65. DẠY HỌC KIẾN TẠO CHỦ ĐỀ “NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN”  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA  DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

65. DẠY HỌC KIẾN TẠO CHỦ ĐỀ “NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 02:20 30/06/2018

Tóm tắt. Bài viết đánh giá thực trạng vận dụng phương pháp dạy học và trình bày định hướng dạy học một số tình huống điển hình chủ đề Nguyên hàm – Tích phân theo lí thuyếtkiến tạo ở trường trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiếp cận dạy học kiến tạo giúp tích cực hóa hoạt động và khám phá trong học tập môn Toán của học sinh, từ đó học sinh tiếp nhận tri thức mới một cách chủ động, sáng tạo và có khả năng vận dụng toán học giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
Từ khóa. Lí thuyết kiến tạo, dạy học kiến tạo, nguyên hàm, tích phân, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

06. Biện pháp tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức và kĩ năng phong cách chức năng tiếng Việt

06. Biện pháp tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức và kĩ năng phong cách chức năng tiếng Việt

 03:56 23/01/2018

Tóm tắt: Lí thuyết kiến tạo là một trong những quan điểm dạy học hiện đại, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh, giúp nâng cao hiệu quả dạy - học. Việc tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức, kĩ năng là một hoạt động quan trọng trong quá trình vận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo vào dạy học nội dung phong cách chức năng tiếng Việt. Bài viết này nêu một số biện pháp tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức, kĩ năng mới là: xây dựng tình huống có vấn đề, huy động nguồn ngữ liệu, tổ chức hoạt động nhóm, thu thập,...
Từ khóa: biện pháp, lí thuyết kiến tạo, phong cách chức năng tiếng Việt.

38. Vai trò của lí thuyết kiến tạo trong việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt

38. Vai trò của lí thuyết kiến tạo trong việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt

 03:36 13/07/2017

Bài báo trình bày khái quát về lí thuyết kiến tạo; mô hình dạy học theo quan điểm của lí thuyết kiến tạo; sự cần thiết của việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt theo hướng vận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo.

36.	Tiếp cận lí thuyết kiến tạo trong dạy học

36. Tiếp cận lí thuyết kiến tạo trong dạy học

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Những quan niệm chính của thiết kiến tạo; - Cơ sở tiếp cận tri thức theo quan điểm kiến tạo; - Quan điểm về kiến tạo trong dạy học; - Học tập theo lý thuyết kiến tạo; - Một số khái niệm kiến tạo kiến thức trong dạy học.

66. Thực trạng kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo của sinh viên ngành sư phạm tiểu học

66. Thực trạng kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo của sinh viên ngành sư phạm tiểu học

 03:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về thực trạng nhận thức và kĩ năng của sinh viên ngành giáo dục tiểu học về học tập kiến tạo và thiết kế bài giảng theo lí thuyết kiến tạo.

26. Hướng dấn sinh viên chuyên ngành ngữ văn thiết kế giáo án theo quan điểm lí thuyết kiến tạo

26. Hướng dấn sinh viên chuyên ngành ngữ văn thiết kế giáo án theo quan điểm lí thuyết kiến tạo

 02:52 01/03/2017

Bài báo vận dụng quan điểm lí thuyết kiến tạo trong việc hướng dẫn sinh viên thiết kế giáo án ngữ văn trung học cơ sở theo lí thuyết kiến tạo, với quy trình gồm 3 bước: Giai đoạn chuẩn bị (xác định nội dung bài học, xác định mục tiêu bài học,…), giai đoạn dạy học bài mới, giai đoạn luyện tập củng cố, qua đó mong muốn sinh viên sư phạm chuyên ngành Ngữ văn sẽ học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng để đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

16. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình hình thành tri thức Tiếng Việt ở trung học phổ thông theo quan điểm lí thuyết kiến tạo

16. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình hình thành tri thức Tiếng Việt ở trung học phổ thông theo quan điểm lí thuyết kiến tạo

 02:19 17/02/2017

Bài báo trình bày quy trình các bước hình thành tri thức Tiếng Việt ở trung học phổ thông theo quan điểm lí thuyết kiến tạo và những biện pháp kiểm tra, đánh giá trong quá trình hình thành tri thức Tiếng Việt ở trung học phổ thông.

11. Từ lí thuyết kiến tạo đến mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học

11. Từ lí thuyết kiến tạo đến mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày lí thuyết kiến tạo trong nghiên cứu tâm lí học đến 4 giai đoạn cơ bản của mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học.

20. Vận dụng quy trình của lí thuyết kiến tạo vào dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền ( sinh học 12)

20. Vận dụng quy trình của lí thuyết kiến tạo vào dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền ( sinh học 12)

 05:12 31/10/2016

Bài báo trình bày quy trình của lí thuyết kiến tạo, đặc điểm kiến thức phần tính quy luật của hiện tượng di truyền - sinh học 12 và vận dụng quy trình của lí thuyết kiến tạo vào dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền ( sinh học 12).

14. Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học môn giáo dục học ở các trường sư phạm

14. Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học môn giáo dục học ở các trường sư phạm

 03:28 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học môn Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo và phân tích hoạt động của giảng viên - sinh viên, hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học này. Tiếp đó, tác giả đưa ra quy trình dạy học môn Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo, gồm các bước: huy động trải nghiệm; kết nối tri thức; tranh luận khoa học; vận dụng tri thức và phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến dạy học Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo.
Từ khóa: lí thuyết kiến tạo, dạy học môn Giáo dục học, trường sư phạm

21. Sử dụng công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ dạy học chương Nguyên tử (Hóa học 10) nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh theo lí thuyết kiến tạo

21. Sử dụng công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ dạy học chương Nguyên tử (Hóa học 10) nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh theo lí thuyết kiến tạo

 23:30 27/09/2016

Tóm tắt: Bài biết đề cập việc tự học và tự học Hóa học trong môi trường học tập tương tác theo lí thuyết kiến tạo, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tự học và giới thiệu công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ tự học Hóa học 10. Tiếp đó, tác giả trình bày kết quả thực nghiệm sư phạm khi tiến hành sử dụng website hỗ trợ tự học Hóa học 10 tại một số trường trung học phổ thông đã cho kết quả tốt.
Từ khóa: công cụ Google Sites, thiết lập trang web, hỗ trợ dạy học, năng lực tự học, lí thuyết kiến tạo, chương Nguyên tử, Hóa học 10

19. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học hóa học 10

19. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học hóa học 10

 06:40 12/09/2016

Bài viết giới thiệu việc sử dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh; kết quả thực nghiệm sư phạm.

6. Lí thuyết học tập mang tính xã hội và lí thuyết kiến tạo - Nền tảng của phương pháp học hợp tác

6. Lí thuyết học tập mang tính xã hội và lí thuyết kiến tạo - Nền tảng của phương pháp học hợp tác

 03:11 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về lí thuyết học tập mang tính xã hội, lí thuyết học tập kiến tạo và từ đó chỉ ra rằng các lí thuyết này là nền tảng của phương pháp học hợp tác.
Từ khóa: Học tập mang tính xã hội, lí thuyết kiến tạo, phương pháp học hợp tác.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây