09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua chủ đề dạy học STEM phần Dẫn xuất hiđrocacbon - Hóa học 11

09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua chủ đề dạy học STEM phần Dẫn xuất hiđrocacbon - Hóa học 11

 14:26 13/12/2019

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, khi cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tác động to lớn đến kinh tế, xã hội và môi trường toàn cầu, mang đến cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Giáo dục STEM đã và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và định hướng thực hiện nhằm đào tạo những học sinh có những kĩ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của thế kỉ XXI. Bài viết giới thiệu về quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ đề dạy học STEM “Giấm ăn - hương vị cuộc sống” thuộc phần Dẫn xuất hiđrocacbon trong chương trình Hóa học lớp 11. Kết quả thực nghiệm tại 02 trường trung học phổ thông của tỉnh Lạng sơn cho thấy đã phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.
Từ khóa: Dạy học STEM, giấm ăn, Hóa học 11, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, Lạng Sơn.

4. Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

4. Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 14:22 19/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, trong đó tập vào các nội dung chính như: thực trạng quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

11. Nghiên cứu và thiết kế tiết học Ngữ văn địa phương THEN TÀY ở các trường phổ thông tại Lạng Sơn

11. Nghiên cứu và thiết kế tiết học Ngữ văn địa phương THEN TÀY ở các trường phổ thông tại Lạng Sơn

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày định hướng thiết kế tiết học Ngữ văn địa phương ở trung học phổ thông tại Lạng Sơn; thực nghiệm dạy học tiết học “Then tày” dành cho học sinh lớp 10 tại các trường phổ thông trung học ở Lạng Sơn.

12. Hướng đổi mới chương trình và dạy học Ngữ văn địa phương trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn

12. Hướng đổi mới chương trình và dạy học Ngữ văn địa phương trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn

 11:05 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến vấn đề đổi mới chương trình, dạy học Ngữ văn địa phương; từ đó đưa ra một số hướng đổi mới như: tích hợp với các nội dung của chương trình Ngữ văn chính khóa; phù hợp với mục tiêu giáo dục của cấp học, đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi; thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập khoa học, phong phú đối với mỗi bài học...
Từ khóa: đổi mới chương trình, dạy học, Ngữ văn địa phương, trung học cơ sở, Lạng Sơn.

15. Nâng cao chất lượng dạy học nội dung Lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

15. Nâng cao chất lượng dạy học nội dung Lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 11:13 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày ý nghĩa của dạy học nội dung lịch sử địa phương ở các trường Trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn và nêu thực trạng dạy học nội dung lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: về phân phối chương trình, về tài liệu giảng dạy, về phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả hoc tập, đánh giá những thuân lợi và khó khăn. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng day học nội dung lịch sử địa phươngở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: thiết kế và tổ chức những bài học “trí tuệ”; xây dựng chuyên đề về lịch sử địa phương theo chủ điểm gắn với các dự án học tập và bài tập liên môn; tổ chức dạy học thực địa, ngoại khóa lịch sử địa phương; tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật các cấp cho học sinh trung học cơ sở.
Từ khoá: Dạy học, lịch sử địa phương, trung học cơ sở, Lạng Sơn.

10. Thực trạng và giải pháp dạy học thơ trữ tình trung đại Việt Nam ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

10. Thực trạng và giải pháp dạy học thơ trữ tình trung đại Việt Nam ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 19:48 07/07/2016

Bài báo trình bày thực trạng dạy học thơ trữ tình trung đại Việt Nam tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Từ sự phân tích các kết quả khảo sát thực trạng, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế khoảng cách tiếp nhận, nâng cao hiệu quả dạy học văn học trung đại Việt Nam.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Quốc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

3. Tăng cường hợp tác quốc tế - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Quốc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 16:04 07/07/2016

Bài báo trình bày thực trạng liên kết đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc ở trường CĐSP Lạng Sơn (xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo; tổ chức hoạt động đào tạo; một số thuận lợi và khó khăn). Từ đó, tác giả trình bày những đánh giá về chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc tại trường.

Từ khoá: đào tạo, sinh viên, tiếng Trung Quốc, cao đẳng sư phạm, Lạng Sơn

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây