09. Phân tích khái niệm trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học thông qua việc giải một số bài toán thực tiễn

09. Phân tích khái niệm trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học thông qua việc giải một số bài toán thực tiễn

 17:46 06/03/2019

Tóm tắt: Bài báo nêu lên sự cần thiết của việc hiểu rõ các khái niệm khi áp dụng giải một số bài toán thực tiễn trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học. Bài viết đưa ra một số gợi ý khi phân tích các khái niệm nhằm làm rõ ý nghĩa ứng dụng, giúp sinh viên nắm vững khái niệm, đồng thời đưa ra một số ví dụ minh họa.
Từ khóa: phân tích, khái niệm, môn Giải tích, sinh viên, bài toán thực tiễn.

12. Dạy học khái niệm “đặc trưng sống cấp độ cơ thể” (Sinh học 11) bằng con đường suy luận diễn dịch

12. Dạy học khái niệm “đặc trưng sống cấp độ cơ thể” (Sinh học 11) bằng con đường suy luận diễn dịch

 11:55 28/02/2018

Tóm tắt: Bài viết đưa ra khái niệm "suy luận diễn dịch"; phân tích đặc điểm của các khái niệm "đặc trưng sống cấp độ cơ thể" (Sinh học 11) để thấy rõ logic diễn dịch trong phát triển các khái niệm này; từ đó, đưa ra quy trình tổ chức dạy học các khái niệm "đặc trưng sống cấp độ cơ thể" theo con đường suy luận diễn dịch.
Từ khóa: Suy luận diễn dịch, khái niệm, cấp độ cơ thể.

23. TỔ CHỨC DẠY HỌC KHÁI NIỆM, ĐỊNH LÍ TRONG MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

23. TỔ CHỨC DẠY HỌC KHÁI NIỆM, ĐỊNH LÍ TRONG MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

 10:11 16/11/2017

Tóm tắt: Dạy học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở đang là vấn đề được nhiều tác giả quan tâm. Nó vừa phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở; chuyển từ học tập qua mô hình trực quan, mô tả khái niệm ở cấp tiểu học sang học tập dựa trên các định nghĩa khái niệm và lập luận logic; phù hợp với chương trình môn Toán trung học cơ sở. Dạy học khái niệm và định lí là hai tình huống điển hình trong môn Toán ở trường phổ thông. Bài báo này đề cập đến việc tổ chức dạy học khái niệm, định lí trong môn Toán cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, khái niệm, định lí, Học sinh, trung học cơ sở.

41. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM TRONG MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM

41. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM TRONG MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Khái niệm vừa là kết quả của sự phản ánh thế giới khách quan của con người, vừa là phương tiện lí luận để con người tiếp tục nhận thức và cải tạo thế giới. trong môi trường đặc biệt là giáo dục, sự hình thành và phát triển khái niệm có những lợi thế riêng cần được phát huy.
Từ khóa: Khái niệm, hình thành và phát triển khái niệm, môi trường sư phạm.

37.	VẬN DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

37. VẬN DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

 14:28 24/04/2017

Bản đồ khái niệm là một công cụ cho hệ thống hóa kiến thức, kiến thức liên kết và đánh giá khái niệm hiểu biết. Khái niệm toán học được trình bày một cách có hệ thống, hợp lý và trừu tượng trong chương trình giảng dạy và sách giáo khoa. Tuy nhiên, một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng các sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, phân loại và tìm hiểu bản chất của khái niệm, đặc biệt trong việc áp dụng các khái niệm để giải quyết các vấn đề toán học. Bài viết này trình bày tổng quan về ý tưởng sử dụng bản đồ khái niệm trong giảng dạy toán học. Trên cơ sở các bản đồ này, các giáo viên có thể đánh giá và phát triển các sinh viên có thể giải thích các mối quan hệ, ý nghĩa và các ứng dụng của khái niệm toán học trong tình huống thực tế.

29. Mối liên hệ giữa số mũ cát tuyến và đồ thị hoàn hảo

29. Mối liên hệ giữa số mũ cát tuyến và đồ thị hoàn hảo

 14:44 30/03/2017

Bài báo giới thiệu số mũ cát tuyến và một số những khái niệm thích hợp, để nghiên cứu một số đặc tính của đồ thị được biểu thị như thế nào bởi số mũ cát tuyến cái là một khái niệm đại số.

17. Con đường hình thành sơ đồ nhận thức khái niệm trong dạy học môn Toán

17. Con đường hình thành sơ đồ nhận thức khái niệm trong dạy học môn Toán

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày các con đường hình thành sơ đồ nhận thức khái niệm: quy nạp, phân lập, kiến thiết trong dạy học môn Toán.

14. Phát triển các khái niệm và đặc điểm của dạy học thực hành kĩ thuật

14. Phát triển các khái niệm và đặc điểm của dạy học thực hành kĩ thuật

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày bổ sung và phát triển một số cơ sở lí luận, khoa học của các khái niệm và đặc điểm của dạy học thực hành kĩ thuật.

19. Bồi dưỡng tư duy thuận nghịch cho học sinh trong dạy học khái niệm Toán học ở trường phổ thông

19. Bồi dưỡng tư duy thuận nghịch cho học sinh trong dạy học khái niệm Toán học ở trường phổ thông

 01:43 08/01/2017

Bài báo đề xuất một số biện pháp giúp học sinh hiểu và vận dụng một cách vững chắc các khái niệm toán học, đồng thời bồi dưỡng tư duy thuận nghịch cho các em.

21. Rèn luyện kĩ năng khái quát hóa để hình thành khái niệm Sinh học ở cấp độ cơ thể trong dạy học các bài tổng kết chương (Sinh học 11)

21. Rèn luyện kĩ năng khái quát hóa để hình thành khái niệm Sinh học ở cấp độ cơ thể trong dạy học các bài tổng kết chương (Sinh học 11)

 16:12 31/10/2016

Bài báo giới thiệu tiến trình hình thành khái niệm sinh học qua hướng dẫn học sinh phân tích và so sánh các sự kiện, hiện tượng quan sát được, làm rõ sự khác nhau và đưa ra khái niệm mới khi liên kết các dấu hiệu giống nhau.

12. Bàn về khái niệm khuyết tật ngôn ngữ trong giáo dục đặc biệt

12. Bàn về khái niệm khuyết tật ngôn ngữ trong giáo dục đặc biệt

 09:13 19/09/2016

Khuyết tật ngôn ngữ được biết đến như một dạng tật khá phổ biến, chiếm tỉ lệ cao trong cộng đồng dân cư. Bài viết bàn về khái niệm khuyết tật ngôn ngữ trong giáo dục đặc biệt như: khuyết tật về hình thức ngôn ngữ; khuyết tật về nội dung ngôn ngữ; khuyết tật về cách sử dụng. Trên cơ sở đó, hình thành khái niệm khuyết tật ngôn ngữ trong giáo dục đặc biệt.

13. Sự phát triển đồng tâm nội dung chương trình học và những thuận lợi trong quá trình dạy học

13. Sự phát triển đồng tâm nội dung chương trình học và những thuận lợi trong quá trình dạy học

 16:08 14/09/2016

Có nhiều hướng tiếp cận khi xây dựng chương trình học, như: tiếp cận nội dung, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận theo sự phát triển…), dù theo cách tiếp cận nào, người thiết kế nội dung chương trình học cũng đi theo một logic phát triển nhất định. Tiếp cận theo quan điểm phát triển đồng tâm (phát triển xoáy trôn ốc) là một trong những hướng có cơ sở khoa học vững chắc, mang lại hiệu quả cao trong học tập. Bài viết đi sâu nghiên cứu về sự phát triển đồng tâm nội dung chương trình học và những thuận lợi trong quá trình dạy học.

2. Dùng định nghĩa thao tác để hiểu khái niệm quản lí và lợi ích khi sử dụng cách định nghĩa này

2. Dùng định nghĩa thao tác để hiểu khái niệm quản lí và lợi ích khi sử dụng cách định nghĩa này

 10:15 14/09/2016

Bài viết trình bày những quan niệm đã có về khái niệm “Quản lí”; giải thích và làm rõ khái niệm quản lí theo cách dùng định nghĩa thao tác; phân tích những lợi ích khi sử dụng định nghĩa thao tác để hiểu về khái niệm quản lí.

14. Vận dụng lí thuyết tình huống trong dạy học khái niệm phần Hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông

14. Vận dụng lí thuyết tình huống trong dạy học khái niệm phần Hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông

 14:19 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về khái niệm thiết kế tình huống dạy học; một số ví dụ về thiết kế tình huống dạy học kĩ năng phần Hình học không gian lớp 11.
Từ khóa: thiết kế, tình huống dạy học, Hình học không gian, lớp 11, khái niệm.

20. Xây dựng khái niệm năng lực khoa học của học sinh trong học tập môn Vật lí ở trường trung học phổ thông

20. Xây dựng khái niệm năng lực khoa học của học sinh trong học tập môn Vật lí ở trường trung học phổ thông

 13:56 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm năng lực khoa học, xây dựng chuẩn năng lực khoa học của học sinh và một số ví dụ minh họa trong dạy học Vật lí.
Từ khóa: xây dựng, khái niệm, năng lực khoa học, học sinh, Vật lí.

17. Vận dụng kĩ thuật học theo góc trong dạy học khái niệm ban đầu về phân số cho học sinh tiểu học

17. Vận dụng kĩ thuật học theo góc trong dạy học khái niệm ban đầu về phân số cho học sinh tiểu học

 16:58 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về kĩ thuật học theo góc, sử dụng kĩ thuật này trong dạy học; thiết kế nhiệm cụ và hoạt động ở mỗi góc nhằm hình thành khái niệm ban đầu về phân số cho học sinh tiểu học.
Từ khóa: học theo góc, khái niệm, phân số, học sinh, tiểu học.

13. Tổ chức các hoạt động cho học sinh khi dạy học khái niệm hình học cấp trung học cơ sở

13. Tổ chức các hoạt động cho học sinh khi dạy học khái niệm hình học cấp trung học cơ sở

 11:33 13/08/2016

Bài báo trình bày về các con đường hình thành khái niệm trong dạy học môn Toán; trình tự dạy học khái niệm và một số ví dụ trong dạy học một số khái niệm hình học ở trường trung học cơ sở.

9. Quy trình phân tích sự phát triển đồng tâm khái niệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

9. Quy trình phân tích sự phát triển đồng tâm khái niệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 14:59 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản liên quan đến phát triển đồng tâm khái niệm trong dạy học Sinh học; quy trình phân tích sự phát triển đồng tâm khái niệm sinh học trong chương trình Sinh học phổ thông.
Từ khoá: quy trình, phát triển, đồng tâm, khái niệm, sinh học, phổ thông.

18. Hình thành khái niệm sinh học đại cương cho học sinh thông qua việc khái quát hoá các khái niệm sinh học chuyên khoa trong chương trình sinh học phổ thông, nội dung “sinh sản ở thực vật”

18. Hình thành khái niệm sinh học đại cương cho học sinh thông qua việc khái quát hoá các khái niệm sinh học chuyên khoa trong chương trình sinh học phổ thông, nội dung “sinh sản ở thực vật”

 01:54 15/07/2016

Bài báo trình bày kết quả phân tích cấu trúc chương trình và nội dung kiến thức sinh học phổ thông về sinh sản thựa vật ở cấp độ cơ thể (cấu trúc chương trình, nội dung dạy học); cách thức tổ chức dạy học giúp người học phát hiện ra các dấu hiệu bản chất của khái niệm đạ cương liên quan đến sinh sản ở thực vật thông qua hai chủ đề: sinh sản vô tính ở thực vật và sinh sản hữu tính ở thự vật có hoa.

7. Xây dựng khái niệm tự học trên cơ sở kế thừa thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục thế giới và trong nước

7. Xây dựng khái niệm tự học trên cơ sở kế thừa thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục thế giới và trong nước

 14:37 07/07/2016

Bài báo trình bày những phân tích về một số nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước về khái niệm tự học, về vấn đề tự học. Từ đó, tác giả trình bày việc xây dựng và đưa ra khái niệm tự học từ: những điểm tương đồng và giá trị khoa học có thể kế thừa; luận điểm khoa học để xây dựng khái niệm tự học.
Từ khoá: khái niệm, tự học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây