12. Hoạt động đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La - thực trạng và những vấn đề đặt ra

12. Hoạt động đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La - thực trạng và những vấn đề đặt ra

 10:00 08/07/2019

Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào, đặc biệt đối với 08 tỉnh Bắc Lào là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nước ta nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng. Trong những năm qua các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào và đạt được những kết quả nhất định. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi đề cập đến thực trạng đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Từ đó, đó nhóm tác giả đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại trong quá trình đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào.
Từ khóa: chương trình đào tạo, lưu học sinh, Ủy ban Nhân dân, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.

20. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ LƯU HỌC SINH VIỆT NAM ĐI HỌC THEO DIỆN  HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2018-2023  CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

20. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ LƯU HỌC SINH VIỆT NAM ĐI HỌC THEO DIỆN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2018-2023 CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm công cụ, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí lưu học sinh Việt Nam đi học theo diện học bổng hiệp định giai đoạn 2018-2023 của Cục hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biện pháp đề xuất có thể vận dụng được vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lí đối tượng này.
Từ khóa: Lưu học sinh, học bổng hiệp định, Cục Hợp tác quốc tế.

13. Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

13. Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

 18:02 22/12/2017

Tóm tắt: Trong quá trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, giảng viên cần linh hoạt phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, đặc biệt là chú trọng tổ chức những hình thức dạy học phát huy tính chủ động và khơi gợi được hứng thú cho người học, tạo tiền đề phát triển toàn diện các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết. Bài báo này trình bày việc ứng dụng hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống nhằm phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thiết nghĩ, với mối quan hệ mật thiết và tương tác giữa các kĩ năng, việc phát triển kĩ năng nghe thúc đẩy hiệu quả của việc rèn luyện các kĩ năng khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt.
Từ khóa: kĩ năng nghe, nghe nhạc điền vào chỗ trống, tương tác, lưu học sinh, hứng thú.

21.	 Đề xuất mô hình quản lí hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

21. Đề xuất mô hình quản lí hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 15:20 19/07/2017

Bài báo đề xuất mô hình quản lí hoạt động tự học của lưu học sinh Lào.

8. Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí trong học tập của lưu học sinh Lào đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

8. Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí trong học tập của lưu học sinh Lào đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

 15:41 15/09/2016

Tóm tắt: Học tập là hoạt động đặc trưng của con người, là một nhân tố cơ bản để hình thành và phát triển tâm lí, ý thức nhân cách. Qua học tập, con người tiếp thu nền văn hóa xã hội, kinh nghiệm xã hội - lịch sử, biến những kinh nghiệm đó thành vốn sống, kinh nghiệm của bản thân, hình thành và phát triển đời sống tâm lí, đời sống cá nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa - xã hội.
Từ khóa: khó khăn, tâm lí, học tập, lưu học sinh, Lào, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào trong các trường chuyên nghiệp tỉnh Sơn La

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào trong các trường chuyên nghiệp tỉnh Sơn La

 09:22 14/09/2016

Đào tạo lưu học sinh trở thành nhu cầu tất yếu và phổ biến của các trường chuyên nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, giáo viên, mỗi trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Để phát huy được những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng học tập cho lưu học sinh Lào, các trường chuyên nghiệp tỉnh Sơn La cần phải có nhiều giải pháp mang tình chất đồng bộ, khoa học, sát thực tiễn và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết.

2. Thực trạng hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại trường Hữu nghị T78

2. Thực trạng hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại trường Hữu nghị T78

 08:50 08/09/2016

Bài báo trình bày một số đặc điểm của lưu học sinh của lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại trường Hữu nghị T78; thực trạng hoạt động tự học của lưu học sinh (thời gian, hiệu quả, động cơ, các phương pháp và hình thức tự học).

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây