1. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG  TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI BÌNH  TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

1. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI BÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 18:20 28/10/2019

Tóm tắt: Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới, kèm theo là nội dung chi tiết Chương trình các môn học sẽ được thực hiện từ sau năm học 2019. Trong Chương trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh, giáo dục địa phương là một nội dung bắt buộc sẽ được đưa vào giảng dạy ở các bậc học phổ thông, trong đó có cấp học trung học cơ sở. Vì vậy, yêu cầu, cấu trúc nội dung giáo dục địa phương cần lựa chọn hợp lí, tương thích với thời lượng phân phối của môn học. Trước yêu cầu đó, dựa vào thực tiễn địa phương, bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung giáo dục địa phương áp dụng giảng dạy tại các trường trung học cơ sở ở tỉnh Thái Bình trong những năm học tới.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông mới, Lịch sử và Địa lí, địa lí địa phương, trung học cơ sở, tỉnh Thái Bình.

2. XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ ĐỂ BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ  CẤP TRUNG HỌC CƠ SƠ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

2. XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ ĐỂ BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ CẤP TRUNG HỌC CƠ SƠ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Để giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí trong chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên Lịch sử cần được trang bị năng lực dạy học môn Địa lí.
Bài viết này đề xuất xây dựng các chuyên đề Địa lí để bồi dưỡng GV Lịch sử, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, được tiến hành theo các bước: 1) Nghiên cứu dự thảo chương trình; 2) Xác định các tiêu chí năng lực dạy học Địa lí của giáo viên; 3) Xác định các môđun kiến thức, chuyên đề tương ứng với từng loại tiêu chí năng lực dạy học Địa lí, 4) Dự kiến chương trình bồi dưỡng. Các chuyên đề bồi dưỡng Địa lí gồm có: Khái quát về Địa lí tự nhiên đại cương; Khái quát về Địa lí châu lục; Khái quát về Địa lí Việt Nam; Xây dựng một số module tích hợp; Một số vấn đề trong dạy học Địa lí ở trung học cơ sở. Đây là những chuyên đề cốt lõi nhất nhằm hình thành những năng lực chuyên biệt của giáo viên dạy Địa lí.
Từ khóa: Lịch sử và Địa lí, chuyên đề Địa lí, giáo viên Địa lí.

3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ  DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2020

3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2020

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Lịch sử và Địa lí là một môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2020. Việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lí nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục là một vấn đề cấp bách. Căn cứ vào những cơ sở pháp lí của việc phát triển chương trình đào tạo, bám sát chương trình giáo dục phổ thông sau 2020 và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông quy định tại thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo Lịch sử và Địa lí bao gồm các bước sau: Khảo sát thực tiễn nghề nghiệp giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lí làm cơ sở để xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đạo tạo; Xây dựng hồ sơ NL của sinh viên; Xây dựng ma trận môn học, Dự kiến khung chương trình đào tạo; Xây dựng đề cương chi tiết các học phần; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện chương trình.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, Lịch sử và Địa lí, Chuẩn nghề nghiệp, năng lực.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây