13. NỘI DUNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC  ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ MỸ THO,  TỈNH TIỀN GIANG

13. NỘI DUNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

 07:36 28/07/2020

Tóm tắt: Hoạt động giáo dục kỉ luật tích cực là một phần của quá trình giáo dục trong nhà trường, có vai trò quan trọng trong việc hình thành con người phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của xã hội. Các nội dung quản lí hoạt động giáo dục kỉ luật tích cực đối với học sinh trung học phổ thông bám sát mục tiêu giáo dục trung học phổ thông, có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng và phù hợp với tâm sinh lí học sinh, phù hợp với điều kiện thực hiện nhằm bảo đảm sự thành công của hoạt động giáo dục kỉ luật tích cực nói riêng và giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung. Vì thế, việc thực hiện nội dung quản lí hoạt động giáo dục kỉ luật tích cực đối với học sinh trung học phổ thông hiện nay là hết sức cần thiết và cấp bách.
Từ khóa: quản lí, hoạt động, giáo dục, kỉ luật tích cực, học sinh.

6. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG TRƯỜNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC

6. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG TRƯỜNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC

 05:07 03/05/2017

Giáo dục kỉ luật tích cực là quan điểm giáo dục tiến bộ, giúp người học tự điều chỉnh hành vi để hình thành và phát triển nhân cách - được nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh áp dụng từ năm học 2007-2008 đến nay. Để các phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực này có thể vận hành hiệu quả, cần một môi trường thuận lợi: môi trường giáo dục kỉ luật tích cực. Một trong các biện pháp để kích thích sự phát triển môi trường giáo dục kỉ luật tích cực trong nhà trường hiện nay đó là xây dựng và thực hiện các chính sách quản lí định hướng giáo dục kỉ luật tích cực.

04. Thực trạng môi trường Vật lí trong phát triển môi trường giáo dục kỉ luật tích cực ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

04. Thực trạng môi trường Vật lí trong phát triển môi trường giáo dục kỉ luật tích cực ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

 23:06 26/10/2016

Tóm tắt: Giáo dục kỉ luật tích cực là quan điểm GD tiến bộ, giúp người học tự điều chỉnh hành vi để hình thành và phát triển nhân cách. Biện pháp GD này đã được áp dụng tại nhiều trường học trên toàn quốc, đặc biệt tại tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2007-2008 đến nay. Do đó, phát triển môi trường GD thuận lợi để các biện pháp GD kỉ luật tích cực có thể phát huy hiệu quả tốt nhất là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lí. Trong các yếu tố cấu thành môi trường giáo dục kỉ luật tích cực( MTGDKLTC) thì môi trường vật lí được các nhà quản lí quan tâm hàng đầu. Công tác điều tra, nghiên cứu về thực trạng môi trường vật lí trong các trường THCS sẽ góp phần trong việc đề ra các giải pháp đúng đắn để phát triển MTGDKLTC trong các trường THCS hiện nay.
Từ khóa: Môi trường vật lí, kỉ luật tích cực.

10. Tích hợp giáo dục kỉ luật tích cực trong dạy học các môn khoa học nhằm giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên sư phạm

10. Tích hợp giáo dục kỉ luật tích cực trong dạy học các môn khoa học nhằm giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên sư phạm

 05:32 19/09/2016

Kỉ luật tích cực là phương pháp giáo viên có thái độ, hành vi ứng xử thân thiện, chia sẻ đối với người học, giúp người học tham gia một cách tích cực, tự giác vào cuộc sống trải nghiệm, quá trình hoạt động và giao lưu để hình thành những hành vi tốt hoặc thay đổi, điều chỉnh những hành vi sai trái, lệch chuẩn của mình. Đây là phương pháp giáo dục tập trung và phát triển những khía cạnh tích cực của người học chứ không phải để trừng phạt họ. Bài viết đề cập đến việc tích hợp giáo dục kỉ luật tích cực trong dạy học các môn khoa học nhằm giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên sư phạm.

11. Tích hợp giáo dục kỉ luật tích cực trong dạy học các môn khoa học nhằm giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên sư phạm

11. Tích hợp giáo dục kỉ luật tích cực trong dạy học các môn khoa học nhằm giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên sư phạm

 22:22 13/09/2016

Kỉ luật tích cực là phương pháp giáo viên có thái độ, hành vi ứng xử thân thiện, chia sẻ đối với người học, giúp người học tham gia một cách tự giác, tích cực vào cuộc sống trải nghiệm, quá trình hoạt động và gia lưu để hình thành những hành vi tốt hoặc thay đổi, điều chỉnh những hành vi sai trái, lệch chuẩn của mình. Đây là phương pháp giáo dục tập trung và phát triển những khía cạnh tích cực của người học chứ không phải để trừng phát họ. Vì vậy, bài viết đưa ra phương pháp tích hợp giáo dục kỉ luật tích cực trong dạy học các môn khoa học nhằm giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên sư phạm.

6. Hiểu như thế nào cho đúng về phương pháp “Kỉ luật tích cực” trong giáo dục trẻ nhỏ

6. Hiểu như thế nào cho đúng về phương pháp “Kỉ luật tích cực” trong giáo dục trẻ nhỏ

 03:04 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về phương pháp Kỉ luật tích cực; một số phương pháp kỉ luật tích cực có thể được sử dụng trong giáo dục cho trẻ em: cho trẻ ở một mình; nhẹ nhàng và cương quyết; giúp trẻ nhận ra những giá trị của bản thân; cho trẻ cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Từ khóa: phương pháp, kỉ luật tích cực, giáo dục, trẻ em.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây