27. THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ  CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA HIỆN NAY

27. THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA HIỆN NAY

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là giai đoạn có nhiều chuyển biến tâm lí khiến các em gặp không ít khó khăn trong học tập, cũng như trong quan hệ ứng xử với với người lớn và bạn bè. Các em cần sự giúp đỡ của người lớn để có thể ứng phó được với “khủng hoảng” tâm lí trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách. Bài viết đề cập đến thực trạng một số khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện nay.
Từ khóa: Khó khăn tâm lí, học sinh trung học cơ sở, nhu cầu, tham vấn tâm lí.

29. Một số nghiên cứu về khó khăn tâm lí trong học tập nghề nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng, đại học

29. Một số nghiên cứu về khó khăn tâm lí trong học tập nghề nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng, đại học

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số nghiên cứu ở trong và ngoài nước về những khó khăn tâm lí trong học nghề của sinh viên các trường cao đẳng, đại học cho thấy, vấn đề khó khăn tâm lí này đã được các nhà khoa học xem xét dưới các góc độ khác nhau, với nhiều khách thể và lĩnh vực khác nhau nhằm xác định biểu hiện, nguyên nhân gây ra những khó khăn tâm lí trong học nghề, ảnh hưởng của những khó khăn tâm lí đó đến hiệu quả học tập của sinh viên và một số biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu những khó khăn tâm lí này ở sinh viên.
Từ khóa: Khó khăn, khó khăn tâm lí, học nghề, khó khăn tâm lí trong học nghề, sinh viên.

03. Khó khăn tâm lí trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

03. Khó khăn tâm lí trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

 17:40 23/04/2018

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến khái niệm khó khăn tâm lí trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm, xác định các biểu hiện về khó khăn tâm lí trong học tập nhóm của sinh viên sư phạm ở các mặt: nhận thức, thái độ và hành vi, thể hiện cụ thể trong bốn giai đoạn học tập nhóm của sinh viên: giai đoạn thành lập và xây dựng nhóm học tập, giai đoạn phân công và nhận nhiệm vụ học tập, giai đoạn thảo luận nhóm, giai đoạn thảo luận trên lớp.
Từ khóa: Khó khăn tâm lí, nhóm, học tập nhóm theo học chế tín chỉ.

51. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHÓ KHĂN TÂM LÍ CỦA SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH  KHI ĐI THỰC TẬP LÂM SÀNG

51. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHÓ KHĂN TÂM LÍ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH KHI ĐI THỰC TẬP LÂM SÀNG

 10:18 23/08/2017

Thực tập lâm sàng là công việc quan trọng góp phần đạt mục tiêu đào tạo người điều dưỡng có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu xã hội. Nó phục vụ cho mối quan hệ giữa khâu học tập lí thuyết và công tác độc lập sau này của sinh viên. Tuy nhiên khi đi thực tập lâm sàng sinh viên điều dưỡng gặp không ít các khó khăn tâm lí và điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình cũng như kết quả thực tập lâm sàng của sinh viên.

77. KHÓ KHĂN TÂM LÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP  CỦA LƯU HỌC SINH LÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

77. KHÓ KHĂN TÂM LÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH LÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 09:43 11/07/2017

Lưu học sinh Lào tham gia vào hoạt động học tập (HĐHT) tại Trường Đại học Tây Bắc với những yêu cầu mới như: ngôn ngữ mới, môi trường sống mới, cách học mới, lượng tri thức ngày một tăng, phương pháp giảng dạy và học mới... Điều này đã gây không ít những khó khăn tâm lí cho lưu học sinh Lào trong quá trình học tập. Việc tìm hiểu thực trạng để làm cơ sở đề ra các biện pháp để khắc phục những khó khăn tâm lí trong HĐHT của lưu học sinh Lào là việc làm rất cần thiết nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập ở họ.

18. Một số đánh giá về tương quan giữa khó khăn tâm lí với kết quả học tập và nhân tố tác động đến khó khăn tâm lí của sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La

18. Một số đánh giá về tương quan giữa khó khăn tâm lí với kết quả học tập và nhân tố tác động đến khó khăn tâm lí của sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Sơn La

 14:52 01/03/2017

Bài viết thể hiện mối tương quan giữa khó khăn tâm lí và kết quả học tập của sinh viên dân tộc thiểu số. Phân tích chi tiết những nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan gây ra những khó khăn tâm lí để thấy được mối tương quan chặt chẽ giữa chúng, từ đó tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Sơn La hiện nay.

7. Một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi tỉnh Thanh Hóa

7. Một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi tỉnh Thanh Hóa

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập: ảnh hưởng đến kết quả học tập, biểu hiện và các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn tâm lí trong học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi tỉnh Thanh Hóa.

4. Một số vấn đề lí luận về kĩ năng ứng phó với các khó khăn tâm lí trong hoạt động

4. Một số vấn đề lí luận về kĩ năng ứng phó với các khó khăn tâm lí trong hoạt động

 09:51 24/10/2016

Bài báo trình bày các khái niệm cơ bản về kĩ năng ứng phó và khó khăn tâm lí, kĩ năng ứng phó với khó khăn tâm lí; các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kĩ năng ứng phó và kĩ năng tâm lí giúp cá nhân có biện pháp học tập, rèn luyện để có các kĩ năng ứng phó hiệu quả với khó khăn trong đời sống

5. Khó khăn tâm lí và nhu cầu được tham vấn của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

5. Khó khăn tâm lí và nhu cầu được tham vấn của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

 09:51 24/10/2016

Bài báo trình bày kết quả điều tra và đánh giá những khó khăn tâm lí, cách giải quyết vấn đề tâm lí của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS từ đó thấy được nhu cầu cần thiết được chia sẻ với người khác của các em để khắc phục những khó khăn tâm lí vươn lên hòa nhập cộng đồng

8. Kĩ năng ứng phó với khó khăn tâm lí của sinh viên

8. Kĩ năng ứng phó với khó khăn tâm lí của sinh viên

 16:56 27/09/2016

Tóm tắt: Kĩ năng ứng phó với các khó khăn tâm lí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động học tập và cuộc sống của lứa tuổi sinh viên. Từ việc phân tích các khái niệm được đề cập, bài viết trình bày các kĩ năng ứng phó với khó khăn tâm lí của sinh viên - đó là những kĩ năng phức hợp gồm nhiều kĩ năng thành phần và khái quát các biểu hiện cụ thể của từng kĩ năng, giúp sinh viên nhận thức vấn đề và có cách thức rèn luyện để vượt qua những khó khăn tâm lí của bản thân, có thái độ tích cực đối với cuộc sống cũng như đạt kết quả cao trong học tập.
Từ khóa: sinh viên, khó khăn tâm lí, kĩ năng ứng phó

10. Tìm hiểu khó khăn tâm lí và nhu cầu trợ giúp tâm lí của học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú thành phố Sơn La

10. Tìm hiểu khó khăn tâm lí và nhu cầu trợ giúp tâm lí của học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú thành phố Sơn La

 16:56 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khảo sát những khó khăn tâm lí của học sinh Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Sơn La, ảnh hưởng của những khó khăn này đến cuộc sống và học tập của các em, nhu cầu được trợ giúp tâm lí về các lĩnh vực các em thường gặp khó khăn (học tập, định hướng nghề nghiệp, quan hệ ứng xử…) và cách thức trợ giúp tâm lí mà các em mong muốn nhận được; đồng thời, đề xuất một số kiến nghị trợ giúp tâm lí cho học sinh của Trường, giúp các em giảm bớt khó khăn, tự tin trong học tập và đời sống.
Từ khóa: khó khăn tâm lí, nhu cầu trợ giúp tâm lí, học sinh, Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Sơn La

7. Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số Trường Cao đẳng Sơn La

7. Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số Trường Cao đẳng Sơn La

 15:12 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thực trạng khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số; nguyên nhân gây ra khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số Trường Cao đẳng Sơn La qua bằng hình thức điều tra, khảo sát.
Từ khóa: khó khăn tâm lí, hoạt động học tập, sinh viên, dân tộc thiểu số, Trường Cao đẳng Sơn La.

8. Biểu hiện khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên

8. Biểu hiện khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên

 10:22 16/09/2016

Tóm tắt: Sinh viên là lứa tuổi có sự trưởng thành về mặt tâm - sinh lí. Đây là thời kì chuyển tiếp quan trọng của lứa tuổi này với những biến đổi mạnh mẽ về động cơ và thang giá trị liên quan tới nghề nghiệp để họ thực sự trưởng thành và chuẩn bị nghề nghiệp cho tương lai. Bài viết đề cập tới khái niệm và những biểu hiện khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên.
Tóm tắt: khó khăn tâm lí, hoạt động học tập, sinh viên.

7. Thực trạng nhận thức về mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất các khoa cơ bản Trường Đại học sư phạm Hà Nội

7. Thực trạng nhận thức về mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất các khoa cơ bản Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 21:43 14/09/2016

Bài viết đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và các mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất (các khoa cơ bản) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Việc tìm hiểu những khó khăn này sẽ là cơ sở để đề xuất một số biện pháp nhằm giảm bớt những khó khăn tâm lí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tâm lí học theo hình thức tín chỉ cho sinh viên năm thứ nhất (các khoa cơ bản) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây