11. Một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội

11. Một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội

 21:58 04/01/2020

Tóm tắt: Huyện Đông Anh đang phấn đấu trở thành quận vào năm 2020, do đó việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đang trở thành vấn đề bức thiết. Từ chủ trương trên cần xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến kết quả quản lí đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần vào việc giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp, tăng số lượng lao động nông thôn có việc làm ổn định, những lao động chưa qua đào tạo nghề được hỗ trợ học nghề, vay vốn phát triển sản xuất cũng như tự tạo việc làm. Bài viết trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội.
Từ khóa: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, lao động nông thôn, huyện Đông Anh, yếu tố ảnh hưởng.

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN  TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trên cả nước.
Từ khóa: đào tạo nghề, dạy nghề, lao động nông thôn, đồng bằng sông Cửu Long

22.	Nâng cao năng lực đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên

22. Nâng cao năng lực đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên

 10:34 14/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về đội ngũ giáo viên và học viên thuộc tỉnh Phú Yên, thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Phú Yên; một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

23. Đổi mới phương pháp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương

23. Đổi mới phương pháp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương

 14:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đánh giá khái quát thực trạng chất lượng phương pháp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương và đề xuất đổi phương pháp dạy nghề theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học và dạy thực hành theo nhóm, gồm các bước: xây dựng kế hoạch; chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kiểm tra, đánh giá. Từ đó, tác giả trình bày kết quả đáng ghi nhận trong thực nghiệm sư phạm đối với một module trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Trồng, cho thấy tính hiệu quả và khả thi của hướng đổi mới này.
Từ khóa: lao động nông thôn, nông nghiệp, phương pháp dạy nghề, đổi mới phương pháp, tỉnh Bình Dương

12. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng hoạt động trải nghiệm

12. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng hoạt động trải nghiệm

 10:27 14/09/2016

Bài viết trình bày đặc điểm tâm sinh lí người học nghề là lao động nông thôn, khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của dạy học trải nghiệm trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

9. Dạy học trải nghiệm sáng tạo trong đào tạo nghề điện dân dụng cho lao động nông thôn

9. Dạy học trải nghiệm sáng tạo trong đào tạo nghề điện dân dụng cho lao động nông thôn

 10:54 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm lược về quy trình dạy học trải nghiệm; vận dụng quy trình dạy học trải nghiệm vào đào tạo nghề Điện dân dụng cho lao động nông thôn: khảo sát trình độ học vấn, kinh nghiệm của học viên; chia nhóm theo trình độ và xác định những nội dung làm việc cho từng nhóm; tổ chức các nhóm thực hiện hoạt động học tập theo quy trình riêng; các nhóm trình bày kết quả hoạt động; tổng kết, chốt những kiến thức, kĩ năng cần học tập, rèn luyện trong bài/module.
Từ khóa: trải nghiệm sáng tạo, đào tạo nghề, Điện dân dụng, lao động nông thôn.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây