09. Đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông

09. Đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông

 10:36 22/12/2018

Tóm tắt: Hướng nghiệp có mục đích giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Bài viết dựa trên việc phân tích các khái niệm, các cơ sở khoa học đề xuất Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông để làm cơ sở phát triển, nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông.
Từ khóa: khung năng lực, giáo dục hướng nghiệp, giáo viên môn Công nghệ.

04. Nghiên cứu, xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường các trường đại học ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh mới

04. Nghiên cứu, xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường các trường đại học ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh mới

 04:53 08/06/2018

Tóm tắt: Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường có vai trò đặc biệt quan trọng thực hiện sứ mạng của đại học. Bối cảnh mới đã và đang đặt ra việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành một khung năng lực đối với Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường một cách nghiêm túc, khoa học và cấp thiết. Khung năng lực Hiệu trưởng gồm 6 tiêu chuẩn; 18 tiêu chí và 50 chỉ báo. Khung năng lực của Chủ tịch Hội đồng trường gồm 4 tiêu chuẩn; 10 tiêu chí và 28 chỉ báo. Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường khi đáp ứng được chuẩn khung năng lực sẽ lãnh đạo và quản trị trường đại học theo đúng mục tiêu đặt ra. Bài viết đề cập đến vấn đề này đối với các trường đại học ngành Tài nguyên và Môi trường ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Khung năng lực, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, tự chủ đại học, cách mạng công nghiệp 4.0.

17. Xây dựng khung năng lực tham vấn nghề nghiệp của chuyên viên tư vấn học đường Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

17. Xây dựng khung năng lực tham vấn nghề nghiệp của chuyên viên tư vấn học đường Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 06:08 22/12/2017

Tóm tắt: Khung năng lực là một công cụ quản lí hiệu quả trong tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ với mục tiêu cuối cùng là để nâng cao hiệu quả cụng việc. Do vậy, ngày càng có nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, tổ chức ứng dụng khung năng lực trong quản lí nhân sự. Tham vấn nghề là một trong hai nhiệm vụ chính của công tác tham vấn học đường và có vai trò rất quan trọng trong các nhà trường hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết đội ngũ làm công tác tham vấn học đường ở các trường học hiện nay chưa được đào tạo chính quy về chuyên môn, nghiệp vụ.
Từ khóa: năng lực, khung năng lực, tham vấn nghề, mô tả công việc, tiêu chuẩn.

16. Xây dựng khung năng lực và phẩm chất của giảng viên ở trường đại học trong bối cảnh hiện nay

16. Xây dựng khung năng lực và phẩm chất của giảng viên ở trường đại học trong bối cảnh hiện nay

 03:00 04/04/2017

Bối cảnh quốc tế và quốc gia đã đặt ra những yêu cầu mới cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt đối với giáo dục đại học với mục đích giải quyết những vấn đề phát sinh trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21.
Trong bối cảnh này, nâng cao năng lực giảng viên đại học là một yêu cầu cần thiết và cấp bách.Dựa trên những nghiên cứu lí luận và thực tiễn, bài báo đưa ra khung năng lực cho giảng viên đại học với 8 nhóm năng lực cơ bản.Dưới đây là nội dung của bài báo.

5. Xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong trường đại học đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

5. Xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong trường đại học đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

 23:03 28/08/2016

Bài báo trình bày những phân tích về vị trí việc làm của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong các trường đại học; thực trạng xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong các trường đại học; giải pháp xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng trong trường đại học theo vị trí việc làm.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây