12. Tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo khối ngành kinh tế - cơ sở khoa học để xác định các tiêu chí đánh giá

12. Tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo khối ngành kinh tế - cơ sở khoa học để xác định các tiêu chí đánh giá

 09:31 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề xác định tiêu chí đánh giá và tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo, trong đó xác định cơ sở khoa học của vấn đề và vấn đề tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo. Từ đó, tác giả trình bày phương pháp và kết quả khảo sát thực tế với một số đối tượng để nghiên cứu về tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo. Nghiên cứu cho thấy sự phù hợp giữa yêu cầu của người sử dụng lao động có ảnh hưởng sâu sắc đến chương trình đào tạo, đó là những yếu tố: sự hiểu biết, kĩ năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức của sinh viên tốt nghiệp; chuẩn đầu ra; mối quan hệ giữa nhà trường và người sử dụng lao động; uy tín của cơ sở đào tạo.
Từ khóa: tác động, người sử dụng lao động, chương trình đào tạo, khối ngành kinh tế, tiêu chí đánh giá

5. Điều chỉnh chương trình đào tạo khối ngành kinh tế theo yêu cầu của người sử dụng lao động

5. Điều chỉnh chương trình đào tạo khối ngành kinh tế theo yêu cầu của người sử dụng lao động

 16:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về mô hình nghiên cứu điều chỉnh chương trình đào tạo, đánh giá sự cần thiết điều chỉnh chương trình đào tạo với sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của người sử dụng lao động và giới thiệu 7 yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh chương trình đào tạo. Tiếp đó, tác giả trình bày kết quả khảo sát về sự điều chỉnh chương trình đào tạo khối ngành kinh tế và rút ra một số kết luận, khẳng định các cơ sở đào tạo muốn nâng cao chất lượng đào tạo cần tăng thời lượng thực tập cho sinh viên và điều chỉnh mục tiêu chương trình đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra.
Từ khóa: chương trình đào tạo, khối ngành kinh tế, yêu cầu của người sử dụng lao động

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây