40. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VIDEO LÀM TÀI LIỆU BỔ TRỢ DẠY KĨ NĂNG NGHE CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHOA TIẾNG ANH,  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

40. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VIDEO LÀM TÀI LIỆU BỔ TRỢ DẠY KĨ NĂNG NGHE CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 23:30 04/08/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mục đích chính của nghiên cứu là nhằm đánh giá những tác động của việc sử dụng video như tài liệu bổ trợ cho việc dạy kĩ năng nghe hiểu cho sinh viên. Kết quả thu được đã chỉ ra rằng việc lựa chọn và sử dụng video phù hợp để bổ trợ cho dạy kĩ năng nghe đã tạo ra những hiệu ứng rất tích cực từ phía người học. Cụ thể đó là người học có hứng thú với việc học nghe hơn và kĩ năng nghe cũng được cải thiện đáng kể. Kết quả này một lần nữa kiểm chứng những lợi ích của việc sử dụng nguồn tài liệu video trong việc dạy nghe đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu trước đây. Những hạn chế của nghiên cứu này cũng mở ra những hướng nghiên cứu mới cho những người có cùng mối quan tâm.
Từ khóa: video, khả năng nghe, động lực, khả năng ghi nhớ, kết quả

11. Kết quả của việc thực hiện các biện pháp phối hợp nhằm đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

11. Kết quả của việc thực hiện các biện pháp phối hợp nhằm đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 03:53 05/01/2020

Tóm tắt: Nhằm tăng cường các hoạt động bổ trợ, nâng cao kĩ năng hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội, năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tổ chức đào tạo theo các biện pháp phối hợp và tiến hành tổng kết đánh giá chất lượng khóa đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên theo hình thức phối hợp.
Từ khóa: Kĩ năng mềm, kết quả, biện pháp phối hợp, cao đẳng sư phạm.

48. QUAN HỆ NHÂN QUẢ TRONG DI TRUYỀN HỌC, SINH HỌC 12  Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

48. QUAN HỆ NHÂN QUẢ TRONG DI TRUYỀN HỌC, SINH HỌC 12 Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 12:04 24/06/2019

Tóm tắt: Quan hệ nhân quả là sự tác động qua lại, quy định lẫn nhau giữa nguyên nhân và kết quả, trong đó nguyên nhân là nhân tố tác động lên sự vật, hiện tượng mà kết quả chính là sự xuất hiện sự vật hay hiện tượng mới. Bài viết đề cập đến các khái niệm nguyên nhân, kết quả, mối quan hệ và quan hệ nhân quả nhân quả. Các phân tích nội dung di truyền học. Các phân tích về quan hệ nhân quả trong di truyền học, Sinh học 12 ở trung học phổ thông.
Từ khóa: Nguyên nhân, kết quả, quan hệ nhân quả, di truyền học, định hướng hoạt động dạy học.

27. Một số kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm tổ chức khảo sát quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014

27. Một số kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm tổ chức khảo sát quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014

 05:38 11/07/2017

Bài báo trình bày một số kết quả chủ yếu và các bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc phân tích, xử lí số liệu thu thập được và tổ chức khảo sát quốc gia đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014.

17. Một số kết quả về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

17. Một số kết quả về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 05:30 11/07/2017

Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học của 36 tỉnh tham gia SEQAP; một số giải pháp đã thực hiện và các kết quả đạt được.

63. Tác động tích cực của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Phương pháp dạy học Mĩ thuật đến phát triển phẩm chất và năng lực của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

63. Tác động tích cực của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Phương pháp dạy học Mĩ thuật đến phát triển phẩm chất và năng lực của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

 05:29 13/03/2017

Bài báo trình bày mục tiêu đào tạo giáo viên Mĩ thuật theo hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp; các hình thức tổ chức và tác động tích cực của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Phương pháp dạy học Mĩ thuật đến phát triển phẩm chất và năng lực của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

19. Giúp học sinh rèn luyện tư duy thông qua việc khai thác kết quả một bài toán

19. Giúp học sinh rèn luyện tư duy thông qua việc khai thác kết quả một bài toán

 21:55 12/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện tư duy và phát triển năng lực trí tuệ thông qua việc khai thác kết quả một bài toán nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

13. Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm Toán thông qua dạy học các học phần nghiệp vụ sư phạm

13. Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm Toán thông qua dạy học các học phần nghiệp vụ sư phạm

 05:17 03/09/2016

Bài báo trình bày việc phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua hoạt động tập luyện xây dựng bài tập mới từ bài tập đã biết, góp phần củng cố kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực tự đào tạo, tự nghiên cứu giúp các em sinh viên phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập.

20. Trình độ công nghệ thông tin của giảng viên và ảnh hưởng của nó đến thái độ, kết quả học tập của sinh viên

20. Trình độ công nghệ thông tin của giảng viên và ảnh hưởng của nó đến thái độ, kết quả học tập của sinh viên

 05:29 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày yêu cầu về trình độ công nghệ thông tin của giảng viên; ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến thái độ và kết quả học tập của sinh viên.
Từ khóa: công nghệ thông tin, giảng viên, ảnh hưởng, thái độ, kết quả, học tập, sinh viên.

15. Đánh giá kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng phát triển năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

15. Đánh giá kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng phát triển năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

 05:54 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; đánh giá quá trình và kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên theo hướng phát triển năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.
Từ khoá: đánh giá, kết quả, nghiệp vụ sư phạm, giáo dục tiểu học, năng lực, Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.

8. Đánh giá thực trạng và mối liên quan giữa kết quả học tập với kết quả thi tuyển sinh của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình

8. Đánh giá thực trạng và mối liên quan giữa kết quả học tập với kết quả thi tuyển sinh của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình

 15:30 14/07/2016

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trang kết quả thi tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên; Mối liên quan giữa kết quả học tập với kết quả thi tuyển sinh môn Toán, Vật Lí, Hóa học. Như vậy, kết quả học tập khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức ngành và kết quả tốt nghiệp có liên quan đến kết quả thi tuyển sinh môn Toán: Kết quả thi tuyển sinh môn Toán cao thì học tập tốt hơn các môn khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức ngành và đạt kết quả tốt nghiệp cao.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây