8. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

8. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 23:46 29/07/2020

Tóm tắt: Dạy học thông qua mô hình "Tổ chức các hoạt động trải nghiệm" là một nội dung sáng tạo và cơ bản trong chương trình giáo dục phổ thông mới, được triển khai trong nhiều môn học bao gồm cả môn Toán. Các hoạt động trải nghiệm này được thiết kế và tổ chức theo hai cách: bên trong và bên ngoài lớp học. Bài viết này phân tích và làm rõ hiệu quả của việc tổ chức các mô hình giảng dạy thông qua các hoạt động trải nghiệm trong toán học ở cấp trung học cơ sở thông qua quá trình triển khai dạy thực nghiệm 60 tiết, ở cả 4 lớp từ lớp 6 đến lớp 9, theo cả hai hình thức trong và ngoài lớp học ở 05 trường THCS thuộc tỉnh Bắc Ninh, trong hai năm 2018, 2019.
Từ khóa: học trải nghiệm, mô hình, chu trình, trường THCS, môn Toán

64. GIỚI THIỆU NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM  CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

64. GIỚI THIỆU NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

 06:28 22/05/2020

Ngày nhận bài: 18/11/2019; ngày chỉnh sửa: 07/12/2019; ngày duyệt đăng:
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số nét cơ bản về mô hình giáo dục STEM của một số quốc gia trên thế giới với mục tiêu giúp các giáo dục, nhà nghiên cứu về giáo dục có cái nhìn rõ hơn về một số mô hình giáo dục STEM hiện nay đang triển khai rất hiệu quả và có thể xem xét áp dụng vào giáo dục nước ta.
Từ khóa: Giáo dục STEM, mô hình, tổng quan, chương trình, tài liệu dạy học.

33. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC Ở TIỂU HỌC

33. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC Ở TIỂU HỌC

 12:04 24/06/2019

Tóm tắt: Dạy học hợp tác là một chiến lược dạy học, ngoài việc giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập, còn giúp học sinh phát triển kĩ năng học tập hợp tác và các kĩ năng xã hội khác. Bài viết trình bày cấu trúc và nội dung của mô hình dạy học hợp tác, trong đó bao gồm những thành tố cấu trúc cơ bản nhất cấu thành kiểu dạy học hợp tác và phân tích các thành tố đó.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, học tập hợp tác, mô hình, tiểu học, kĩ thuật dạy học.

03. Vận dụng mô hình CIPO để đổi mới trong quản lí hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

03. Vận dụng mô hình CIPO để đổi mới trong quản lí hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

 05:39 08/05/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày mô hình hợp tác đào tạo với doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất vận dụng mô hình quản lí đào tạo CIPO nhằm đổi mới quản lí và thúc đẩy sự phát triển hợp tác toàn diện với doanh nghiệp cho phù hợp với bối cảnh hội nhập toàn cầu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho nhà trường.
Từ khóa: mô hình, hợp tác, doanh nghiệp, nhà trường.

23. TÌM HIỂU MỘT SỐ LÍ THUYẾT VỀ TRANH VẼ CỦA TRẺ EM

23. TÌM HIỂU MỘT SỐ LÍ THUYẾT VỀ TRANH VẼ CỦA TRẺ EM

 21:41 21/02/2018

Tóm tắt: Trên thế giới nghiên cứu tranh vẽ của trẻ em đã có lịch sử khoảng ba thế kỉ, vấn đề này được xây dựng, tiếp cận trên cơ sở của 3 lí thuyết cơ bản: Lí thuyết “Mô hình cửa sổ thẩm mĩ”, lí thuyết “Mô hình gương tâm lí”, và lí thuyết “Mô hình tâm lí và nghệ thuật”. Từ 3 lí thuyết đã được xác định có thể giúp các nhà nghiên cứu tranh vẽ của trẻ em có cơ sở để phân tích, lập luận và giải thích về tranh.
Từ khóa: Tranh vẽ, trẻ em, tranh vẽ trẻ em, lí thuyết, mô hình.

06. Nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng - mô hình khuyến khích trẻ dưới 3 tuổi ở vùng khó khăn học tập và phát triển sớm

06. Nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng - mô hình khuyến khích trẻ dưới 3 tuổi ở vùng khó khăn học tập và phát triển sớm

 22:06 08/02/2018

Tóm tắt: Mô hình nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng là một sáng kiến của tổ chức Plan International Việt Nam hỗ trợ trẻ và cha mẹ vùng khó khăn nhằm khuyến khích trẻ dưới 3 tuổi học tập và phát triển sớm. Kết quả đánh giá mô hình này cho thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện các địa phương vùng khó khăn của Việt Nam, góp phần giải quyết những nhu cầu cấp thiết trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 3 tuổi. Mô hình đã góp phần cải thiện mức độ phát triển của trẻ em, đặc biệt là lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. Mặt khác, mô hình đã tạo ra sự thay đổi tích cực của cha mẹ, cộng đồng về kiến thức, kĩ năng và thái độ trong chăm sóc phát triển trẻ thơ.
Từ khóa: Chăm sóc phát triển trẻ thơ, mô hình, nhóm trẻ vui chơi, cộng đồng, trẻ dưới 3 tuổi.

7. ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM HIỆN NAY

7. ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM HIỆN NAY

 20:44 18/12/2017

Tóm tắt: Đội ngũ các nhà giáo nói chung, giáo viên tiểu học nói riêng là yếu tố cốt lõi đảm bảo cho sự thành công khi triển khai thực hiện đề án giáo dục phổ thông mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đó đòi hỏi sự chuyển biến tích cực bắt đầu từ các trường sư phạm trọng điểm quốc gia. Trong đó đổi mới mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ cấp bách mà các trường sư phạm cần đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở tham khảo mô hình đào tạo giáo viên tiểu học của một số nước tiên tiến trên thế giới, bài báo đề xuất mô hình đào tạo cử nhân sư phạm tiểu học đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới ở Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình, mô hình đào tại, cử nhân, sư phạm tiểu học, Chương trình giáo dục phổ thông mới.

03. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

03. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

 03:45 22/11/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào giải quyết nhiệm khảo sát thực trạng chung mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tìm hiểu quy trình, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động này cho sinh viên ngành giáo dục mầm non tại các trường đại học. Từ đó, xuất phát từ những yêu cầu đổi mới của bối cảnh xã hội trong thời kì hội nhập đối với mô hình người giáo viên mầm non, nghiên cứu bước đầu trình bày đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trong thời kì hội nhập toàn cầu.
Từ khóa: đổi mới, mô hình, nghiệp vụ sư phạm, mầm non, hội nhập

33.  THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG  TRẢI NGHIỆM NGÀY LỄ, NGÀY HỘI TRONG HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC MẦM NON CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

33. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NGÀY LỄ, NGÀY HỘI TRONG HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC MẦM NON CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 22:48 15/11/2017

Tóm tắt: Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm là một bước quan trọng trong quá trình dạy học. Tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm sẽ đạt được mục tiêu dạy học Giáo dục học mầm non: hình thành cho học sinh kiến thức, năng lực, kĩ năng sống. Bài viết xác định rõ định nghĩa, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học học phần giáo dục học mầm non. Mô hình hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo: mục tiêu dạy học, tính chính xác, tính khoa học, tính thực tiễn, tính đa dạng. Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Giáo dục học mầm non cho sinh viên sẽ phát triển được đa năng lực của các em.
Từ khóa: Mô hình, trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, ngày lễ hội; ngày bé đến trường, dạy học giáo dục học mầm non.

26. VẬN DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA D.A.KOLB VÀO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẦM NON

26. VẬN DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA D.A.KOLB VÀO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẦM NON

 02:04 26/09/2017

Tóm tắt: Giáo dục trải nghiệm là phương pháp giáo dục phát huy tối đa tính tích cực, chủ động của người học, thông qua đó nâng cao năng lực nhận thức, năng lực giải quyết vấn đề. Mô hình giáo dục trải nghiệm có thể vận dụng vào tổ chức hoạt động học của trẻ mầm non, giúp giáo viên tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm qua đó tích lũy và phát triển kinh nghiệm cho trẻ.
Từ khóa: Giáo dục trải nghiệm, mô hình, hoạt động học, trẻ mầm non.

15. Mô hình đào tạo giáo viên phổ thông ở Israel và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

15. Mô hình đào tạo giáo viên phổ thông ở Israel và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

 05:23 07/09/2017

Tóm tắt: Từ thực trạng đào tạo giáo viên tại Việt Nam nói chung và Trường Đại họcThủ đô Hà Nội nói riêng, tác giả đưa ra những gợi ý và kinh nghiệm phù hợp có thể học tập và áp dụng từ mô hình đào tạo giáo viên phổ thông tại Israel vào thực tế đào tạo giáo viên tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo viên phổ thông.
Từ khóa: mô hình, đào tạo, giáo viên.

12. Xây dựng mô hình đào tạo kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển

12. Xây dựng mô hình đào tạo kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển

 21:43 20/07/2017

Đào tạo kĩ năng, xã hội theo nhóm là xu thế tất yếu và phù hợp nhằm giới thiệu mô hình đào tạo kĩ năng xã hội đang được tiến hành tại một cơ sở can thiệp, từ đó thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của mô hình nhằm xây dựng được mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay.

3. Nghiên cứu mô hình hoạt động của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật ở Việt Nam

3. Nghiên cứu mô hình hoạt động của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật ở Việt Nam

 21:36 20/07/2017

Bài viết đề cập một số kết quả nghiên cứu xây dựng đề án mở mã ngành đạo tạo nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trình độ đại học, thuộc dự án Giáo dục cho trẻ em của Bộ Giáo dục và đài tạo với sự hỗ trợ tài chính và kĩ thuật của Tổ chức UNICEEF tại Việt Nam do khoa Giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực hiện tháng 12/2015.

11.	Lựa chọn mô hình phù hợp trong phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông

11. Lựa chọn mô hình phù hợp trong phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông

 21:39 13/07/2017

Bài báo trình bày về yêu cầu phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông của Việt Nam; một số mô hình phát triển chuyên môn cho giáo viên và kiểm nghiệm triển khai của một số nước trên thế giới; phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

4.	Trường đại học địa phương với việc phát triển mô hình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

4. Trường đại học địa phương với việc phát triển mô hình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 21:29 13/07/2017

Bài báo trình bày về mô hình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương và một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; một số giải pháp phát triển mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

71. Phát triển mô hình cố vấn học tập ở trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay

71. Phát triển mô hình cố vấn học tập ở trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay

 04:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về cố vấn học tập và nhiệm vụ cơ bản của cố vấn học tập; kết quả thực hiện công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Đồng Tháp trong năm học 2015-2016; từ đó đưa ra một số kết luận và khuyến nghị về việc phát triển mô hình cố vấn học tập tại nhà trường.

7. Mô hình dạy học cả ngày – tính bền vững và sự lan tỏa

7. Mô hình dạy học cả ngày – tính bền vững và sự lan tỏa

 05:21 11/07/2017

Bài báo trình bày về mô hình dạy học cả ngày, kết quả đạt được sau 5 năm triển khai mô hình dạy học cả ngày ở Việt Nam.

9. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI  Ở HUYỆN  HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

9. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI Ở HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

 11:21 10/07/2017

Bài báo giới thiệu một số khái niệm, một số vấn đề cơ bản, một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lí mô hình trường tiểu học mới, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí mô hình trường tiểu học mới ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với hy vọng nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí mô hình này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

05. Tổ chức dạy học theo mô hình POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

05. Tổ chức dạy học theo mô hình POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 06:08 06/06/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích đặc trưng của mô hình đào tạo theo POHE và tầm quan trọng của Khoa chuyên môn trong quá trình đào tạo, tác giả bài báo chỉ ra được thực trạng tổ chức mô hình dạy học theo POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên: thực trạng xây dựng đề cương môn học, đề cương bài giảng; thực trạng sử dụng phương pháp dạy học, hình thức dạy học và thực trạng đánh giá kết quả học tập theo mô hình POHE của giảng viên trong Khoa. Từ đó, tác giả đã đề xuất các ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện quá trình tổ chức dạy học theo POHE ở cấp Khoa nói riêng và hoàn thiện mô hình đào tạo theo POHE nói chung.
Từ khóa: Tổ chức, dạy học, mô hình, POHE, Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

36. CẢI THIỆN QUÁ TRÌNH TỰ HỌC KĨ NĂNG NGHE TIẾNG ANH  TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

36. CẢI THIỆN QUÁ TRÌNH TỰ HỌC KĨ NĂNG NGHE TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 05:35 11/05/2017

Bài báo này tập trung miêu tả cụ thể các bước áp dụng mô hình liên kết giữa sinh viên và giảng viên nhằm giúp sinh viên cải thiện quá trình tự học, phân tích và đánh giá chi tiết các ưu điểm và nhược điểm của mô hình. Bài báo cũng đề xuất những cách thức giúp cho việc áp dụng mô hình đạt hiệu quả cao nhất nhằm tăng tính tự giác luyện tập kĩ năng Nghe tiếng Anh của sinh viên chương trình Tiên tiến.Mô hình liên kết này hi vọng sẽ giúp mang lại sự tiến bộ trong kĩ năng Nghe của không chỉ sinh viên thuộc chương trình Tiên tiến mà cả sinh viên thuộc các chương trình khác.

26. MÔ HÌNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG - THỰC HÀNH SƯ PHẠM   THÍCH HỢP VÀ HIỆU QUẢ  Ở VIỆT NAM

26. MÔ HÌNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG - THỰC HÀNH SƯ PHẠM THÍCH HỢP VÀ HIỆU QUẢ Ở VIỆT NAM

 05:43 03/05/2017

Bài viết tập trung vào vấn đề tìm kiếm một mô hình Trường Phổ thông- Thực hành sư phạm (Trường THSP) phù hợp và hiệu quả trong điều kiện thực tiễn giáo dục hiện nay. Các tác giả đã khái quát 5 mô hình trường THSP (A1, A2 và B1, B2, B3) và phân tích, đánh giá hiệu quả của mỗi loại. Từ đó, bài viết đã đi đến khẳng định: Mô hình A2 sẽ phù hợp hơn cả để xây dựng hệ thống trường vệ tinh cho mỗi trường SP, và cần tiếp tục nghiên cứu về Mô hình B2, B3 trong mỗi trường SP để trở thành một cơ sở “Trường phổ thông- Phát triển nghề nghiệp giáo viên”

01. Lí thuyết hệ thống và vận dụng tư duy hệ thống trong đổi mới quản lí giáo dục

01. Lí thuyết hệ thống và vận dụng tư duy hệ thống trong đổi mới quản lí giáo dục

 04:18 24/03/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày các khái niệm trong lí thuyết hệ thống, đặc điểm của tư duy hệ thống, mô hình quản lí giáo dục thông qua các tiếp cận có thể mô hình hóa được, phân tích các mô hình hình quản lí dựa trên các quan điểm tư duy hệ thống, giúp người quản lí đánh giá, nhìn nhận những ưu, khuyết điểm của hệ thống cần giải quyết. Từ đó đề xuất những giải pháp đảm bảo tính toàn thể, tính đa chiều, tính có mục đích của hệ thống. Vận dụng tư duy hệ thống cũng là một hướng tiếp cận có thể sử dụng để giải quyết các bài toán quản lí, góp phần trong công cuộc đổi mới giáo dục nói chung và quản lí giáo dục nói riêng.
Từ khóa: tư duy hệ thống, mô hình, quản lí, quản lí giáo dục.

56.	MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM

56. MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM

 04:23 14/03/2017

Đào tạo giảng viên để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục được chú trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thông qua các mô hình đào tạo giáo viên ở các nước khác nhau, họ thường tập trung vào kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng thích ứng với môi trường sư phạm ở mỗi quốc gia. Các cấp quản lý phải nghiên cứu và áp dụng các mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của đổi mới giáo dục trong hội nhập của đất nước chúng ta.

31. Một số mô hình siêu nhận thức và vận dụng các mô hình siêu nhận thức trong dạy học Toán

31. Một số mô hình siêu nhận thức và vận dụng các mô hình siêu nhận thức trong dạy học Toán

 02:52 01/03/2017

Một trong những khó khăn bấy lâu của người học là việc thiếu hoặc chưa nhận thức về quá trình học của chính mình và ngay nhiều giáo viên cũng chưa thực sự quan tâm trong việc giúp các em nhận ra vấn đề này. Bài báo đã trình bày một số vấn đề về mô hình siêu nhận thức và việc vận dụng các ý tưởng từ các mô hình siêu nhận thức trong dạy học môn Toán.

06. Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

06. Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

 04:25 21/02/2017

Tóm tắt: Mục tiêu của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT tiến đến kiểm định chất lượng theo định hướng của mô hình đảm bảo chất lượng AUN-QA. Việc phân tích ưu điểm và sự phù hợp của mô hình AUN-QA đối với thực trạng giáo dục Việt Nam là cơ hội để các cơ sở giáo dục trong nước tự đánh giá chất lượng và lựa chọn mô hình phù hợp cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường. Sự phù hợp giữa hai mô hình đã mang lại nhiều thuận lợi cho giáo dục đại học Việt Nam nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng.
Từ khóa: kiểm định chất lượng, mô hình, mạng lưới đảm bảo chất lượng, trường đại học Châu Á, đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục.

2. Về việc xây dựng mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Về việc xây dựng mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội

 04:07 17/02/2017

Bài báo giới thiệu về mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp với các thành tố chủ yếu: nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Một số mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên

2. Một số mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên

 02:12 17/02/2017

Bài báo trình bày một số mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện (tự định hướng phát triển, tham gia vào quá trình đổi mới, thực hiện các nghiên cứu trong lớp học, mạng lưới giáo viên).

3. Về mô hình trường phổ thông Việt Nam 10-15 năm tới

3. Về mô hình trường phổ thông Việt Nam 10-15 năm tới

 02:50 13/01/2017

Bài báo trình bày một số ý kiến ban đầu về mô hình nhà trường phổ thông tương lai- một đề xuất kiến nghị để tham khảo.

3. Giải pháp hoàn thiện mô hình hội đồng trường các trường đại học địa phương ở Việt Nam

3. Giải pháp hoàn thiện mô hình hội đồng trường các trường đại học địa phương ở Việt Nam

 22:10 09/01/2017

Bài báo trình bày sự tất yếu phải thành lập hội đồng trong các trường đại học, mô hình hội đồng trường các trường đại học địa phương và một số giải pháp hoàn thiện mô hình hội đồng trường các trường đại học địa phương ở Việt Nam.

1. Thử phác họa mô hình nhân cách người giáo viên từ góc nhìn tiếp cận giá trị

1. Thử phác họa mô hình nhân cách người giáo viên từ góc nhìn tiếp cận giá trị

 13:12 07/01/2017

Bài báo trình bày những cách tiếp cận trong xây dựng mô hình nhân cách nhà giáo, thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay và mô hình nhân cách nhà giáo theo tiếp cận giá trị từ đó đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây