5. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

5. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh có tầm quan trọng đặc biệt tạo nên bản sắc, bản lĩnh con người Việt Nam. Việc thực hiện giáo dục những phẩm chất, năng lực lịch sử địa phương đạt hiệu quả cao khi học sinh được trải nghiệm phong phú, điển hình các hoạt động thực tiễn. Cho nên nghiên cứu mô hình các hoạt động trải nghiệm với cách thức tổ chức khoa học, nghệ thuật để giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh có ý nghĩa cấp thiết.
Kết quả: Bài viết xây dựng khái niệm mô hình hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương, thiết kế 4 mô hình và bao gồm các loại hình hoạt động trải nghiệm tiêu biểu giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh. Việc trải nghiệm các hoạt động điển hình, được tổ chức khoa học, nghệ thuật, học sinh sẽ được phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất lịch sử địa phương.
Bàn luận: Mô hình hoạt động trải nghiệm lịch sử địa phương được xây dựng với nhiều kĩ thuật tổ chức giáo dục phong phú, tiêu biểu nhằm phát triển toàn diện những phẩm chất và năng lực lịch sử địa phương của học sinh.
Từ khóa: Mô hình giáo dục, hoạt động trải nghiệm, lịch sử địa phương

41. GÓP THÊM MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ  TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH HÀ TĨNH

41. GÓP THÊM MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH HÀ TĨNH

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết này đề cập đến những tư liệu lịch sử giá trị, chủ yếu là những tư liệu gốc trong chính sử của triều Nguyễn mà ít có điều kiện nhắc đến trong sách giáo khoa, cũng như các loại tài liệu tham khảo khác của học sinh, giáo viên. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của mảnh đất Nghệ Tĩnh trước đây về những di tích lịch sử, truyền thống văn hóa, những chiến công, hi sinh mất mát của cha ông ngay trong làng xóm thân yêu trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược cũng như về giai đoạn chiến đấu cuối cùng của nghĩa quân Hương Khê do cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo,… đồng thời, góp phần giáo dục niềm tự hào, lòng yêu quê hương đất nước cho các em.
Từ khóa: dạy học, lịch sử địa phương, Hà Tĩnh, phong trào chống Pháp, Khởi nghĩa Hương Khê, Phan Đình Phùng.

52. SỬ DỤNG TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

52. SỬ DỤNG TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Tư liệu địa bạ triều Nguyễn là nguồn tài liệu quan trọng trong việc nghiên cứu về sở hữu ruộng đất Nam Bộ. Việc sử dụng nguồn tư liệu này trong dạy học lịch sử địa phương cho sinh viên Sư phạm lịch sử - Trường Đại học Cần Thơ là nhu cầu tất yếu cho việc nâng cao chất lượng bài giảng lịch sử. Bài viết này đề cập những vấn đề cần trao đổi để góp phần định hướng phương pháp tiếp cận và cách thức sử dụng tư liệu địa bạ triều Nguyễn trong dạy học lịch sử địa phương cho sinh viên. Thông qua đó sẽ gợi mở nhiều triển vọng nghiên cứu mới về tư liệu địa bạ trong dạy học lịch sử địa phương.
Từ khóa: tư liệu địa bạ triều Nguyễn, lịch sử địa phương, Trường Đại học Cần Thơ

05. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương

05. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương

 10:18 07/08/2017

Tóm tắt: Qua khái niệm và đặc điểm của kinh nghiệm hoạt động trong việc giảng dạy đổi mới, bài báo đề xuất một số biện pháp áp dụng kinh nghiệm vận dụng sáng tạo trong việc giảng dạy lịch sử địa phương trong chương trình. Qua đó, góp phần thực hiện cải cách cơ bản giáo dục và đào tạo toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung và lịch sử dạy học các trường trung học phổ thông nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: sáng tạo, trải nghiệm sáng tạo, lịch sử địa phương.

13. Một số biện pháp dạy học lịch sử địa phương ở nước Anh

13. Một số biện pháp dạy học lịch sử địa phương ở nước Anh

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày tầm quan trọng của việc dạy học lịch sử địa phương và một số biện pháp dạy học lịch sử địa phương ở nước Anh là kinh nghiệm cho công tác dạy học lịch sử địa phương ở Việt Nam.

18. Một số hình thức dạy học kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học

18. Một số hình thức dạy học kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học

 15:20 26/10/2016

Bài báo trình bày sự cần thiết phải đỏi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp dạy học kiến thức lịch sử địa phương để nâng cao chất lượng dạy học kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học .

17. Giáo dục lịch sử địa phương giúp học sinh nâng cao hiểu biết về lịch sử vùng Đồng Tháp Mười

17. Giáo dục lịch sử địa phương giúp học sinh nâng cao hiểu biết về lịch sử vùng Đồng Tháp Mười

 16:54 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng, thực trạng hoạt động giáo dục lịch sử địa phương tại Đồng Tháp; qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục lịch sử địa phương.
Từ khóa: lịch sử địa phương, học sinh, Đồng Tháp Mười.

17. Cách tiếp cận mới về dạy học Lịch sử địa phương ở trường phổ thông

17. Cách tiếp cận mới về dạy học Lịch sử địa phương ở trường phổ thông

 16:03 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một cách tiếp cận mới trong dạy học Lịch sử địa phương góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.
Từ khóa: tiếp cận mới, Lịch sử địa phương, trường phổ thông.

15. Nâng cao chất lượng dạy học nội dung Lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

15. Nâng cao chất lượng dạy học nội dung Lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 11:13 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày ý nghĩa của dạy học nội dung lịch sử địa phương ở các trường Trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn và nêu thực trạng dạy học nội dung lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: về phân phối chương trình, về tài liệu giảng dạy, về phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả hoc tập, đánh giá những thuân lợi và khó khăn. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng day học nội dung lịch sử địa phươngở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: thiết kế và tổ chức những bài học “trí tuệ”; xây dựng chuyên đề về lịch sử địa phương theo chủ điểm gắn với các dự án học tập và bài tập liên môn; tổ chức dạy học thực địa, ngoại khóa lịch sử địa phương; tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật các cấp cho học sinh trung học cơ sở.
Từ khoá: Dạy học, lịch sử địa phương, trung học cơ sở, Lạng Sơn.

13. Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử Việt Nam trong chương trình Lịch sử 11 vùng Đồng bằng sông Cửu Long

13. Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử Việt Nam trong chương trình Lịch sử 11 vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 16:30 07/07/2016

Di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương là những sản phẩm tinh tuần có giá trị lịch sử, văn hóa,, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và bằng các hình thức khác. Bài báo trình bày ý nghĩa và một số biện pháp sử dụng di sản văn hoá phí vật thể tại địa phưong nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử Việt Nam ở trường THPT vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây