48. SỬ DỤNG MỘT SỐ TIỆN ÍCH CỦA GOOGLE VÀ FACEBOOK  TRONG KHẢO SÁT THÔNG TIN VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG

48. SỬ DỤNG MỘT SỐ TIỆN ÍCH CỦA GOOGLE VÀ FACEBOOK TRONG KHẢO SÁT THÔNG TIN VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG

 10:32 29/10/2019

Tóm tắt: Khảo sát thông tin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cở sở giáo dục đại học. Kết quả khảo sát tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Có nhiều hình thức để tiến hành khảo sát như: phỏng vấn, email, trực tuyến, điện thoại, gửi tài liệu qua bưu điện. Bài viết này, tác giả đề xuất phương pháp sát trực tuyến sử dụng Google biểu mẫu và nhóm kín facebook để khảo sát thông tin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Hiệu quả của phương pháp này đã được tác giả kiểm chứng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
Từ khóa: Khảo sát, thông tin việc làm, sinh viên, Google form, nhóm kín facebook.

64. KHẢO SÁT YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI NHÂN LỰC  BIÊN, PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG QUỐC

64. KHẢO SÁT YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI NHÂN LỰC BIÊN, PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG QUỐC

 18:21 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết tập trung tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên khảo sát 80 đơn vị ở khu vực miền Bắc, trong đó có 55 đơn vị đồng ý tiếp nhận và thực hiện từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2017, gồm các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các tổ chức và cá nhân khác. Kết quả khảo sát được tập hợp thống kê, phân loại và phân tích dựa theo các tiêu chí yêu cầu cụ thể như: số lượng biên, phiên dịch hiện có và cần tuyển mới, tuổi tác, giới tính biên, phiên dịch phù hợp với đặc thù công tác, lĩnh vực ngành nghề, trình độ chuyên môn, yêu cầu về bằng cấp, yêu cầu về loại hình dịch (dịch nói, dịch viết), phương thức tuyển dụng, mức đãi ngộ... Từ đó, đề xuất các kiến nghị để điều chỉnh và xây dựng khung chương trình đào tạo chuyên ngành phù hợp với thực tế.
Từ khoá: Khảo sát, nhà tuyển dụng, biên, phiên dịch tiếng Trung.

09. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông

09. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông

 11:56 08/01/2018

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông đang là vấn đề đáng quan tâm hiện nay, trong đó có năng lực tự học. Việc khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trường trung học phổ thông sẽ giúp cho giáo viên có thể đề xuất những giải pháp khả thi để bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Từ khóa: khảo sát, năng lực tự học, hóa học, trung học phổ thông.

6. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở TỈNH ĐẮK LẮK

6. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở TỈNH ĐẮK LẮK

 08:25 23/08/2017

Khảo sát toàn diện thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk một mặt giúp ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhìn nhận, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn những ưu điểm, hạn chế về công tác quản lí, phát triển đội ngũ trong thời gian qua; mặt khác xác định được những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên giải quyết để hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành trong giai đoạn tới, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung,giáo dục tiểu học nói riêng.

4. Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

4. Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

 08:36 21/07/2017

Bài báo đề cập những kinh nghiệm tổ chức đào tạo môn Giáo dục hòa nhập ở một số nước và nghiên cứu, khảo sát về việc đưa môn Giáo dục hòa nhập vào chương trình đào tạo các trường sư phạm nhằm chuẩn bị tốt hơn năng lực của đội ngũ giảng viên trong tương lai, để học có đủ kiến thức, kĩ năng, thái độ sẵn sàng đón nhận và đáp ứng sự đa dạng của trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường hòa nhập.

16.	Kết quả khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học

16. Kết quả khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về kết quả nghiên cứu khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học với đối tượng nghiên cứu là 329 giáo viên thuộc các tỉnh An Giang, Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.

46. Kĩ năng biến đổi bài toán hình học từ chứng minh sang khảo sát của giáo viên toán tương lai

46. Kĩ năng biến đổi bài toán hình học từ chứng minh sang khảo sát của giáo viên toán tương lai

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về học tập dựa trên khảo sát và khả năng đặt vấn đề; các kết quả nghiên cứu về các kiểu bài toán mới được hình thành; các cách biến đổi bài toán.

28. Nhìn lại hai kì khảo sát đánh giá cấp quốc gia về kết quả học tập môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp 5 (2011, 2014)

28. Nhìn lại hai kì khảo sát đánh giá cấp quốc gia về kết quả học tập môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp 5 (2011, 2014)

 16:38 11/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về kì khảo sát đánh giá năm 2011; 2014 (mục tiêu khảo sát, xây dựng bộ công cụ khảo sát, triển khai khảo sát thử nghiệm, tập huấn và khảo sát chính thức, đánh giá chất lượng học tập của học sinh qua kết quả khảo sát, đánh giá chung về kết quả khảo sát); một số khuyến nghị qua hai lần khảo sát đánh giá.

21. Công cụ đánh giá kĩ năng đọc của học sinh đầu cấp và kết quả khảo sát thử nghiệm tại Việt Nam

21. Công cụ đánh giá kĩ năng đọc của học sinh đầu cấp và kết quả khảo sát thử nghiệm tại Việt Nam

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày cơ sở khoa học và nguyên tắc xây dựng công cụ EGRA quốc tế; công cụ EGRA của Việt Nam; EGRA trong đánh giá giáo dục; kết quả EGRA sau hai đợt khảo sát tại Việt Nam (2013, 2014) và một số kiến nghị sau hai đợt khảo sát trên.

25. Khảo sát việc sử dụng từ đồng nghĩa trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

25. Khảo sát việc sử dụng từ đồng nghĩa trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

 14:52 01/03/2017

Trong phương thức liên kết từ vựng thì pháp liên kết đồng nghĩa có những đặc điểm riêng. Bài báo trình bày quá trình khảo sát ở tác phầm “Chữ người tử tù” để thấy được phép liên kết đồng nghĩa đã phát huy được vai trò trong liên kết văn bản. Bên cạnh đó, phép liên kết đồng nghĩa còn đem lại giá trị tu từ rất lớn, nó có chức năng cung cấp thông tin, với tác dụng làm cho lời nói sinh động, biểu cảm, giàu màu sắc tu từ.

33. Sử dụng kết nối máy vi tính trong dạy học thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn (vật lí 11) nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh

33. Sử dụng kết nối máy vi tính trong dạy học thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn (vật lí 11) nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh

 14:52 01/03/2017

Để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học bằng con đường thực nghiệm cần cho học sinh tiếp cận với phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học, trong đó các thí nghiệm thực hành được kết nối với máy vi tính để thu thập, xử lí số liệu, vẽ đồ thị. Bài báo trình bày phương án kết nối bộ thí nghiệm thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn (vật lí 11) với máy vi tính nhằm hỗ trợ quá trình dạy học phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh.

9. Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

9. Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày kết quả khảo sát trên đối tượng là 35 cán bộ quản lí, 195 giáo viên và 809 học sinh ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về các nội dung: đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về những hoạt động Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường; đánh giá của cán bộ quản lí về các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần;... Từ đó, đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây