9. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN  TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN NGÀNH KĨ THUẬT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

9. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN NGÀNH KĨ THUẬT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 16:23 15/06/2020

Tóm tắt: Hiện nay, ở các trường đại học, nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực đã được chú trọng. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học nhằm tổ chức các hoạt động học tập hiệu quả cho sinh viên là yêu cầu đặt ra cho đội ngũ giảng viên. Bài viết đề cập thực trạng tổ chức hoạt động dạy học theo dự án trong dạy học môn Toán cao cấp cho sinh viên ngành Kĩ thuật ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Kĩ thuật, Toán cao cấp, dạy học theo dự án, giảng viên, sinh viên.

35. MỘT SỐ KĨ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  MANG TÍNH SIÊU NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

35. MỘT SỐ KĨ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MANG TÍNH SIÊU NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Kĩ năng siêu nhận thức là khả năng kiểm soát và điều chỉnh một cách có ý thức các quá trình học tập và tư duy đang diễn ra. Do vậy, kĩ năng siêu nhận thức có vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập, giúp sinh viên sư phạm không những điều hành được việc học tập của bản thân mà còn giúp các em có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát và thường xuyên điều chỉnh việc học tập sao cho hiệu quả. Bài báo giới thiệu việc vận dụng một số kĩ thuật, phương pháp dạy học mang tính Siêu nhận thức trong dạy học các học phần phương pháp dạy học Toán nhằm rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: kĩ thuật, phương pháp dạy học, siêu nhận thức, giáo dục tiểu học.

17. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

17. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Công tác quản lí phương tiện dạy học đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực của các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế về quan điểm, nhận thức, về xây dựng kế hoạch, về đầu tư mua sắm, về khai thác sử dụng, về đội ngũ cán bộ, nhân viên. Vì vậy, cần phải thực hiện các giải pháp quản lí phương tiện dạy học theo tiếp cận các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay.
Từ khóa: cao đẳng, kinh tế, kĩ thuật, phương tiện dạy học, quản lí, thực trạng

42. Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp trong dạy học môn Toán lớp 2

42. Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp trong dạy học môn Toán lớp 2

 14:36 13/07/2017

Bài báo trình bày một số kĩ thuật đánh giá trên lớp và ví dụ về việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá đó trong dạy học môn Toán lớp 2 (kiểm tra kiến thức nền; ma trận trí nhớ; tóm tắt một câu; bài tập 1 phút; nhận diện vấn đề; thẻ áp dụng).

56. Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua nâng cao chất lượng giảng viên

56. Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua nâng cao chất lượng giảng viên

 11:37 10/07/2017

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về xu thế đổi mới hiện nay trong công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất ở bậc đại học, cao đẳng và các bậc học khác. Từ việc phân tích thực trạng và những khó khăn mà bộ môn đang gặp phải, bài viết đề xuất những giải pháp thích hợp, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế trên, tạo tiền đề để đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục thể chất theo hướng tích hợp mà Bộ GD-ĐT đang khởi xướng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học Giáo dục thể chất trong các cấp học hiện nay trên cả nước.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, thể dục thể thao, kĩ thuật, khoa học công nghệ, đa dạng hóa.

47. KỸ THUẬT GIÚP HỌC SINH TẠO SINH Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP PHÂN MÔN THỦ CÔNG Ở TIỂU HỌC

47. KỸ THUẬT GIÚP HỌC SINH TẠO SINH Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP PHÂN MÔN THỦ CÔNG Ở TIỂU HỌC

 09:11 04/05/2017

Thủ công-Kĩ thuật là môn học được quy định trong Chương trình tiểu học hiện hành và được nhìn nhận là có nhiều ưu thế để giáo dục tính sáng tạo của trẻ em. Một điều rõ ràng rằng có các ý tưởng tốt là nền tảng cho mọi sự sáng tạo. Theo đó, việc dạy học thiết kế thủ công trong các nhà trường cần được tiến hành theo những cách thức làm phát triển khả năng suy nghĩ sáng tạo thông qua việc tìm kiếm các ý tưởng tốt. Dựa trên xem xét các đặc trưng của môn học để giáo viên vận dụng biện pháp, kĩ thuật giúp trẻ tạo sinh các ý tưởng sáng tạo trong dạy học thiết kế thủ công cho hiệu quả.

20. Kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học

20. Kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học

 14:52 01/03/2017

Thực tế dạy học cho thấy, muốn người học có hứng thú học tập thì người dạy phải là người biết truyền cảm hứng. Bài báo không đi sâu vào nội dung xây dựng động cơ và tạo động lực cho người học mà chỉ nghiên cứu về kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học trên lớp học đối với một bài học. Việc tạo hứng thủ cho người học là cần thiết nhưng không đơn giản, đòi hỏi vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật và yêu cầu người dạy phải sử dụng những kĩ thuật hợp lí khi dạy học.

54. Kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học dựa trên vấn đề

54. Kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học dựa trên vấn đề

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về đặc trưng của phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; một số kĩ thuật triển khai sử dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề.

12. Một số kĩ thuật cần được sử dụng trong phương pháp dạy học hợp tác

12. Một số kĩ thuật cần được sử dụng trong phương pháp dạy học hợp tác

 08:54 23/02/2017

Bài báo giới thiệu một số kĩ thuật cần được sử dụng trong phương pháp dạy học hợp tác nhằm khắc phục những khó khăn khi dạy học môn Toán ở tiểu học.

14. Biện pháp kĩ thuật sử dụng có hiệu quả tranh ảnh trong dạy học Địa lí

14. Biện pháp kĩ thuật sử dụng có hiệu quả tranh ảnh trong dạy học Địa lí

 16:27 22/02/2017

Bài báo trình bày các kĩ năng được hình thành và phát triển qua sử dụng tranh ảnh; một số biện pháp kĩ thuật sử dụng có hiệu quả tranh ảnh trong dạy học Địa lí.

7. Một số kĩ thuật tham vấn trong tham vấn học đường

7. Một số kĩ thuật tham vấn trong tham vấn học đường

 14:50 13/01/2017

Bài báo trình bày một số kĩ thuật tham vấn có thẻ sử dụng hiệu quả trong tham vấn học đường (chiếc ghế trống, sử dụng bài tập thư giãn và giải mẫn cảm có hệ thống, biểu đồ thời gian, sử dụng các con thú nhỏ).

18. Vai trò của học phần xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật

18. Vai trò của học phần xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật và một vài bài toán thực tiễn liên quan đến xác suất thống kê.

19. Một số kĩ thuật trong dạy học hợp tác (Phần Hình học lớp 8)

19. Một số kĩ thuật trong dạy học hợp tác (Phần Hình học lớp 8)

 10:40 27/09/2016

Tóm tắt: Hiện nay, dạy học hợp tác đã được ứng dụng nhiều trong dạy học ở các trường phổ thông. Bài viết giới thiệu 2 kĩ thuật thường dùng và có thể áp dụng đại trà vào dạy học hợp tác ở phổ thông, đó là: Kĩ thuật các mảnh ghép và Kĩ thuật kết hợp sơ đồ tư duy với phần mềm Mindjet Mindmanager.
Từ khóa: kĩ thuật, dạy học hợp tác, Hình học 8.

4. Một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá quá trình trên lớp học ở trường phổ thông

4. Một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá quá trình trên lớp học ở trường phổ thông

 20:04 03/09/2016

Bài báo trình bày về vai trò của đánh giá quá trình, phương pháp, kĩ thuật đánh giá quá trình trên lớp học (vấn đáp, túi hồ sơ bài làm, phương pháp tự đánh giá, chiêm nghiệm, hướng dẫn chấm điểm); ví dụ về một số kĩ thuật đánh giá nhanh trên lớp học.

14. Xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp về mặt thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

14. Xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp về mặt thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

 16:17 03/09/2016

Bài báo đề cập việc xây dựng chủ đề dạy học tích hợp về một thiết bị trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: vai trò của dạy học tích hợp, ý nghĩa của thiết bị kĩ thuật, đặc tính tích hợp của thiết bị kĩ thuât, quy trình xây dựng chuyên đề về dạy học tích hợp thiết bị kĩ thuật và các ví dụ cụ thể trong xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp “Tìm hiểu về xe đạp”.

15. Sử dụng các kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học tập hợp tác cho sinh viên sư phạm tiểu học-trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  trong dạy học học phần Giáo dục môi trường

15. Sử dụng các kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học tập hợp tác cho sinh viên sư phạm tiểu học-trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trong dạy học học phần Giáo dục môi trường

 10:52 29/08/2016

Bài báo trình bày về khái niệm học tập hợp tác; thực trạng việc học tập hợp tác của sinh viên sư phạm tiểu học trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; các kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học tập hợp tác cho sinh viên sư phạm tiểu học trong dạy học học phần Giáo dục môi trường và một số kết quả đạt được.

14. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên các trường kĩ thuật trong dạy học phần vật lí đại cương

14. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên các trường kĩ thuật trong dạy học phần vật lí đại cương

 10:45 28/08/2016

Bài viết trình bày: - Thay đổi cách tư duy về đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; - Thay đổi cách thức tổ chức hoạt động trên lớp; - Một số giải pháp cơ bản giúp giáo viên các trường sư phạm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

13. Dạy học xác suất thống kê cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo

13. Dạy học xác suất thống kê cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo

 10:43 28/08/2016

Bài viết trình bày: - Vai trò của xác suất thống kê toán đối với ngành kinh tế, kĩ thuật; - Dạy học xác suất thống kê cho sinh viên khối kĩ thuật và kinh tế theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo.

17. Thiết kế mô phỏng chuyển động trong dạy học các môn kĩ thuật ở trường đại học

17. Thiết kế mô phỏng chuyển động trong dạy học các môn kĩ thuật ở trường đại học

 11:25 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày các nguyên tắc thiết kế mô phỏng chuyện động; quy trình thiết kế mô phỏng bằng phần mềm và ví dụ minh họa. Các ví dụ, quy trình này sẽ góp phần giúp tạo ra các nguồn tài nguyên để khai thác, chuyển tải thành các “thiết bị ảo”, là một kênh quan trọng trong việc phổ biến kiến thức của môn học.
Từ khóa: thiết kế, mô phỏng, chuyển động, dạy học, kĩ thuật, đại học.

11. Kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học khi dạy học trên lớp

11. Kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học khi dạy học trên lớp

 17:32 22/08/2016

Bài báo trình bày cơ sở khoa học của sự tham gia của học sinh vào bài học; các kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học.

14. Vận dụng mô hình phong cách học tập Kolb vào định hướng phương pháp giảng dạy cho sinh viên, học viên các môn khoa học tự nhiên, kĩ thuật và quân sự

14. Vận dụng mô hình phong cách học tập Kolb vào định hướng phương pháp giảng dạy cho sinh viên, học viên các môn khoa học tự nhiên, kĩ thuật và quân sự

 16:54 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về mô hình phong cách học tập của A. D. Kolb; một số định hướng về phương pháp giảng dạy cho học viên các môn khoa học tự nhiên, kĩ thuật và quân sự.
Từ khóa: mô hình, phong cách học tập, Kolb, sinh viên, học viên, khoa học tự nhiên, kĩ thuật, quân sự.

11. Ứng dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy vào dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5

11. Ứng dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy vào dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5

 08:21 22/08/2016

Bài báo trình bày về sơ đồ tư duy và xu hướng ứng dụng vào dạy học ở nước ta; một số giải pháp hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập đọc lớp 4, 5.

20. Áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học bộ môn Kĩ thuật điện

20. Áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học bộ môn Kĩ thuật điện

 11:35 03/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày những phân tích về một số kĩ thuật dạy học tích cực (kĩ thuật lược đồ tư duy; hình thức dạy học phân hóa; sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại thông qua những tình huống có vấn đề). Tiếp đó, tác giả trình bày kết quả thực nghiệm sư phạm sử dụng các kĩ thuật dạy học trên để dạy học cho 180 sinh viên, học môn Kĩ thuật điện.
Từ khoá: kĩ thuật, dạy học, tích cực, kĩ thuật điện.

1. Giới thiệu về Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015-2016

1. Giới thiệu về Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015-2016

 02:10 15/07/2016

Bài trình bày về mục đích, ý nghĩa, nội dung, lĩnh vực và hình thức thi, các vấn đề về người hướng dẫn nghiên cứu và thí sinh; hồ sơ dự án đăng kí dự thi và giới thiệu tổng quan, các kết quả đạt được của Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

4. Thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành kĩ thuật ở Trường Đại học Hải Phòng

4. Thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành kĩ thuật ở Trường Đại học Hải Phòng

 16:07 07/07/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành kĩ thuật tại trường Đại học Hải Phòng về ba khía cạnh: kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên; quan điểm của sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học; quan điểm của giảng viên về hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ đó, tác giả đề xuất 06 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học: +) Giảng dạy học phần phương pháp nghiên cứu khoa học; +) Nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò, tác dụng của hoạt động nghiên cứu khoa học; + Tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất; +) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứ khoa học của giảng viên, khuyến khích giảng viên giao đề tài nhánh cho sinh viên; +) Gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất và đời sống: +) Tổ chức hội thi sáng tạo kĩ thuật.

Từ khoá: nghiên cứu khoa học, sinh viên, kĩ thuật, đại học Hải Phòng

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây