7. QUÁ TRÌNH HỌC NGHE HIỂU TIẾNG ANH  CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG  - KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

7. QUÁ TRÌNH HỌC NGHE HIỂU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG - KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

 14:11 11/12/2020

Tóm tắt: Trong quá trình học tiếng Anh, sinh viên phải rèn luyện cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết và thường gặp nhiều khó khăn khi học nghe hiểu tiếng Anh theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR). Bài viết phân tích thực trạng học nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Tiền Giang và những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình rèn luyện kĩ năng nghe hiểu; trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp đối với giảng viên trong việc phát triển kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên. Những biện pháp này giúp sinh viên từng bước tháo gỡ khó khăn trong việc học tiếng Anh nói chung và nâng cao kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh nói riêng.
Từ khóa: tiếng Anh, khó khăn, kĩ năng nghe hiểu sinh viên.

8. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG  CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC  HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC”  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

8. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Hiện nay, năng lực nghiên cứu khoa học được coi là một trong những năng lực quan trọng cần được phát triển cho sinh viên sư phạm, đặc biệt là thông qua học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Bài báo phân tích một số khó khăn và mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên các trường đại học sư phạm theo quan điểm tích hợp. Giảng viên và sinh viên đã đưa ra một số khó khăn họ gặp phải trong quá trình dạy học, trong đó khó khăn lớn nhất là sinh viên là còn thiếu kiến thức chuyên ngành. Những yếu tố ảnh hưởng bao gồm cả những yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan; trong đó, các yếu tố chủ quan được đánh giá có ảnh hưởng nhiều hơn đến quá trình dạy học này. Kết quả nghiên cứu này là tiền đề để thiết kế quy trình dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên trường đại học sư phạm theo quan điểm tích hợp.
Từ khóa: khó khăn, yếu tố ảnh hưởng, quan điểm tích hợp, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, sinh viên sư phạm

29. Một số nghiên cứu về khó khăn tâm lí trong học tập nghề nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng, đại học

29. Một số nghiên cứu về khó khăn tâm lí trong học tập nghề nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng, đại học

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số nghiên cứu ở trong và ngoài nước về những khó khăn tâm lí trong học nghề của sinh viên các trường cao đẳng, đại học cho thấy, vấn đề khó khăn tâm lí này đã được các nhà khoa học xem xét dưới các góc độ khác nhau, với nhiều khách thể và lĩnh vực khác nhau nhằm xác định biểu hiện, nguyên nhân gây ra những khó khăn tâm lí trong học nghề, ảnh hưởng của những khó khăn tâm lí đó đến hiệu quả học tập của sinh viên và một số biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu những khó khăn tâm lí này ở sinh viên.
Từ khóa: Khó khăn, khó khăn tâm lí, học nghề, khó khăn tâm lí trong học nghề, sinh viên.

10. Những thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo theo tín chỉ học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trường Đại học Hạ Long hiện nay

10. Những thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo theo tín chỉ học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trường Đại học Hạ Long hiện nay

 17:38 06/04/2018

Tóm tắt: Đào tạo theo tín chỉ là xu hướng của tất cả các trường đại học trên thế giới, trong đó có Trường đại học Hạ Long. Việc giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo hình thức tín chỉ như thế nào mà vừa đảm bảo truyền thụ được kiến thức nội dung môn học, vừa giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên đó là vấn đề cần quan tâm của đội ngũ giảng viên bộ môn nói riêng và của toàn thể nhà trường nói chung.
Từ khóa: Những nguyên lí cơ bản, đại học Hạ Long, khó khăn, thuận lợi.

04. Thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

04. Thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

 16:56 06/04/2018

Tóm tắt: Đánh giá theo tiếp cận năng lực là quá trình giáo viên thu thập thông tin, đối chiếu thông tin với chuẩn, đưa ra nhận định và giải pháp về việc vận dụng những tri thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống. Giáo viên tiểu học cần nhận thức đúng đắn về bản chất, tầm quan trọng của cách đánh giá này. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực cũng như một số khó khăn mà giáo viên gặp phải khi đánh giá HS.
Từ khóa: Nhận thức, đánh giá, năng lực, khó khăn, giáo viên tiểu học.

33. Giáo dục hòa nhập trong giáo dục mầm non - Khó khăn và biện pháp khắc phục

33. Giáo dục hòa nhập trong giáo dục mầm non - Khó khăn và biện pháp khắc phục

 09:07 21/07/2017

Hiện nay, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường mầm non là việc làm cần thiết và rất cần được quan tâm. Tuy nhiên, giáo dục hòa nhập trong giáo dục mầm non còn gặp nhiều khó khăn như: Số trẻ trong lớp đông, giáo viên chịu nhiều áp lực … Bài viết nêu lên một số khó khăn dạy giáo dục hòa nhập của giáo viên mầm non và gợi ý một vài biện pháp khắc phục những khó khăn đó.

29. Khắc phục khó khăn từ thực tiễn, duy trì bền vững mô hình hoạt động cả ngày ở Tiểu học

29. Khắc phục khó khăn từ thực tiễn, duy trì bền vững mô hình hoạt động cả ngày ở Tiểu học

 16:38 11/07/2017

Bài viết trình bày một số khó khăn và giải pháp khắc phục từ thực tiễn tổ chức dạy học theo mô hình dạy học cả ngày, trong khuôn khổ dự án SEQAP.

22. Đánh giá sàng lọc học sinh khó khăn về đọc, viết đặc thù và biện pháp khắc phục trong khuôn khổ Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

22. Đánh giá sàng lọc học sinh khó khăn về đọc, viết đặc thù và biện pháp khắc phục trong khuôn khổ Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày về cơ sở lí luận về học sinh có khó khăn đọc, viết đặc thù; thực trạng học sinh khó khăn về đọc, viết đặc thù ở hai tỉnh thuộc khu vực SEQAP (Kiên Giang, Lào Cai); một số kĩ năng dạy học cho học sinh có khó khăn đọc, viết đặc thù.

23. Một số khó khăn và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam

23. Một số khó khăn và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về một số khó khăn chính đối với việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực logistics; từ đó, tác giả trình bày một số giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành logistics tại Việt Nam.

24. Khó khăn của người học Việt Nam trong việc nói tiếng Anh một cách tự nhiên nguyên nhân và hướng khắc phục

24. Khó khăn của người học Việt Nam trong việc nói tiếng Anh một cách tự nhiên nguyên nhân và hướng khắc phục

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày những khó khăn của người học Việt Nam trong việc nói tiếng Anh một cách tự nhiên nguyên nhân do khó phân biệt nguyên âm, phụ âm, phát âm, giọng địa phương và hướng khắc phục.

5. Khó khăn tâm lí của phụ nữ di cư trong đấu tranh chống bạo lực gia đình

5. Khó khăn tâm lí của phụ nữ di cư trong đấu tranh chống bạo lực gia đình

 11:01 27/09/2016

Tóm tắt: Như nhiều phụ nữ khác, nhóm phụ nữ di cư cũng chịu bạo lực gia đình với tần suất và mức độ bị bạo lực khá nghiêm trọng. Bên cạnh những điều kiện khiến họ không có khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, sự cô lập xã hội của phụ nữ di cư đã khiến họ gặp nhiều rào đối với việc phòng chống bạo lực gia đình, trong đó khó khăn tâm lí là một rào cản quan trọng. Bài viết tập trung nghiên cứu khảo sát 30 phụ nữ di cư để làm rõ vấn đề trên.
Từ khóa: khó khăn, tâm lí, phụ nữ, di cư, bạo lực gia đình.

8. Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí trong học tập của lưu học sinh Lào đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

8. Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí trong học tập của lưu học sinh Lào đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

 15:41 15/09/2016

Tóm tắt: Học tập là hoạt động đặc trưng của con người, là một nhân tố cơ bản để hình thành và phát triển tâm lí, ý thức nhân cách. Qua học tập, con người tiếp thu nền văn hóa xã hội, kinh nghiệm xã hội - lịch sử, biến những kinh nghiệm đó thành vốn sống, kinh nghiệm của bản thân, hình thành và phát triển đời sống tâm lí, đời sống cá nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa - xã hội.
Từ khóa: khó khăn, tâm lí, học tập, lưu học sinh, Lào, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế.

6. Nhu cầu, động cơ của thanh niên nông thôn di cư và một số thuận lợi, khó khăn

6. Nhu cầu, động cơ của thanh niên nông thôn di cư và một số thuận lợi, khó khăn

 15:31 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng về xu hướng của thanh niên nông thôn di cư (tiến hành tại 06 tỉnh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Dương, Tây Ninh, Nghệ An); lí do, động cơ của thanh niên nông thôn di cư; mong muốn, nhu cầu của họ và một số khó khăn, trở ngại trong quá trình di cư...
Từ khóa: thanh niên, nông thôn, di cư, trở ngại, khó khăn.

7. Một số khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc

7. Một số khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc

 10:34 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về kết quả khảo sát những khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc; những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành kĩ năng học tập ở sinh viên năm thứ nhất tại trường.
Từ khóa: khó khăn, kĩ năng học tập, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Tây Bắc.

10. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp dạy học vi mô ở một số trường cao đẳng sư phạm

10. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp dạy học vi mô ở một số trường cao đẳng sư phạm

 08:17 22/08/2016

Dạy học vi mô cho phép rèn luyện các năng lực dạy học, giáo dục thông qua các bài học vi mô được thiết kế chu đáo, tiến hành dưới sự kiểm soát của giảng viên. Bài báo trình bày kết quả khảo sát những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng dạy học vi mô ở các trường cao đẳng sư phạm.

10. Một số khó khăn và sai lầm của học sinh khi giải các bài toán biểu diễn hình học của số phức

10. Một số khó khăn và sai lầm của học sinh khi giải các bài toán biểu diễn hình học của số phức

 14:49 07/07/2016

Bài báo trình bày những ví dụ về các bài toán biểu diễn hình học của số phức mà học sinh thường gặp phải những khó khăn, sai lầm. Từ đó, tác giả trình bày những lời giải chi tiết, phân dạng để giúp học sinh nhận ra được sai lầm, hiểu đúng và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài tập tương tự.
Từ khoá: khó khăn, sai lầm, giải toán, số phức, biểu diễn hình học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây