26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG QUÂN SỰ Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG QUÂN SỰ Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 22:57 24/06/2019

Tóm tắt: Phát triển tài năng quân sự là một trong các nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Việc phát triển tài năng quân sự hiện nay ở các nhà trường quân đội từng bước được chú trọng; tuy nhiên, để phát huy hết phẩm chất, năng lực chuyên biệt của các tài năng quân sự, lãnh đạo, chỉ huy ở các nhà trường quân đội cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động phát triển tài năng quân sự.
Từ khóa: Tài năng quân sự, nhà trường quân đội, tâm lí, chỉ huy, lãnh đạo.

22. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG         TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

22. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Các học viện, trường sĩ quan quân đội là nơi trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, sĩ quan có phẩm chất, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, giáo dục và đào tạo được xác định là nhiệm vụ chính trị trung tâm của các học viện, trường sĩ quan, việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết tập trung nghiên cứu về các vấn đề nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: lãnh đạo, tổ chức Đảng, sĩ quan quân đội, học viện, phương pháp dạy học.

03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị

03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị

 10:00 09/02/2018

Tóm tắt: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nội dung quan trọng nhất, bao trùm, chi phối tất cả những nội dung khác của nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; là cơ sở bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, phát huy trí tuệ của các đảng viên, tạo nên sức mạnh của tổ chức đảng.
Từ khóa: tổ chức Đảng, lãnh đạo, nguyên tắc.

39. Phong trào đoàn và sinh viên trường học dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh khóa IV nhiệm kì 2010-2015

39. Phong trào đoàn và sinh viên trường học dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh khóa IV nhiệm kì 2010-2015

 15:07 30/03/2017

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bắc Ninh, qua công tác giáo dục chính trị - tư tưởng và đạo đức cho đoàn viên thanh niên; khích lệ sinh viên học tập, hướng dẫn những nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường văn hóa học đường; xây dựng các câu lạc bộ ....Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã lớn mạnh cùng với sự phát triển của trường hơn 17 năm qua, tiếp tục truyền thống vẻ vang của một trường Sư phạm. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh luôn luôn là lá cờ đầu trong những phong trào đào và những nhóm thanh niên trường học của tỉnh Bắc Ninh.

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đưa ra những nội dung cần thực hiện để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên.

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giáo dục đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giáo dục đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày một số nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giáo dục đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây