3. VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC”  VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ (HÓA HỌC 9)  NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

3. VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ (HÓA HỌC 9) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược là phương pháp ngày càng được phát triển. Ứng dụng mô hình này vào dạy học sẽ giúp học sinh được trải nghiệm phong phú những hình thức học tập khác nhau, tăng hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển được năng lực tự học; đồng thời, đòi hỏi người dạy cũng cần “toàn năng” hơn để tận dụng tối đa các hình thức, các phương tiện, kĩ thuật vào dạy học. Bài viết phân tích đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình lớp học đảo ngược để giáo viên cân nhắc khi sử dụng, xây dựng bài giảng theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học Hóa học hữu cơ (Hóa học 9), giúp học sinh phát huy năng lực tự học.
Từ khóa: lớp học đảo ngược, dạy học hóa học, năng lực tự học, hóa học hữu cơ

26. ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC VÀO GIẢNG DẠY  MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỌC PHẦN “TIN HỌC ỨNG DỤNG”  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

26. ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỌC PHẦN “TIN HỌC ỨNG DỤNG” TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển các năng lực của người học là yêu cầu quan trọng hiện nay. Bài viết này trình bày những nét khái quát về mô hình Lớp học đảo ngược cũng như đề xuất cách thức tiến hành và xây dựng kịch bản dạy học cho một số nội dung trong học phần Tin học ứng dụng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Tăng cường được việc học theo năng lực của sinh viên. Mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của các công cụ quản lí lớp học online không chỉ giúp tăng năng lực tự học của sinh viên mà còn giúp sinh viên chủ động việc học tập theo nhu cầu và năng lực của bản thân, qua đó cải thiện kết quả học tập.
Từ khóa: blender learing, innovating teaching, Flipped Classroom, học tập kết hợp, lớp học đảo ngược

34. VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC  CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ - KINH DOANH

34. VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ - KINH DOANH

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Mô hình lớp học đảo ngược đang trở nên phổ biến trong việc giảng dạy ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới nhờ vào tác dụng tích cực của nó đến sự hài lòng và kết quả học tập của người học. Nội dung bài báo này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của mô hình lớp học đảo ngược và trao đổi một số kinh nghiệm ứng dụng mô hình này trong giảng dạy Quản trị - Kinh doanh. Kinh nghiệm áp dụng mô hình lớp học đảo ngược ở bậc đại học và sau đại học cho các môn học trong khối ngành Quản trị - Kinh doanh cho thấy kết quả học tập và mức độ hài lòng của sinh viên đạt tỉ lệ cao trên 90%. Để vận dụng thành công mô hình này, cơ sở đào tạo cần nắm vững yếu tố cốt lõi của giáo dục lấy sinh viên làm trung tâm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lí học tập tiên tiến; đồng thời hỗ trợ giảng viên và người học để việc áp dụng phương pháp này mang lại kết quả khả quan.
Từ khóa: Lớp học đảo ngược, Quản trị - kinh doanh, áp dụng thực tế, đại học, sau đại học

37. VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC”  TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “GIÁO DỤC HỌC MẦM NON”  Ở KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

37. VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “GIÁO DỤC HỌC MẦM NON” Ở KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 16:42 29/07/2020

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp giảng dạy có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Một trong những định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là áp dụng các phương pháp dạy học tích cực đã được nhiều nền giáo dục tiên tiến ở các nước phát triển trên thế giới áp dụng thực tiễn thành công. Điểm chung của những phương pháp này đều tập trung vào lấy người học làm trung tâm, giúp người học phát huy được năng lực nhận thức độc lập, sáng tạo, phát hiện và tự giải quyết các vấn đề. Bài viết trình bày về mô hình dạy học “Lớp học đảo ngược”, phân tích những lợi ích cũng như những điểm cần lưu ý khi triển khai mô hình này, từ đó đề xuất ứng dụng mô hình này trong đổi mới giảng dạy học phần “Giáo dục học mầm non” cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Tây Bắc. Đây là mô hình dạy học hiệu quả, phù hợp với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, giúp người học luôn chủ động, hứng thú, tích cực và hòa nhập trong mọi hoạt động học tập.
Từ khóa: Lớp học đảo ngược, Giáo dục học mầm non, Đổi mới giảng dạy

7. DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH LỚP 9  THÔNG QUA MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

7. DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH LỚP 9 THÔNG QUA MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

 15:54 15/06/2020

Tóm tắt: Năng lực tư duy phản biện có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để góp phần phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh nói chung và học sinh lớp 9 nói riêng, mô hình lớp học đảo ngược là giải pháp rất hiệu quả và phù hợp. Mô hình này có rất nhiều ưu điểm so với các mô hình truyền thống, sẽ phát huy được những điểm mạnh và hạn chế được phần nào các điểm chưa tốt của các mô hình trước đây. Với tầm quan trọng của vấn đề này, bài viết nhằm làm rõ sự phát triển năng lực tư duy phản biện của học sinh lớp 9 thông qua sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược.
Từ khóa: Lớp học đảo ngược, tư duy phản biện, năng lực tư duy phản biện.

05. Thiết kế bài học “Tấm Cám” (Ngữ văn 10, tập 1) theo mô hình “Lớp học đảo ngược” với sự hỗ trợ của nền tảng web 2.0 nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

05. Thiết kế bài học “Tấm Cám” (Ngữ văn 10, tập 1) theo mô hình “Lớp học đảo ngược” với sự hỗ trợ của nền tảng web 2.0 nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

 14:21 13/12/2019

Tóm tắt: Ứng dụng các công nghệ mới trong dạy học, trong đó có việc sử dụng nền tảng web 2.0 sẽ tạo ra một môi trường học tập mở, thúc đẩy khả năng tự học và tự nghiên cứu ở người học. Bài viết này trình bày cơ sở lí luận của việc tự học, sử dụng nền tảng web 2.0 trong dạy học, mô hình lớp học đảo ngược; từ đó, đề xuất quy trình dạy học truyện cổ tích Tấm Cám trong chương trình Ngữ văn lớp 10 theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của nền tảng web 2.0 nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh.
Từ khóa: Tự học, truyện cổ tích, lớp học đảo ngược, web 2.0.

06. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo mô hình lớp học đảo ngược

06. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo mô hình lớp học đảo ngược

 14:21 13/12/2019

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng truyền thông, các trang mạng xã hội có tiềm năng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình dạy học. Với mô hình lớp học đảo ngược, tính tự lực học tập của học sinh được phát huy cao độ, toàn bộ kho tài liệu bài giảng có thể số hóa và người học chủ động hoàn toàn với việc học tập của mình. Mạng xã hội học tập Edmodo với những tính năng hữu ích có thể giúp giáo viên tiến hành tổ chức lớp học theo mô hình lớp học đảo ngược hiệu quả. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lí thuyết về mô hình dạy học mới, cấu trúc và cách sử dụng mạng xã hội học tập, bài viết đưa ra những vấn đề khái quát về mô hình lớp học đảo ngược, đề xuất cách sử dụng Edmodo trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo mô hình này.
Từ khóa: Mạng xã hội, Edmodo, lớp học đảo ngược, dạy học Lịch sử.

39. SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CA DAO (NGỮ VĂN 10, TẬP 1)

39. SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CA DAO (NGỮ VĂN 10, TẬP 1)

 16:29 08/07/2019

Tóm tắt: Mô hình lớp học đảo ngược là một mô hình dạy học linh hoạt, tích cực, hiệu quả trong việc phát huy vai trò tự chủ của học sinh. Vận dụng mô hình này trong dạy học ca dao sẽ giúp người học được trải nghiệm nhiều hình thức học tập khác nhau, từ đó tạo hứng thú, niềm yêu thích đối với môn học. Bài viết đề cập việc thiết kế bài học ca dao (Ngữ văn 10, tập 1) theo mô hình lớp học đảo ngược.
Từ khóa: Lớp học đảo ngược, dạy học ca dao, Ngữ văn 10.

10. Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12

10. Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12

 22:24 11/11/2018

Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một nghiên cứu về sự phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong chuyên đề Sinh thái học. Dựa trên nền tảng cơ sở lí luận và thực tiễn để phân tích sự phù hợp khi áp dụng mô hình dạy học kết hợp này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khi vận dụng mô hình kết hợp hai phương pháp dạy học đảo ngược và trực tuyến không chỉ giúp tạo tính chủ động, hứng thú mà còn nâng cao kết quả học tập và phát triển năng lực của học sinh, phù hợp với sự phát triển của thời đại.
Từ khóa: Lớp học đảo ngược, dạy học trực tuyến, sinh thái học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây