp 7 trong dạy học toán về tỉ lệ thức nhằm giúp học sinh hiểu bản chất quá trình, biết tự khám phá tri thức mới, hiểu sâu, nhớ lâu và biết vận dụng vào thực tiễn.

10. Kĩ năng siêu nhận thức trong học tập môn toán ở học sinh trung học cơ sở

10. Kĩ năng siêu nhận thức trong học tập môn toán ở học sinh trung học cơ sở

 11:03 27/08/2016

Bài viết trình bày: - Phương pháp nghiên cứu : Đối tượng tham gia nghiên cứu; Về thang đo mức độ thường xuyên sử dụng siêu nhận thức, phân tích nhân tố; - Kết quả nghiên cứu gồm: Mức độ sử dụng các kĩ năng siêu nhận thức của học sinh; Siêu nhận thức và kết quả môn Toán trên lớp.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây