15. Thực trạng quản lí liên kết đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ

15. Thực trạng quản lí liên kết đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ

 05:21 30/03/2017

Trường đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ có đóng góp to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng, và đáp ứng những nhu cầu của việc học, bên cạnh dạng đào tạo chính quy, còn có hệ vừa học vừa làm.
Trong tương lai, ngoài việc phát triển hệ đào tạo chính quy, nhà trường sẽ tiếp tục kết hợp với các trường đại học khác, đồng thời tự đào tạo hệ không chính quy. Quy mô hệ thống giáo dục không chính quy nhằm cung cấp cơ hội học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, khả năng nghiên cứu sáng tạo tại trường đại học cho những ai mong muốn được học nhưng bị giới hạn bởi thời gian và nguồn tài chính. Những phương pháp giảng dạy phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của vùng và đất nước trong giai đoạn hiện nay.

27. Thực trạng quản lí liên kết đào tạo tại một số trường đại học

27. Thực trạng quản lí liên kết đào tạo tại một số trường đại học

 20:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về nội dung quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại một số trường đại học; thực trạng quản lí liên kết đào tạo tại một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

28. Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lí hoạt động liên kết đào tạo của các trường sư phạm ở Hà Nội

28. Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lí hoạt động liên kết đào tạo của các trường sư phạm ở Hà Nội

 20:27 27/02/2017

Bài báo trình bày các biện pháp: kết quả khảo sát nhu cầu học tập, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên tại các địa phương liên kết đào tạo để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp; phối hợp với các cơ sở liên kết đào tạo để quản lí việc thực hiện kế hoạch, nội dung, chương trình giảng dạy; nâng cao chất lượng công tác quản lí học viên; kết hợp chặt chẽ với các cơ sở liên kết đào tạo quản lí các yếu tố liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ liên kết đào tạo.

26. Liên kết đào tạo với doanh nghiệp tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội- Thực trạng và giải pháp

26. Liên kết đào tạo với doanh nghiệp tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội- Thực trạng và giải pháp

 02:27 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phương thức liên kết đào tạo với doanh nghiệp và giải pháp phát triển hoạt động liên kết đào tạo với doanh nghiệp tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội.

1. Khuyến khích liên kết đào tạo để giáo dục đại học Việt Nam nhanh có uy tín quốc tế

1. Khuyến khích liên kết đào tạo để giáo dục đại học Việt Nam nhanh có uy tín quốc tế

 03:48 29/09/2016

Tóm tắt: Liên kết đào tạo hiện nay phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa trong giáo dục - đào tạo, trở thành một bộ phận của giáo dục đại học hiện nay. Bài viết tìm hiểu sự hình thành liên kết đào tạo, phân tích các loại chương trình liên kết đào tạo và đề xuất những việc cần làm để khuyến khích liên kết đào tạo (nhận thức đúng và thông tin rộng rãi vấn đề, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại học, tăng cường thanh tra, kiểm tra các loại hình liên kết đào tạo, sửa đổi các quyết định, quy định cho phù hợp…).
Từ khóa: giáo dục đại học Việt, liên kết đào tạo, uy tín quốc tế

9. Nâng cao chất lượng giảng viên trong liên kết đào tạo đại học với nước ngoài

9. Nâng cao chất lượng giảng viên trong liên kết đào tạo đại học với nước ngoài

 05:51 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những tác động tích cực của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đến chất lượng đội ngũ đại học Việt Nam; một số bất cập trong các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài hiện nay tác động đến chất lượng đội ngũ giảng viên; qua đó đề xuất một số biện pháp quản lí chất lượng đội ngũ giảng viên trong các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.
Từ khóa: chất lượng, giảng viên, liên kết đào tạo, đại học, nước ngoài.

7. Thực trạng và một số giải pháp quản lí hoạt động liên kết đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình

7. Thực trạng và một số giải pháp quản lí hoạt động liên kết đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình

 05:32 19/09/2016

Liên kết đào tạo được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng về địa chỉ, sự thay đổi nghề nghiệp, hay đào tạo một nghề mới giữa các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển về số lượng, điều mà toàn ngành giáo dục và xã hội luôn quan tâm đó là chất lượng liên kết đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học còn bộc lộ nhiều bất cập. Thực trạng này đòi hỏi mỗi cơ sở giáo dục, trong đó có Trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình cần có những biện pháp quản lí công tác liên kết đào tạo mới nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

5. Tiếp cận mô hình quản lí chất lượng CIPO trong hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

5. Tiếp cận mô hình quản lí chất lượng CIPO trong hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

 05:42 16/09/2016

Tóm tắt: Ở Việt Nam, hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp gần đây được quan tâm đặc biệt. Bài viết đề cập đến các yếu tố của mô hình quản lí chất lượng CIPO; qua đó đưa ra một số hình thức quản lí hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình này.
Từ khóa: quản lí chất lượng, CIPO, liên kết đào tạo, nhà trường, doanh nghiệp.

3. Đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp

3. Đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp

 09:58 03/09/2016

Bài báo trình bày về nội dung liên kết đào tạo giữa trường nghề với doanh nghiệp; bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp; khả năng ứng dụng của bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo nghề.

6. Thái độ của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng

6. Thái độ của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng

 23:28 02/08/2016

Tóm tắt: Đạo văn được xem là vấn nạn học đường. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thái độ của 120 sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng: nói chung, thái độ bàng quan, thờ ơ với đạo văn, đạo văn hay không đạo văn không quan trọng. Điều này chứng tỏ sự nhận thức chưa đầy đủ cũng như tính thiếu nghiêm túc của sinh viên khi bàn đến hành vi đạo văn trong môi trường học thuật. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế vấn nạn này.
Từ khoá: Quản lí, liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục.

6. Quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học

6. Quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học

 23:45 26/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản gồm:- Đào tạo, quá trình đào tạo, liên kết đào tạo; - Quản lí hoạt động liên kết đào tạo. Tiếp đó, tác giả định hướng nội dung quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học góp phần nâng cao hiệu quả quá trình đào tạo tại các cơ sở liên kết.
Từ khoá: Quản lí, liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây