01. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển khoa học công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh

01. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển khoa học công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh

 12:02 24/12/2019

Tóm tắt: Phát huy những tiềm năng và lợi thế của mình, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Để đáp ứng yêu cầu đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định giáo dục - đào tạo đóng vai trò quyết định phát triển khoa học - công nghệ. Bài viết trình bày vai trò của giáo dục - đào tạo đối với việc phát triển khoa học - công nghệ; thực trạng vai trò của giáo dục - đào tạo với phát triển khoa học - công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua; từ đó đưa ra một số giải pháp đổi mới, nâng cao vai trò của giáo dục - đào tạo nhằm phát triển khoa học - công nghệ ở TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Từ khóa: giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, TP. Hồ Chí Minh.

56. Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua nâng cao chất lượng giảng viên

56. Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua nâng cao chất lượng giảng viên

 11:37 10/07/2017

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về xu thế đổi mới hiện nay trong công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất ở bậc đại học, cao đẳng và các bậc học khác. Từ việc phân tích thực trạng và những khó khăn mà bộ môn đang gặp phải, bài viết đề xuất những giải pháp thích hợp, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế trên, tạo tiền đề để đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục thể chất theo hướng tích hợp mà Bộ GD-ĐT đang khởi xướng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học Giáo dục thể chất trong các cấp học hiện nay trên cả nước.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, thể dục thể thao, kĩ thuật, khoa học công nghệ, đa dạng hóa.

5. ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

5. ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

 16:15 10/05/2017

Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao nǎng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhà trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng để phục vụ công tác giảng dạy và công tác chuyên môn là chính, chưa đi sâu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ yếu góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả khám chữa bệnh phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

5.  Một số kết quả đạt được của dự án xây dựng mô hình tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

5. Một số kết quả đạt được của dự án xây dựng mô hình tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

 16:08 14/09/2016

Nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Vì thế, càng cần phải tuân thủ những nguyên tắc và luật pháp quốc tế về sở hữu trí tuệ; biết bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình về tài sản trí tuệ, tạo giá trị thương mại để có thể trao đổi và có đủ quyền khi xuất hiện tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ sở giáo dục đại học không nằm ngoài quá trình hội nhập mà phải đi đầu trong hoạt động sở hữu trí tuệ. Vì vậy, việc xây dựng một mô hình tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ là hết sức cần thiết.

1. Hoạt động khoa học công nghệ đối với các trường sư phạm trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

1. Hoạt động khoa học công nghệ đối với các trường sư phạm trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 22:25 13/07/2016

Bài viết thể hiện hai quan điểm về quản lí: tự quản của trường Đại học, tự quản của nhà khoa học và quản lí nhà nước. Tác giả đã phân tích các thuận lợi và khó khăn của công tác quản lí khoa học công nghệ từ đó đề xuất các giải pháp như: - Cân bằng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các trường sư phạm; - Tập trung vào nghiên cứu cơ bản các lĩnh vực liên quan có thế mạnh của trường sư phạm; - Tập trung nghiên cứu khoa học giáo dục trở thành một hệ thống liên hoàn trong các trường sư phạm; - Phân tầng chính sách tài chính khoa học công nghệ theo chức năng của bộ, nghành; - Cơ quan quản lí cấp bộ, nghành cần kết hợp giữa việc giao nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên cho các trường sư phạm với hình thức đấu thầu; - Trong đánh giá, tiêu chí khen thưởng, thi đua, phong danh hiệu...của cá nhân và tập thể trường Đại học phải coi tiêu chuẩn khoa học công nghệ là cơ bản. Ngoài ra tác giả đề xuất thêm các kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động khoa học công nghệ đối với các trường sư phạm.

Từ khoá: khoa học công nghệ, sư phạm, giáo dục và đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây