61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÊ PHÁN  CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Lí luận Kinh tế chính trị là một trong ba trụ cột của học thuyết Mác - Lênin. Vì vậy, để thực hiện âm mưu phủ nhận hệ tư tưởng Mác - Lênin, trong thời gian tới các thế lực thù địch sẽ tiếp tục coi việc xuyên tạc, chống phá để tiến tới phủ nhận lí luận Kinh tế chính trị Mác - Lênin là hoạt động trọng tâm trọng điểm. Thực tế này đặt ra những yêu cầu mới và cần thiết phải có những biện pháp thích hợp để phê phán, ngăn chặn những quan điểm sai trái này.
Từ khóa: Kinh tế chính trị, nhà nước, quan điểm sai trái, phê phán.

60. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ  TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ)

60. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ)

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp giảng dạy là một vấn đề cấp thiết đối với giáo dục bậc cao đẳng, đại học. Muốn sử dụng hiệu quả bất cứ một phương pháp nào cũng rất cần sự đầu tư, nghiên cứu của mỗi giảng viên. Bài viết nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, phần Kinh tế chính trị ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp nêu vấn đề, những nguyên lí cơ bản, kinh tế chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin.

60. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị cho sinh viên

60. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị cho sinh viên

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi, quan trọng cần rèn luyện và phát triển cho người học ở các cấp học. Sinh viên là lực lượng lao động chính, chủ nhân của đất nước trong tương lai nên rất cần có năng lực giải quyết vấn đề để làm chủ mọi hoạt động học tập và thực tế cuộc sống. Do vậy, trong giáo dục các môn học ở bậc đại học, cao đẳng nói chung, và trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị nói riêng cũng cần phải hướng đến phát triển năng lực này. Bài viết tập trung nghiên cứu về vấn đề này.
Từ khóa: Năng lực, giải quyết vấn đề, những nguyên lí cơ bản, kinh tế chính trị.

60. ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ  TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY  - NHẬN DIỆN VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA

60. ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - NHẬN DIỆN VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết tập trung trình bày, nhận diện một số quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lí luận kinh tế chính trị. Trên cơ sở đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới hoạt động giảng dạy lí luận kinh tế chính trị cho sinh viên ở các trường đại học nhằm tăng cường khả năng đấu tranh, phòng chống các quan điểm thù địch, phản động, sai trái trên lĩnh vực lí luận kinh tế chính trị cho sinh viên.
Từ khóa: Đấu tranh, phê phán, quan điểm sai trái, kinh tế chính trị, nhận diện, yêu cầu đặt ra.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây