20. VẬN DỤNG MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

20. VẬN DỤNG MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Lí thuyết kiến tạo đã và đang là vấn đề nghiên cứu được nhiều nhà nghiên cứu giáo dục trong và ngoài nước quan tâm. Khi vận dụng lí thuyết kiến tạo vào giảng dạy, một mô hình dạy học dựa trên lí thuyết kiến tạo nhận thức để xây dựng các giai đoạn học tập đã ra đời, được áp dụng rộng rãi tại các nước phát triển như Hoa Kì, đó là mô hình dạy học 5E. Bài viết đề xuất quy trình xây dựng tiến trình dạy học môn Vật lí theo mô hình dạy học 5E ở trường trung học phổ thông, vận dụng mô hình dạy học này vào dạy học bài “Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí” (Vật lí 10). Thực tiễn dạy học cho thấy, việc vận dụng mô hình dạy học 5E vào dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông là có tính khả thi. Hi vọng rằng, bài viết sẽ là tài liệu tham khảo cho giáo viên khi áp dụng mô hình dạy học này vào dạy học ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: mô hình dạy học 5E, lí thuyết kiến tạo, trung học phổ thông, dạy học môn Vật lí

7. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC KIỂU BÀI NGHI THỨC LỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI  CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

7. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC KIỂU BÀI NGHI THỨC LỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Năng lực giao tiếp vừa là năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt vừa là một năng lực chung mà trường học phải hình thành và phát triển cho học sinh. Lí thuyết kiến tạo là một trong những quan điểm dạy học hiện đại, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh. Vận dụng Lí thuyết kiến tạo để dạy nghi thức lời nói trong hội thoại cho học sinh tiểu học theo một quy trình cụ thể là việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ trong học tập và giao tiếp
Từ khóa: lí thuyết kiến tạo, nghi thức lời nói, tiếng Việt, tiểu học, quy trình.

6. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO

6. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Lí thuyết kiến tạo là một lí thuyết về hoạt động học tập, được xây dựng trên cơ sở xem xét hoạt động học tập của học sinh. Do đó, để xem xét hoạt động dạy học theo lí thuyết kiến tạo, trước hết cần xem xét hoạt động học tập kiến tạo của học sinh. Bài viết phân tích rõ hơn những tiền đề triết học của thuyết kiến tạo; những luận điểm của thuyết kiến tạo, những điểm kế thừa và phản biện lại trong thuyết kiến tạo…
Từ khóa: Lí thuyết kiến tạo, nghiên cứu , dạy học

65. DẠY HỌC KIẾN TẠO CHỦ ĐỀ “NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN”  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA  DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

65. DẠY HỌC KIẾN TẠO CHỦ ĐỀ “NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt. Bài viết đánh giá thực trạng vận dụng phương pháp dạy học và trình bày định hướng dạy học một số tình huống điển hình chủ đề Nguyên hàm – Tích phân theo lí thuyếtkiến tạo ở trường trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiếp cận dạy học kiến tạo giúp tích cực hóa hoạt động và khám phá trong học tập môn Toán của học sinh, từ đó học sinh tiếp nhận tri thức mới một cách chủ động, sáng tạo và có khả năng vận dụng toán học giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
Từ khóa. Lí thuyết kiến tạo, dạy học kiến tạo, nguyên hàm, tích phân, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

06. Biện pháp tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức và kĩ năng phong cách chức năng tiếng Việt

06. Biện pháp tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức và kĩ năng phong cách chức năng tiếng Việt

 15:56 23/01/2018

Tóm tắt: Lí thuyết kiến tạo là một trong những quan điểm dạy học hiện đại, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh, giúp nâng cao hiệu quả dạy - học. Việc tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức, kĩ năng là một hoạt động quan trọng trong quá trình vận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo vào dạy học nội dung phong cách chức năng tiếng Việt. Bài viết này nêu một số biện pháp tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức, kĩ năng mới là: xây dựng tình huống có vấn đề, huy động nguồn ngữ liệu, tổ chức hoạt động nhóm, thu thập,...
Từ khóa: biện pháp, lí thuyết kiến tạo, phong cách chức năng tiếng Việt.

38. Vai trò của lí thuyết kiến tạo trong việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt

38. Vai trò của lí thuyết kiến tạo trong việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt

 14:36 13/07/2017

Bài báo trình bày khái quát về lí thuyết kiến tạo; mô hình dạy học theo quan điểm của lí thuyết kiến tạo; sự cần thiết của việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt theo hướng vận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo.

36.	Tiếp cận lí thuyết kiến tạo trong dạy học

36. Tiếp cận lí thuyết kiến tạo trong dạy học

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Những quan niệm chính của thiết kiến tạo; - Cơ sở tiếp cận tri thức theo quan điểm kiến tạo; - Quan điểm về kiến tạo trong dạy học; - Học tập theo lý thuyết kiến tạo; - Một số khái niệm kiến tạo kiến thức trong dạy học.

66. Thực trạng kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo của sinh viên ngành sư phạm tiểu học

66. Thực trạng kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo của sinh viên ngành sư phạm tiểu học

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về thực trạng nhận thức và kĩ năng của sinh viên ngành giáo dục tiểu học về học tập kiến tạo và thiết kế bài giảng theo lí thuyết kiến tạo.

26. Hướng dấn sinh viên chuyên ngành ngữ văn thiết kế giáo án theo quan điểm lí thuyết kiến tạo

26. Hướng dấn sinh viên chuyên ngành ngữ văn thiết kế giáo án theo quan điểm lí thuyết kiến tạo

 14:52 01/03/2017

Bài báo vận dụng quan điểm lí thuyết kiến tạo trong việc hướng dẫn sinh viên thiết kế giáo án ngữ văn trung học cơ sở theo lí thuyết kiến tạo, với quy trình gồm 3 bước: Giai đoạn chuẩn bị (xác định nội dung bài học, xác định mục tiêu bài học,…), giai đoạn dạy học bài mới, giai đoạn luyện tập củng cố, qua đó mong muốn sinh viên sư phạm chuyên ngành Ngữ văn sẽ học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng để đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

16. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình hình thành tri thức Tiếng Việt ở trung học phổ thông theo quan điểm lí thuyết kiến tạo

16. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình hình thành tri thức Tiếng Việt ở trung học phổ thông theo quan điểm lí thuyết kiến tạo

 14:19 17/02/2017

Bài báo trình bày quy trình các bước hình thành tri thức Tiếng Việt ở trung học phổ thông theo quan điểm lí thuyết kiến tạo và những biện pháp kiểm tra, đánh giá trong quá trình hình thành tri thức Tiếng Việt ở trung học phổ thông.

11. Từ lí thuyết kiến tạo đến mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học

11. Từ lí thuyết kiến tạo đến mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày lí thuyết kiến tạo trong nghiên cứu tâm lí học đến 4 giai đoạn cơ bản của mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học.

20. Vận dụng quy trình của lí thuyết kiến tạo vào dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền ( sinh học 12)

20. Vận dụng quy trình của lí thuyết kiến tạo vào dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền ( sinh học 12)

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày quy trình của lí thuyết kiến tạo, đặc điểm kiến thức phần tính quy luật của hiện tượng di truyền - sinh học 12 và vận dụng quy trình của lí thuyết kiến tạo vào dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền ( sinh học 12).

14. Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học môn giáo dục học ở các trường sư phạm

14. Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học môn giáo dục học ở các trường sư phạm

 14:28 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học môn Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo và phân tích hoạt động của giảng viên - sinh viên, hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học này. Tiếp đó, tác giả đưa ra quy trình dạy học môn Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo, gồm các bước: huy động trải nghiệm; kết nối tri thức; tranh luận khoa học; vận dụng tri thức và phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến dạy học Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo.
Từ khóa: lí thuyết kiến tạo, dạy học môn Giáo dục học, trường sư phạm

21. Sử dụng công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ dạy học chương Nguyên tử (Hóa học 10) nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh theo lí thuyết kiến tạo

21. Sử dụng công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ dạy học chương Nguyên tử (Hóa học 10) nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh theo lí thuyết kiến tạo

 10:30 28/09/2016

Tóm tắt: Bài biết đề cập việc tự học và tự học Hóa học trong môi trường học tập tương tác theo lí thuyết kiến tạo, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tự học và giới thiệu công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ tự học Hóa học 10. Tiếp đó, tác giả trình bày kết quả thực nghiệm sư phạm khi tiến hành sử dụng website hỗ trợ tự học Hóa học 10 tại một số trường trung học phổ thông đã cho kết quả tốt.
Từ khóa: công cụ Google Sites, thiết lập trang web, hỗ trợ dạy học, năng lực tự học, lí thuyết kiến tạo, chương Nguyên tử, Hóa học 10

19. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học hóa học 10

19. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học hóa học 10

 17:40 12/09/2016

Bài viết giới thiệu việc sử dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh; kết quả thực nghiệm sư phạm.

6. Lí thuyết học tập mang tính xã hội và lí thuyết kiến tạo - Nền tảng của phương pháp học hợp tác

6. Lí thuyết học tập mang tính xã hội và lí thuyết kiến tạo - Nền tảng của phương pháp học hợp tác

 14:11 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về lí thuyết học tập mang tính xã hội, lí thuyết học tập kiến tạo và từ đó chỉ ra rằng các lí thuyết này là nền tảng của phương pháp học hợp tác.
Từ khóa: Học tập mang tính xã hội, lí thuyết kiến tạo, phương pháp học hợp tác.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây