38. Khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin hỗ trợ học sinh lớp 11 tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số cho bởi công thức truy hồi

38. Khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin hỗ trợ học sinh lớp 11 tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số cho bởi công thức truy hồi

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Khi học nội dung dãy số trong chương trình Đại số và Giải tích 11, học sinh thường gặp khó khăn trong quá trình tìm lời giải của bài toán tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số. Bài viết minh họa việc giáo viên khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để tổ chức các hoạt động tìm tòi, dự đoán, giúp học sinh tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số cho bởi công thức truy hồi.
Từ khóa: khai thác, mối quan hệ liên môn, dãy số, công thức truy hồi, học sinh.

65.	Dạy học một số nội dung của Toán cao cấp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh theo hướng khai thác kiến thức và ứng dụng kĩ thuật Toán học

65. Dạy học một số nội dung của Toán cao cấp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh theo hướng khai thác kiến thức và ứng dụng kĩ thuật Toán học

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vai trò của Toán học trong quản trị kinh doanh; - Dạy học một số nội dung của Toán cao cấp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh theo hướng khai thác kiến thức và ứng dụng kĩ thuật toán học như: Kiến thức hàm số trong quản trị kinh doanh. Ứng dụng của kiến thức đạo hàm trong Quản trị kinh doanh.

49. THỰC TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG INTERNET VÀ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ ĐỂ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

49. THỰC TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG INTERNET VÀ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ ĐỂ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:07 11/07/2017

Trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Internet đóng vài trò quan trọng, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Việc cập nhật và tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào dạy học là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Bài viết này đề cập thực trạng khai thác, sử dụng Internet và học liệu điện tử để học tập của học viên giáo dục thường xuyên trong bối cảnh hiện nay.

14. Khai thác một số tình huống trong dạy học môn Toán lớp 10 nhằm phát triển năng lực tính toán cho học sinh

14. Khai thác một số tình huống trong dạy học môn Toán lớp 10 nhằm phát triển năng lực tính toán cho học sinh

 15:30 24/03/2017

Tóm tắt: Năng lực tính toán là một trong tám năng lực chung mà Chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới cần hình thành và phát triển cho học sinh, tìm hiểu quan niệm về năng lực tính toán, những biểu hiện của năng lực này trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Từ đó khai thác các tình huống trong dạy học môn Toán lớp 10, góp phần phát triển năng lực tính toán cho học sinh.
Từ khóa: Tình huống, môn Toán lớp 10, năng lực tính toán, khai thác, phát triển.

15. Khai thác di tích lịch sử-văn hóa huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

15. Khai thác di tích lịch sử-văn hóa huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

 16:41 07/01/2017

Bài báo trình bày khái quát về hệ thống di tích lịch sử - văn hóa huyện đảo Lý Sơn và biện pháp khai thác di tích lịch sử văn hóa huyện đảo Lý Sơn trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông.

21. Khai thác kiến thức sinh học 6 để dạy học một số nội dung giáo dục môi trường

21. Khai thác kiến thức sinh học 6 để dạy học một số nội dung giáo dục môi trường

 17:08 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập các tri thức giáo dục môi trường tiềm ẩn trong kiến thức cần được khai thác trong dạy học Sinh học 6, xác định các nội dung tri thức đó và chỉ ra các nội dung cụ thể cần khai thác. Tiếp đó, tác giả đưa ra các chủ đề gắn với nội dung Sinh học có thể thiết kế các hoạt động dạy học, đó là: tìm hiểu thành phần môi trường tự nhiên và xã hội; tiết kiệm vật chất và năng lượng trong sinh hoạt tiêu dung, sản xuất; ô nhiễm môi trường và cách phòng tránh, ngăn ngừa, ngừa, khắc phục hậu quả; bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí, hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng nước biển dâng…
Từ khóa: khai thác, kiến thức sinh học 6, dạy học, giáo dục môi trường

11. Khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

11. Khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

 11:12 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số ví dụ minh họa, đề xuất quy trình dạy học trong khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.
Từ khóa: khai thác, bài toán, hình học, tiểu học, tích cực hóa, nhận thức, học sinh.

15. Thiết kế, khai thác mô hình động trên máy tính trong dạy học môn Toán ở trung học phổ thông

15. Thiết kế, khai thác mô hình động trên máy tính trong dạy học môn Toán ở trung học phổ thông

 10:46 15/09/2016

Thiết kế, khai thác, sử dụng mô hình động trên máy tính trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông là một trong các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hiện nay. Bài viết đề cập việc thiết kế, khai thác mô hình động trong dạy học hàm số; trong dạy học bài tập quy hoạch tuyến tính và hỗ trợ học sinh thực hiện các thao tác tư duy.

19. Khai thác vẻ đẹp toán học qua một số mô phỏng "động"

19. Khai thác vẻ đẹp toán học qua một số mô phỏng "động"

 22:13 13/09/2016

Bài viết tìm hiểu về vấn đề ứng dụng phần mềm Geometer's Sketchpad trong thiết kế mô phỏng một số hình hình học "động" và khai thác vẻ đẹp của toán học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, giúp các em yêu thích học tập môn Toán hơn.

12. Khai thác ý nghĩa thực tiễn của một số tri thức về mặt trụ (hình học 12)

12. Khai thác ý nghĩa thực tiễn của một số tri thức về mặt trụ (hình học 12)

 16:17 03/09/2016

Bài báo đưa ra một vài bài toán cụ thể khai thác mối liên hệ giữa mô hình kiến trục dạng hypernoloid với kiến thức phổ thông về các mặt trụ tròn xoay nhằm tọa hứng thú học tập cho học sinh và góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

16. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc khai thác các bài toán trong dạy học bất đẳng thức

16. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc khai thác các bài toán trong dạy học bất đẳng thức

 16:57 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh: rèn luyện cho học sinh biến đổi hình thức bài toán để sáng tạo ra bài toán mới; sử dụng phép tương tự hóa, khái quát hóa để sáng tạo bài toán mới; rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng kết quả các bài toán đã giải, bài toán tổng quát để giải quyết bài toán tương tự.
Từ khóa: tư duy sáng tạo, học sinh, khai thác, bài toán, bất đẳng thức.

19. Khai thác những giá trị vĩ đạ của “Bản hùng ca tháng tư” trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay

19. Khai thác những giá trị vĩ đạ của “Bản hùng ca tháng tư” trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay

 02:47 15/07/2016

Bài báo trình bày những nội dung, sự kiện lịch sử mà theo đánh gái của tác giả là hết sức cần thiết, cần khắc sâu và sử dụng trong quá trình dạy học lịch sử. Một số vấn đề kể đến là: - sách giáo khoa cần quan tâm hơn nữa đến giáo trị giáo dục của sự kiện, đặc biệt là các sự kiện tiêu biểu; - cần khắc họa sâu sắc hơn sự kiện trong sách giáo khoa về con đường 559 hay “Đường Hồ Chí Minh lịch sử”; - cần khắc họa, làm rõ hơn một số sự kiện lịch sử để giáo dục lòng căm thù giặc sâu sắc, ý thức xây yêu chuộng hòa bình; - cần vinh danh một số tấm gương tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; - cần cập nhật những mất mát, hi sinh trong quá trình dạy học bởi bản anh hùng ca cách mạng Việt Nam còn có những hi sinh vô giá của lớp lớp các thế hệ cha anh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây