05. Xây dựng khung năng lực trưởng bộ môn đáp ứng yêu cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

05. Xây dựng khung năng lực trưởng bộ môn đáp ứng yêu cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

 19:00 08/03/2020

Tóm tắt: Muốn xây dựng và phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam cần thiết phải có những tiêu chuẩn rõ ràng để xác định những năng lực cần thiết mà đội ngũ trưởng bộ môn phải có để đảm bảo chức năng và yêu cầu của công việc. Khung năng lực được xây dựng dựa trên những nguyên tắc khoa học, cụ thể ở từng giai đoạn lịch sử nhất định. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất khung năng lực trưởng bộ môn chuyên ngành cho trường đại học định hướng nghiên cứu. Đây là cơ sở để các nhà quản lí xây dựng chính sách phát triển đội ngũ trưởng bộ môn phù hợp.
Từ khoá: Khung năng lực, đội ngũ trưởng bộ môn, trường đại học định hướng nghiên cứu.

05. Vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học

05. Vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học

 11:12 20/01/2020

Tóm tắt: Trong trường đại học, đội ngũ chuyên viên giữ một vai trò quan trọng; vị trí việc làm của họ rất đa dạng. Mỗi vị trí việc làm đều đòi hỏi người làm việc phải có một trình độ và năng lực nhất định. Trên cơ sở làm rõ khái niệm vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm, bài viết đã trình bày ý nghĩa, nguyên tắc và phương pháp xác định vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học, từ đó, đề xuất khung năng lực chung cho vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học.
Từ khóa: Vị trí việc làm, chuyên viên, khung năng lực, đại học.

06. Xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA

06. Xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA

 15:31 05/01/2020

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu cách đánh giá của PISA, bài báo đã đề xuất 5 nguyên tắc và quy trình 5 bước để xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên. Từ đó, nghiên cứu nội hàm năng lực khoa học tự nhiên để đề xuất 6 năng lực thành phần và 10 tiêu chí/biểu hiện đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài viết xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA.
Từ khóa: PISA, khung năng lực, khoa học tự nhiên, trung học cơ sở.

05. Khung năng lực nghề nghiệp cho học viên trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

05. Khung năng lực nghề nghiệp cho học viên trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

 18:12 28/10/2019

Tóm tắt: Khung năng lực nghề nghiệp Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mô tả các năng lực cần thiết phù hợp đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khung năng lực nghề nghiệp này bao gồm các chỉ số, tiêu chuẩn thực hiện công việc có thể đo lường và quan sát được, là cơ sở khoa học, có tác dụng định hướng hoạt động dạy học ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho học viên.
Từ khóa: Năng lực, năng lực nghề nghiệp, khung năng lực, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

09. Đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông

09. Đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông

 22:36 22/12/2018

Tóm tắt: Hướng nghiệp có mục đích giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Bài viết dựa trên việc phân tích các khái niệm, các cơ sở khoa học đề xuất Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông để làm cơ sở phát triển, nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông.
Từ khóa: khung năng lực, giáo dục hướng nghiệp, giáo viên môn Công nghệ.

04. Nghiên cứu, xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường các trường đại học ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh mới

04. Nghiên cứu, xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường các trường đại học ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh mới

 15:53 08/06/2018

Tóm tắt: Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường có vai trò đặc biệt quan trọng thực hiện sứ mạng của đại học. Bối cảnh mới đã và đang đặt ra việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành một khung năng lực đối với Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường một cách nghiêm túc, khoa học và cấp thiết. Khung năng lực Hiệu trưởng gồm 6 tiêu chuẩn; 18 tiêu chí và 50 chỉ báo. Khung năng lực của Chủ tịch Hội đồng trường gồm 4 tiêu chuẩn; 10 tiêu chí và 28 chỉ báo. Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường khi đáp ứng được chuẩn khung năng lực sẽ lãnh đạo và quản trị trường đại học theo đúng mục tiêu đặt ra. Bài viết đề cập đến vấn đề này đối với các trường đại học ngành Tài nguyên và Môi trường ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Khung năng lực, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, tự chủ đại học, cách mạng công nghiệp 4.0.

17. Xây dựng khung năng lực tham vấn nghề nghiệp của chuyên viên tư vấn học đường Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

17. Xây dựng khung năng lực tham vấn nghề nghiệp của chuyên viên tư vấn học đường Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 18:08 22/12/2017

Tóm tắt: Khung năng lực là một công cụ quản lí hiệu quả trong tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ với mục tiêu cuối cùng là để nâng cao hiệu quả cụng việc. Do vậy, ngày càng có nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, tổ chức ứng dụng khung năng lực trong quản lí nhân sự. Tham vấn nghề là một trong hai nhiệm vụ chính của công tác tham vấn học đường và có vai trò rất quan trọng trong các nhà trường hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết đội ngũ làm công tác tham vấn học đường ở các trường học hiện nay chưa được đào tạo chính quy về chuyên môn, nghiệp vụ.
Từ khóa: năng lực, khung năng lực, tham vấn nghề, mô tả công việc, tiêu chuẩn.

16. Xây dựng khung năng lực và phẩm chất của giảng viên ở trường đại học trong bối cảnh hiện nay

16. Xây dựng khung năng lực và phẩm chất của giảng viên ở trường đại học trong bối cảnh hiện nay

 14:00 04/04/2017

Bối cảnh quốc tế và quốc gia đã đặt ra những yêu cầu mới cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt đối với giáo dục đại học với mục đích giải quyết những vấn đề phát sinh trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21.
Trong bối cảnh này, nâng cao năng lực giảng viên đại học là một yêu cầu cần thiết và cấp bách.Dựa trên những nghiên cứu lí luận và thực tiễn, bài báo đưa ra khung năng lực cho giảng viên đại học với 8 nhóm năng lực cơ bản.Dưới đây là nội dung của bài báo.

5. Xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong trường đại học đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

5. Xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong trường đại học đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

 10:03 29/08/2016

Bài báo trình bày những phân tích về vị trí việc làm của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong các trường đại học; thực trạng xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong các trường đại học; giải pháp xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng trong trường đại học theo vị trí việc làm.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây