19. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ  TUỔI MẦM NON THÔNG QUA TRÒ CHƠI DÂN GIAN

19. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TUỔI MẦM NON THÔNG QUA TRÒ CHƠI DÂN GIAN

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Trong giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non, mục tiêu cao nhất là giúp trẻ hình thành và phát triển những kĩ năng xã hội phù hợp để có thể hòa nhập được với cộng đồng xã hội. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mầm non, trong đó có trò chơi dân gian. Việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ khuyết tật trí tuệ sẽ giúp trẻ hoàn thiện được bản thân, phát triển các kĩ năng xã hội cần thiết cho trẻ hòa nhập cuộc sống. Bài viết này đề cập: - Trẻ khuyết tật trí tuệ; - Kĩ năng xã hội; - Đặc điểm kĩ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ; - Vai trò của trò chơi dân gian đối với sự phát triển kĩ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ; - Biện pháp phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ thông qua trò chơi dân gian.
Từ khóa: Trẻ khuyết tật trí tuệ, kĩ năng xã hội, trò chơi dân gian.

04. Chuẩn bị kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ học tiểu học hòa nhập

04. Chuẩn bị kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ học tiểu học hòa nhập

 10:18 07/08/2017

Tóm tắt: Trẻ em bắt đầu bước vào giai đoạn học tập ở trường phổ thông theo những cấp độ về kĩ năng xã hội và xúc cảm khác nhau. Những chuẩn này cần thời gian và sự luyện tập để có thể hình thành được. Cha mẹ/người chăm sóc, giáo viên cần cung cấp cho trẻ nhiều cơ hội ngay khi trẻ còn ở lứa tuổi mẫu giáo để bắt đầu phát triển những phẩm chất tích cực.
Từ khóa: Trẻ rối loạn phổ tự kỉ, kĩ năng xã hội, hòa nhập xã hội.

37.	Một số vấn đề lí luận về kĩ năng thích ứng xã hội của học sinh trung học cơ sở

37. Một số vấn đề lí luận về kĩ năng thích ứng xã hội của học sinh trung học cơ sở

 16:56 23/07/2017

Kĩ năng thích ứng là những kĩ năng xã hội quan trọng để mọi người thích ứng với điều kiện sống xã hội. Kĩ năng thích ứng xuất phát từ hành vi thích ứng, hoặc các kĩ năng khái niệm, xã hội, và thực tế mà các cá nhân đã học và sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Bài viết tập trung vào một số biểu hiện của kĩ năng thích ứng của học sinh trung học được đánh dấu bằng các phương pháp tâm lí giáo dục để giúp học sinh cơ sở có được và cải thiện một số kĩ năng thích nghi xã hội crertain.

12. Xây dựng mô hình đào tạo kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển

12. Xây dựng mô hình đào tạo kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển

 08:43 21/07/2017

Đào tạo kĩ năng, xã hội theo nhóm là xu thế tất yếu và phù hợp nhằm giới thiệu mô hình đào tạo kĩ năng xã hội đang được tiến hành tại một cơ sở can thiệp, từ đó thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của mô hình nhằm xây dựng được mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay.

34. GIÁO DỤC KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

34. GIÁO DỤC KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 08:32 11/07/2017

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ bản chất của giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học, tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học; từ đó chỉ ra phương thức giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học.

04. Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

04. Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

 10:16 26/05/2017

Tóm tắt: Kĩ năng xã hội là một trong những kĩ năng quan trọng và cần thiết của mỗi người. KNXH cần phải được giáo dục ngay từ giai đoạn lứa tuổi mầm non vì kĩ năng xã hội giúp trẻ hoàn thiện bản thân, thích ứng với cuộc sống. Việc giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, trong đó, trải nghiệm (vui chơi, các hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tiễn…) là một phương tiện giáo dục hiệu quả.
Từ khóa: Kĩ năng xã hội, trải nghiệm, giáo dục trải nghiệm.

2. Một số biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2. Một số biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 15:43 19/04/2017

Quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội trong các trường mầm non của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã được triển khai trong những năm gần đây. Các nghiên cứu lý thuyết cũng như các cuộc điều tra thực tế về tình hình hiện tại và các biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và khoa học. Việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non nói chung và các tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi nói riêng, lĩnh vực “Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội ở trẻ mẫu giáo” là rất đặc biệt. Nội dung chương trình bám vào hai vấn đề hết sức cần thiết là: giá trị sống và kĩ năng sống nhằm xây dựng vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất con người, tăng sức đề kháng và năng lực hội nhập cho trẻ hôm nay và tự tin vững bước tương lai. Để thực hiện mục tiêu đặt ra đối với giáo viên giáo dục trẻ mầm non một cách tự nhiên và gần gũi với trẻ.

25. Giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ

25. Giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng giao tiếp đối với việc phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi; nội dung của giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi; một số biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi.

07. Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập

07. Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập

 10:19 05/12/2016

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, vấn đề giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà giáo dục. Để họat động giáo dục kĩ năng xã hội đạt hiệu quả thì cần xác định được thực trạng loại kĩ năng xã hội này đã được hình thành ở học sinh khuyết tật trí tuệ đang ở mức độ nào. Giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 50 học sinh khuyết tật trí tuệ và bước đầu thu được kết quả. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày báo cáo tóm lược kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian vừa qua.
Từ khóa: Kĩ năng xã hội, đánh giá, học sinh khuyết tật trí tuệ.

6. Rèn luyện một số kĩ năng xã hội trong học tập cho sinh viên sư phạm

6. Rèn luyện một số kĩ năng xã hội trong học tập cho sinh viên sư phạm

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày việc rèn luyện một số kĩ năng xã hội trong học tập cho sinh viên sư phạm, gồm: kĩ năng xã hội nói chung và kĩ năng xã hội trong học tập nói riêng; kĩ năng hợp tác trong học tập; kĩ năng trình bày ý tưởng trong học tập; đồng thời nêu lên vai trò, ý nghĩa của kĩ năng học tập và kĩ năng trình bày ý tưởng trong học tập đối với sinh viên sư phạm.

5. Giáo dục kĩ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp một

5. Giáo dục kĩ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp một

 08:50 08/09/2016

Kĩ năng xã hội có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đứa trẻ trong cuộc sống ở gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội, cũng như đối với sự thành công của con người. Việc chuẩn bị tốt các kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi là tiền đề để trẻ tự tin và thành công khi bước vào lớp Một. Trong Chương trình Giáo dục mầm non của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đều dành vị trí đáng kể cho việc giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ ngay từ bé thơ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây