04. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại học Thái Nguyên

04. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại học Thái Nguyên

 09:35 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ các tiềm lực phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ cũng như đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại Học Thái Nguyên.
Từ khóa: Khoa học, công nghệ, khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học, đại học.

35. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN ĐỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

35. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN ĐỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên ở các trường đại học quân đội hiện nay có ý nghĩa lớn về lí luận và thực tiễn. Hoạt động này đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong việc phát triển phẩm chất của học viên mà còn trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ trong quá trình giáo dục và đào tạo; thực hiện nhiệm vụ khi tốt nghiệp; đóng góp tích cực vào việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.
Từ khóa: Khoa học, phát triển, năng lực, nghiên cứu, học viên.

30.	 Tư duy phản biện khoa học của giảng viên lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

30. Tư duy phản biện khoa học của giảng viên lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày những vấn đề xung quanh tư duy phản biện của giảng viên hiện nay và những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của tư duy phản biện.

23.	HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON

23. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON

 08:37 24/04/2017

Khám phá khoa học là một trong những hoạt động rất quan trọng của trẻ em tại trường mần non, hoạt động này thu hút được sự chú ý, kích thích sự hứng thú và niềm đam mê của trẻ. Vì qua hoạt động khám phá khoa học trẻ được thỏa mãn trí tò mò, ham hiểu biết của mình. Trẻ đang tự học tập để khám phá những hiện tượng xung quanh chúng với sự giúp đỡ của người lớn để khám phá ra một vấn đề mới và được giáo viên hay người lớn thừa nhận thì trẻ rất vui mừng và tự tin ... từ đó, những đứa trẻ luôn muốn tự mình tìm kiếm và khám phá những điều mới lạ hơn. Đây cũng là một phương tiện để hình thành và phát triển toàn diện cho trẻ.

31. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học các chủ đề tích hợp của môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông

31. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học các chủ đề tích hợp của môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông

 14:44 30/03/2017

Để nâng cao hiệu quả của dạy học môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông, phương pháp dạy học theo dự án nên được sử dụng để dạy thực hành các môn tự nhiên với ý định làm học sinh chăm chỉ và tham gia nhiệt tình vào quá trình học. Bài viết này tập trung vào chủ đề :"Vụ mùa bội thu nhờ hiệu ứng nhà kính" được dạy bởi phương pháp này. Và nó đã chứng minh rằng học sinh được truyền cảm hứng để học những môn khoa học tự nhiên cũng như khám phá thế giới xung quanh họ.

4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 10:05 29/03/2017

Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng yêu cầu các giảng viên phải có sự đam mê và sáng tạo. Trong một vài năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã coi hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển trường và đã yêu cầu các giảng viên tham gia một các tích cực và thường xuyên. Kết quả thu được từ các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh không những giúp nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà còn giúp ích các sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho các công tác đào tạo của nhà trường như giáo trình, sách và phương pháp giảng dạy.

25. CÁC BIỆN PHÁP TÂM LÍ – GIÁO DỤC NHĂM HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC DU LỊCH VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

25. CÁC BIỆN PHÁP TÂM LÍ – GIÁO DỤC NHĂM HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC DU LỊCH VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

 14:27 14/03/2017

Vào cuối năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức được thành lập. Để hòa nhập và sống chung trong AEC, Việt Nam phải đào tạo được nguồn nhân lực Du lịch theo tiêu chuẩn ASEAN. Để giúp các trường Cao đẳng, Đại học của Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, các trường cao đẳng/đại học phải thực hiện tâm lý đồng bộ - các biện pháp giáo dục.

15. Sự phát triển của từ ngữ tiếng Việt trong thời đại khoa học công nghệ thông tin từ góc nhìn nhà trường

15. Sự phát triển của từ ngữ tiếng Việt trong thời đại khoa học công nghệ thông tin từ góc nhìn nhà trường

 15:06 13/01/2017

Bài báo đề cập đến sự phát triển của ngôn ngữ tiếng Việt trong thời đại khoa học công nghệ thông tin, xét từ góc nhìn nhà trường.

15. Dạy khoa học ở tiểu học theo hướng tìm tòi – thực nghiệm

15. Dạy khoa học ở tiểu học theo hướng tìm tòi – thực nghiệm

 15:00 13/09/2016

Bài viết đưa ra một số vấn đề lí luận về dạy và học theo hướng tìm tòi – thực nghiệm; chứng minh nội dung chương trình môn Khoa học ở tiểu học phù hợp để dạy theo hướng tìm tòi – thực nghiệm; cũng như đưa ra một số yêu cầu đối với giáo viên khi dạy học khoa học theo hướng này.

22. Tổ chức dạy học tại thực địa qua môn Tự nhiên và Xã hội và môn Khoa học ở tiểu học

22. Tổ chức dạy học tại thực địa qua môn Tự nhiên và Xã hội và môn Khoa học ở tiểu học

 09:28 12/09/2016

Dạy học tại thực địa là hình thức tổ chức dạy học thông qua các việc làm cụ thể với những trải nghiệm thức tế nhằm tăng cường khả năng cảm nhận, học tập, đánh giá và áp dụng của học sinh qua các bài học. Bài viết đề cập đến việc tổ chức dạy học tại thực địa qua môn Tự nhiên và Xã hội và môn Khoa học ở tiểu học.

11. Sử dụng tiếp cận giải quyết vấn đề như một phương pháp dạy học trong giờ Khoa học ở tiểu học

11. Sử dụng tiếp cận giải quyết vấn đề như một phương pháp dạy học trong giờ Khoa học ở tiểu học

 11:05 10/09/2016

Bài viết trình bày một số nguyên tắc cơ bản khi tổ chức một lớp học khoa học sử dụng cách tiếp cận giải quyết vấn đề như một phương pháp dạy học; đưa ra quy trình sử dụng tiếp cận giải quyết vấn đề trong một bài dạy Khoa học.

8. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

8. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

 10:14 05/08/2016

Bài viết trình bày phương hướng cơ bản trong xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị; nội dung phong cách lãnh đạo, quản lí cần xây dựng của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ. Tiếp đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng phong cách lãnh đạo, quản lí tại các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ.

1. Giới thiệu về Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015-2016

1. Giới thiệu về Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015-2016

 02:10 15/07/2016

Bài trình bày về mục đích, ý nghĩa, nội dung, lĩnh vực và hình thức thi, các vấn đề về người hướng dẫn nghiên cứu và thí sinh; hồ sơ dự án đăng kí dự thi và giới thiệu tổng quan, các kết quả đạt được của Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

18. Trải nghiệm môi trường thực tiễn trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học

18. Trải nghiệm môi trường thực tiễn trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học

 15:07 07/07/2016

Bài báo trình bày các phân tích về mô hình học tập dựa vào trải nghiệm của David Kolb; các bước dạy học dựa vào trải nghiệm (giao nhiệm vụ trải nghiệm; tổ chức cho học sinh quan sát, đối chiếu, phản hồi; Tổ chức cho học sinh tự hình thành khái niệm; Tổ chức cho học sinh thử nghiệm tích cực). Tiếp đó, tác giả trình bày một số lưu ý khi tổ chức dạy học môn khoa học dựa vào trải nghiệm thực tiễn và ví dụ minh hoạ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây