2. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG  TRONG TRƯỜNG MẦM NON THEO MÔ HÌNH CIPO

2. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON THEO MÔ HÌNH CIPO

 14:48 11/12/2020

Tóm tắt: Quản lí chất lượng dịch vụ công trong giáo dục mầm non nói chung đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục mầm non nói riêng; do đó, vấn đề này cần phải được các nhà quản lí giáo dục đặc biệt quan tâm. Bài viết nghiên cứu nội dung quản lí chất lượng dịch vụ công dựa trên mô hình quản lí chất lượng CIPO trong giáo dục mầm non. Đây sẽ là cơ sở để đề xuất các giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, dịch vụ công, giáo dục mầm non, mô hình CIPO

03. Vận dụng tiếp cận CIPO vào quản lí dạy học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

03. Vận dụng tiếp cận CIPO vào quản lí dạy học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

 15:28 23/01/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm lược về mô hình CIPO, một số gợi ý để vận dụng mô hình này trong quản lí dạy học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập. Kết quả nghiên cứu lí luận là cơ sở khảo sát thực tiễn và xây dựng các biện pháp quản lí dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.
Từ khóa: mô hình CIPO, quản lí, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

76. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG  CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN THEO TIẾP CẬN MÔ HÌNH CIPO

76. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN THEO TIẾP CẬN MÔ HÌNH CIPO

 09:43 11/07/2017

Mô hình CIPO là một mô hình quản lí chất lượng đào tạo có nhiều ưu điểm và đã có một số nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện tiếp cận mô hình CIPO tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

13. Về chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo mô hình đảm bảo chất lượng CIPO

13. Về chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo mô hình đảm bảo chất lượng CIPO

 17:50 09/07/2017

Tóm tắt: Từ lí thuyết mô hình quản lí chất lượng CIPO, tác giả đi sâu phân tích việc quản lí các yếu tố đảm bảo chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông, gồm: bối cảnh, đầu vào, quá trình, đầu ra. Việc áp dụng mô hình CIPO để đảm bảo chất lượng dạy học là phù hợp với xu thế đảm bảo chất lượng giáo dục tiên tiến trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng giáo dục, mô hình CIPO, trung học phổ thông.

3. Nghiên cứu vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện

3. Nghiên cứu vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày việc vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện trên cơ sở nhận định, đánh giá mô hình chất lượng đào tạo thực tiễn.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây