24. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU  VỀ QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”  TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

24. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

 05:49 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về tổng quan các quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm qua các nghiên cứu ở ngoài nước và trong nước, từ đó khuyến nghị việc vận dụng quan điểm này trong tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mầm non Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: tổng quan, nghiên cứu, quan điểm, lấy trẻ làm trung tâm.

04. Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

04. Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

 06:40 23/04/2018

Tóm tắt: Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát huy vai trò trung tâm của trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các cơ sở giáo dục mầm non. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về hình thức dạy học theo dự án, sự phù hợp của nó với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và định hướng vận dụng hình thức dạy học này trong giáo dục mầm non nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trên.
Từ khoá: Lấy trẻ làm trung tâm, dạy học theo dự án, hoạt động giáo dục, trường mầm non, giáo dục mầm non.

60. XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”  - KINH NGHIỆM TỪ CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐAN MẠCH

60. XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” - KINH NGHIỆM TỪ CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐAN MẠCH

 04:26 06/12/2017

Tóm tắt: Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm thể hiện rõ nét ở hai nội dung cơ bản là xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đã được các nước có nền giáo dục hiện đại và phát triển như Đan Mạch thực hiện từ lâu.
Từ khóa: Trường mầm non, lấy trẻ làm trung tâm.

30. PHÁT HUY NĂNG LỰC VÀ TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRẺ  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MĨ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

30. PHÁT HUY NĂNG LỰC VÀ TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MĨ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

 07:21 26/09/2017

Tóm tắt: Giáo dục thẩm mĩ là bộ phận không tách rời với giáo dục trí tuệ và đạo đức, là một trong năm lĩnh vực giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non. Để phát huy năng lực và tính sáng tạo của trẻ thông qua hoạt động giáo dục thẩm mĩ đạt hiệu quả cao, cần đổi mới theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, gắn với các hoạt động thực tiễn và tích hợp trong các hoạt động giáo dục nhằm phát huy tính sáng tạo cho trẻ. Bài viết đề cập đến các nội dung: - Vai trò, mục tiêu, nội dung của giáo dục thẩm mĩ đối với trẻ mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; - Thực trạng hoạt động giáo dục thẩm mĩ hiện nay; - Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục thẩm mĩ lấy trẻ làm trung tâm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.
Từ khoá: âm nhạc mầm non, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục mầm non, mỹ thuật mầm non, lấy trẻ làm trung tâm.

24. XÂY DỰNG HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI” TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON

24. XÂY DỰNG HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI” TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON

 02:04 26/09/2017

Tóm tắt: Phương pháp Montessori được xây dựng trên nền tảng sự hứng thú và nhu cầu của trẻ nhằm khuyến khích sự phát triển tự nhiên, giúp trẻ được khám phá và sáng tạo, từ đó dần hình thành tư duy độc lập và phát triển năng lực của trẻ. Mục tiêu giáo dục của Montessori không phải nhằm lấp đầy những chỗ khuyết của trẻ mà là tạo điều kiện tối đa để trẻ trau dồi niềm đam mê học hỏi, thông qua thực hành thường xuyên để hình thành các kĩ năng và phát triển năng khiếu toàn diện cho từng trẻ. Bài viết đề cập các nội dung: i) Triết lí giáo dục của phương pháp Montessori; ii) Xây dựng học phần phương pháp giáo dục Montessori trong đào tạo giáo viên mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương để có thể áp dụng vào thực hiện tại các trường mầm non.
Từ khóa: phương phápMontessori, giáo viên mầm non, giáo dục mầm non, lấy trẻ làm trung tâm, cao đẳng sư phạm trung ương.

6. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẦM NON

6. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẦM NON

 00:21 26/09/2017

Tóm tắt: Xây dựng môi trường giao tiếp trong trường mầm non có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển toàn diện tâm lý, nhân cách của trẻ. Bài viết tập trung làm rõ nhiệm vụ của giáo viên mầm non khi xây dựng môi trường giao tiếp trong trường mầm non xuất phát từ đặc điểm giao tiếp của trẻ và vai trò của nó đối với sự phát triển tâm lý, nhân cách của trẻ.
Từ khóa: Môi trường giao tiếp, xây dựng, lấy trẻ làm trung tâm, đặc điểm giao tiếp, trẻ mầm non, giáo dục mầm non.

62. NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ  THEO MÔ HÌNH "GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

62. NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ THEO MÔ HÌNH "GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

 22:40 23/08/2017

Mô hình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đang là một xu hướng được nhiều giáo viên mầm non quan tâm, ứng dụng vào trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ nhằm kích thích hứng thú, tính chủ động, tích cực ở trẻ khi tham gia vào các hoạt động; giúp trẻ có sự trao đổi, chia sẻ và biết cách phối hợp cùng nhau để giải quyết các nhiệm vụ, các tình huống của yêu cầu học tập đặt ra. Bài viết đề cập đến những hạn chế trong tổ chức hoạt động tạo hình theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm và đề xuất một số biện pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn của giáo viên trong điều kiện hiện nay.

31. SỬ DỤNG XUẤT BẢN PHÂM ÂM NHẠC TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

31. SỬ DỤNG XUẤT BẢN PHÂM ÂM NHẠC TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

 10:21 23/08/2017

Đối với cấp học mầm non, một trong những nhân tố được coi là công cụ quan trọng phục vụ việc đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục cấp học mầm non là học liệu, thiết bị dạy học như sách vở, tài liệu, băng đĩa, tranh ảnh. Các xuất bản phẩm được người dạy và người học khai thác sử dụng để hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu vấn đề được mở rộng và sâu hơn, đặc biệt đối với việc giáo dục âm nhạc trong các cơ sở giáo dục mầm non.

32. SỬ DỤNG PHÒNG HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC VÀ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG MẦM NON  THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

32. SỬ DỤNG PHÒNG HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC VÀ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG MẦM NON THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

 10:21 23/08/2017

Âm nhạc góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ, đạo đức, trí tuệ, thể chất, tạo cơ sở cho sự hình thành và phát triển toàn diện các mặt nhân cách. Để nâng cao chất lượng việc tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường mầm non cần có sự khai thác sử dụng về cơ sở, vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học liệu… nhằm tạo ra một môi trường hoạt động âm nhạc phù hợp để trẻ được trải nghiệm trong môi trường đó. Bài viết đề cập đến vấn đề: Sử dụng phòng hoạt động âm nhạc và đồ dùng trực quan trong tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường mầm non theo mô hình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ tích cực và hữu hiệu nhất.

36. THỰC TIỄN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC THEO MÔ HÌNH  LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Ở TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA THỦY TIÊN

36. THỰC TIỄN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Ở TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA THỦY TIÊN

 10:21 23/08/2017

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Âm nhạc kích thích sự khám phá, thử nghiệm và bộc lộ những ý tưởng mới của trẻ. Việc tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc luôn được Trường Mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên quan tâm và chú trọng đến sự đổi mới. Đổi mới từ việc lựa chọn nội dung đến hình thức và phương pháp tổ chức cho trẻ hoạt động theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”.

12. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

12. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

 05:07 23/08/2017

Theo hướng đổi mới phương pháp hoạt động tạo hình lấy trẻ làm trung tâm thì người dạy tạo hình cần giúp trẻ tự khám phá ra thế giới thẩm mĩ của riêng mình, khai thác tiềm năng sáng tạo nghệ thuật sẵn có của từng cá nhân trẻ, tôn trọng ý tưởng hay những gì đứa trẻ muốn làm với tác phẩm nghệ thuật của mình, chỉ quan sát và gợi ý cho trẻ tự phát triển. Một môi trường nghệ thuật tốt, một phương pháp dạy tạo hình phù hợp sẽ giúp trẻ hoàn thiện hơn, có nhân cách sống đẹp hơn, tự tin hơn trong cách giải quyết tất cả các vấn đề và làm cho trẻ phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của mình.

14. HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH  LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NHẰM PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO

14. HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NHẰM PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO

 05:07 23/08/2017

Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động thú vị với trẻ mầm non, có vai trò rất lớn trong việc phát huy tính sáng tạo của trẻ; giúp trẻ phát triển tư duy, trí nhớ, trí tưởng tượng, tính kiên trì để trẻ có cơ hội tìm hiểu thế giới xung quanh; thông qua sự hình dung về đối tượng miêu tả, giúp trẻ tăng thêm vốn hiểu biết; góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách và sáng tạo ra cái đẹp; ngoài ra còn giúp rèn kĩ năng tay/vận động tinh của tay cho trẻ. Bài viết đề cập các nội dung: 1) Một số vấn đề chung về tính sáng tạo, hoạt động tạo hình và mô hình lấy trẻ làm trung tâm; 2) Những khó khăn trong tổ chức hoạt động tạo hình theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm; 3) Đề xuất một số biện pháp.

9. GIÁO DỤC DINH DƯỠNG - SỨC KHỎE CHO TRẺ MẦM NON THEO  QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

9. GIÁO DỤC DINH DƯỠNG - SỨC KHỎE CHO TRẺ MẦM NON THEO QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

 04:28 23/08/2017

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm nhằm trang bị cho trẻ các kĩ năng sống đơn giản, gần gũi, phong phú, phù hợp với khả năng nhận thức, mức độ phát triển và đặc điểm của từng cá nhân, phát huy tính chủ động, tự lập, khơi gợi tiềm năng và định hình nhân cách. Bài viết đề cập vấn đề giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

30. Một số yêu cầu đối với giáo dục mầm non khi thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

30. Một số yêu cầu đối với giáo dục mầm non khi thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

 03:00 04/04/2017

Khả năng nhận những kĩ năng, kiến thức sư phạm và chuyên môn của những giáo viên mầm non trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non là cần thiết vì giáo viên là nguồn lực quan trọng quyết định đến thành công và tạo nên chất lượng của chương trình giáo dục mầm non ngày nay. Nó là kĩ năng để lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, kĩ năng tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ cũng như kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục dựa trên chủ đề cho trẻ và tổ chức những hoạt động tôn giáo; đào tạo và phát triển những kĩ năng quản lí thể chất, nhận thức, cảm xúc và ngôn ngữ, những kĩ năng quản lí nhóm lớp của giáo viên mầm non đáp ứng được chương trình giáo dục mầm non mới. Đồng thời, những giáo viên mầm non cần có những kĩ năng và chuyên môn để giao tiếp và cư xử phù hợp theo những đặc điểm tâm lí sư phạm của trẻ, có một kiến thức cơ bản về giáo dục tuổi thơ sớm, quan tâm sức khỏe của trẻ mầm non, kiến thức chuyên môn cơ bản, và kiến thức về những phương pháp giáo dục trẻ tuổi mầm non, kiến thức chung về chính trị, kinh tế xã hội và văn hóa liên quan đến giáo dục mầm non.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây