6. TỔ CHỨC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM  Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG HIỆN NAY

6. TỔ CHỨC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG HIỆN NAY

 22:25 04/08/2020

Tóm tắt: Bài viết phân tích tầm quan trọng của thử nghiệm đổi mới, xác định các tiềm năng cần được phát triển cho sinh viên tốt nghiệp. Qua đó, một số hình thức và phương pháp đổi mới để đánh giá kết quả kiểm tra, kiểm tra và đào tạo được đề xuất nhằm giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành, nâng cao kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể hoặc kĩ năng áp dụng kiến thức đó vào thực tiễn nghề nghiệp; nâng cao khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong đào tạo chuyên ngành.
Từ khóa: đào tạo sau đại học, kiểm tra, đánh giá, khả năng, phát triển, năng lực tự chủ.

11. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để phát triển năng lực thuyết trình cho học sinh trong dạy học Làm văn ở trường trung học cơ sở

11. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để phát triển năng lực thuyết trình cho học sinh trong dạy học Làm văn ở trường trung học cơ sở

 05:46 15/07/2017

Sáng tạo văn học trong các trường phổ thông nói chung và trong văn học là nhu cầu bức thiết của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Trong các trường học, Văn học đóng một vai trò quan trọng, đó là một nguyên tắc cơ bản về kiến thức đóng góp vào trình độ học vấn cơ bản cho học sinh và giúp học sinh học các môn khác tốt. Nhưng ngày nay, Văn học và các bài tập viết trong các trường trung học cơ sở không tập trung đúng mức, khả năng nói của học sinh không được tăng cường và học đầy đủ. Từ thực tế đó, chúng tôi thấy rằng việc giảng dạy để giải quyết các vấn đề có thể được sử dụng để phát triển khả năng nói của học sinh đối với sinh viên khi giảng dạy Văn học và đặc biệt là trong các môn học.

28.	Biện pháp quản lí nhằm nâng cao năng lực tự học cho học viên Trường Đại học Nguyễn Huệ hiện nay

28. Biện pháp quản lí nhằm nâng cao năng lực tự học cho học viên Trường Đại học Nguyễn Huệ hiện nay

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng vấn đề tự học và công tác quản lí hoạt động tự học của học viên Trường Đại học Nguyễn Huệ; - Biện pháp quản lí nhằm nâng cao năng lực tự học cho học viên ở Trường Đại học Nguyễn Huệ gồm: Tổ chức giáo dục xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm tự học đúng đắn cho học viên. Bồi dưỡng và rèn luyện hệ thống kĩ năng tự học cho học viên. Quản lí tốt hoạt động học tập của học viên. Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm. Cải tiến việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập để kích thích việc tự học của học viên. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần cho học viên.

10. Hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi

10. Hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi

 23:04 16/01/2017

Bài báo trình bày ba biện pháp hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi: định hướng tự đánh giá, sử dụng tài liệu trực quan, kích thích trẻ tham gia đánh giá kết quả hoạt động.

15. Một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học

15. Một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học

 21:18 30/11/2016

Bài báo trình bày một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học trong quá trình hình thành và phát triển khả năng khái quát hóa.

5. Bước đầu tìm hiểu khả năng sẵn sàng học đọc, viết của trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

5. Bước đầu tìm hiểu khả năng sẵn sàng học đọc, viết của trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 04:21 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề về việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; bước đầu tìm hiểu về sự sẵn sàng học đọc và viết của trẻ mẫu giáo; kết quả tìm hiểu sự sẵn sàng học đọc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Từ khóa: khả năng, học đọc, viết, trẻ 5-6 tuổi, Sơn La.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây