3. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 15:13 08/07/2019

Tóm tắt: Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam là một vấn đề lớn, rất phức tạp vì ở Việt Nam phát triển kinh tế tri thức mới bắt đầu trong hai thập kỉ gần đây. Để phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam, một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định là nhận thức đúng vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển con người Việt Nam toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các chủ thể phát triển kinh tế tri thức. Với cách tiếp cận trên, bài viết phân tích khái niệm kinh tế tri thức và phát triển kinh tế tri thức, từ đó làm rõ vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục và đào tạo, kinh tế tri thức, phát triển kinh tế tri thức, Việt Nam

23. Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

23. Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Sau ba thập kỉ đổi mới, Việt Nam đang đỏi mới trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với phát triển kinh tế tri thức. Đây cũng là xu thế tất yếu nhằm thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay. Trong kinh tế tri thức, tri thức là yếu tố chủ yếu sản xuất, lợi thế của cạnh tranh và là chất lượng nguồn nhân lực, song tri thức con người chỉ thông qua giáo dục - đào tạo mới có được. Do vậy, phát triển giáo dục - đào tạo là một động lực, nguồn lực của phát triển kinh tế tri thức, là vấn đề có ý nghĩa sống còn trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Bài viết nghiên cứu và đề cập đến vấn đề này.
Từ khóa: Giáo dục và đào tạo, kinh tế tri thức, vai trò giáo dục và đào tạo.

5. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trong nền kinh tế tri thức

5. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trong nền kinh tế tri thức

 15:38 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra khái niệm về nền kinh tế tri thức; những yêu cầu mới đối với cán bộ quản lí giáo dục trong nền kinh tế tri thức; một số vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục.
Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ quản lí, giáo dục, kinh tế tri thức.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây