04. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại học Thái Nguyên

04. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại học Thái Nguyên

 09:35 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ các tiềm lực phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ cũng như đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại Học Thái Nguyên.
Từ khóa: Khoa học, công nghệ, khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học, đại học.

16. Một số kinh nghiệm quốc tế về đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

16. Một số kinh nghiệm quốc tế về đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

 15:06 05/07/2017

Tóm tắt: Bài báo tổng hợp kinh nghiệm tại một số nước trên thế giới trong việc đưa ra chủ trương, tiến hành thực hiện để đầu tư phát triển tiềm lực khoa học cho các trường đại học. Từ kinh nghiệm của quốc tế, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển tiềm lực khoa học cho các trường đại học tại Việt Nam.
Từ khóa: Khoa học và công nghệ, đại học; giáo dục đại học, phát triển tiềm lực.

2. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định số 115/2005/NĐ-CP

2. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định số 115/2005/NĐ-CP

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng số lượng, cơ cấu tổ chức; những tồn tại, khó khăn khi thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học – công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thòi gian qua và đưa ra giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi trong thời gian tới.

2. Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của các sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của các sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 14:13 04/08/2016

Bài viết trình bày: - Các chủ trương, quy định về công tác quản lí hoạt động khoa học và công nghệ trong các sở giáo dục và đào tạo; - Công tác quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của sở giáo dục và đào tạo Sóc Trăng; - Các yêu cầu cơ bản trong công tác quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của các sở giáo dục và đào tạo như: Yêu cầu chung, các yêu cầu cụ thể.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây