03. Một số giải pháp quản lí hành vi của học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập tiểu học và kết quả thực nghiệm ban đầu

03. Một số giải pháp quản lí hành vi của học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập tiểu học và kết quả thực nghiệm ban đầu

 07:49 08/03/2020

Tóm tắt: Học sinh khuyết tật trí tuệ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hình thành các kĩ năng liên cá nhân và thường có những hành vi không phù hợp, hành vi bất thường không được cộng đồng chấp nhận. Mục đích của Giáo dục hoà nhập là tạo cơ hội cho học sinh khuyết tật đến trường, được học tập, vui chơi và được hòa nhập với xã hội. Vì vậy, việc quản lí hành vi của học sinh khuyết tật trí tuệ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học trong trường tiểu học hòa nhập. Bài viết đề xuất một số giải pháp quản lí hành vi của học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập tiểu học.
Từ khoá: Khuyết tật trí tuệ, quản lí hành vi, hành vi bất thường, giáo dục hoà nhập, giáo dục đặc biệt, học sinh khuyết tật.

09. Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỉ học hoà nhập tiểu học

09. Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỉ học hoà nhập tiểu học

 10:16 09/02/2020

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỉ là vấn đề cần thiết của giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật nói riêng. Nội dung bài viết giới thiệu 5 biện pháp giáo dục kĩ năng sống: - Tích hợp trong các nội dung dạy học; - Làm mẫu; - Sử dụng câu chuyện xã hội; - Chia nhỏ nhiệm vụ; - Giáo dục kĩ năng sống qua các tình huống thực tiễn. Các biện pháp này giúp giáo viên dạy hoà nhập tại các trường tiểu học có nhận thức, thái độ và kĩ năng thực hiện các biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỉ một cách hiệu quả; giúp các em lĩnh hội được các kĩ năng sống để có thể sống độc lập và hòa nhập với cộng đồng xã hội.
Từ khóa: Kĩ năng sống, khuyết tật trí tuệ, phổ tự kỉ, giáo dục hòa nhập, tiểu học.

44. Kĩ năng dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ theo hướng tiếp cận năng lực ở  bậc tiểu học

44. Kĩ năng dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ theo hướng tiếp cận năng lực ở bậc tiểu học

 22:24 20/07/2017

Bài viết trình bày về dạy học tiếp cận năng lực người học; vấn đề giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ ở tiểu học; kĩ năng dạy học hòa nhập ở tiểu học.

8. Một số kĩ năng sử dụng phương tiện trực quan trong trong tổ chức dạy học hòa nhập ở trường tiểu học có trẻ khuyết tật trí tuệ

8. Một số kĩ năng sử dụng phương tiện trực quan trong trong tổ chức dạy học hòa nhập ở trường tiểu học có trẻ khuyết tật trí tuệ

 04:03 22/02/2017

Bài báo trình bày một số kĩ năng lựa chọn và sử dụng phương tiện trực quan trong trong tổ chức dạy học hòa nhập ở trường tiểu học có trẻ khuyết tật trí tuệ nhằm đạt hiệu quả giáo dục trẻ khuyết tật.

10. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp các lực lượng tham gia giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ của hiệu trưởng các trường tiểu học

10. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp các lực lượng tham gia giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ của hiệu trưởng các trường tiểu học

 13:43 07/01/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp tăng cường sự phối hợp các lực lượng tham gia giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ của hiệu trưởng các trường tiểu học.

9. Đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học

9. Đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học

 23:23 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một trong các nhân tố chất lượng của quá trình này, đó là chương trình giáo dục, cụ thể là làm thế nào để đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học (đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục ở bên trong của nhà trường), góp phần thúc đẩy thực hiện giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay ở nước ta.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, chương trình giáo dục, học sinh, khuyết tật trí tuệ, tiểu học.

7. Kĩ năng giao tiếp của học sinh khuyết tật trí tuệ ở các trường chuyên biệt miền Trung Việt Nam

7. Kĩ năng giao tiếp của học sinh khuyết tật trí tuệ ở các trường chuyên biệt miền Trung Việt Nam

 03:13 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu 172 học sinh khuyết tật trí tuệ của 04 tỉnh miền Trung về kĩ năng giao tiếp từ đó đưa ra những kết quả về mức độ kĩ năng giao tiếp; các tiểu lĩnh vực của kĩ năng giao tiếp; mối quan hệ giữa mức độ khuyết tật trí tuệ và kĩ năng giao tiếp của học sinh các trường chuyên biệt ở miền Trung.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, học sinh, khuyết tật trí tuệ, trường chuyên biệt, miền Trung.

7. Sử dụng thang đo hành vi thích ứng ABS-S:2 đánh giá thực trạng thích ứng với hoạt động tự lập của học sinh khuyết tật trí tuệ tiểu học

7. Sử dụng thang đo hành vi thích ứng ABS-S:2 đánh giá thực trạng thích ứng với hoạt động tự lập của học sinh khuyết tật trí tuệ tiểu học

 23:30 02/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thang đo hành vi thích ứng ABS-S:2, thực trạng một số hành vi thích ứng trong lĩnh vực tự lập của trẻ khuyết tật trí tuệ (thực trạng mức độ chậm phát triển; thực trạng thích ứng trong lĩnh vực tự lập của học sinh khuyết tật trí tuệ); mối tương quan giữa thích ứng trong hoạt động tự lập của học sinh khuyết tật trí tuệ với mức độ khuyết tật trí tuệ. Tiếp đó, tác giả trình bày một số kết luận rút ra khi sử dụng thang đo trên để khảo sát mức độ thích ứng với hoạt động tự lập của học sinh khuyết tật trí tuệ tại Trung tâm phục hồi chức năng và giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa.
Từ khoá: thang đo, hành vi thích ứng, ABS-S:2, học sinh, khuyết tật trí tuệ, tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây