07. Mô hình nhân cách của cán bộ quản lí trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

07. Mô hình nhân cách của cán bộ quản lí trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 00:33 21/03/2018

Tóm tắt: Cán bộ quản lí trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là những người đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các trường chính trị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để thực hiện vai trò này, cần xây dựng mô hình nhân cách người cán bộ quản lí nhằm đáp ứng yêu cầu theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Mô hình nhân cách, cán bộ quản lí, trường chính trị.

17. Tìm hiểu mô hình nhân cách mà “Chương trình giáo dục phổ thông mới” cần đào tạo

17. Tìm hiểu mô hình nhân cách mà “Chương trình giáo dục phổ thông mới” cần đào tạo

 06:04 26/06/2017

Tóm tắt: Biên soạn “Chương trình giáo dục phổ thông mới” là một công việc rất quan trọng, nó ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục thế hệ đang lớn lên, có tác dụng không nhỏ đến sức mạnh của một nước, tương lai của một dân tộc. Trong phạm vi bài viết, tác giả đi sâu phân tích, trao đổi thêm về “mô hình nhân cách” mà chương trình giáo dục phổ thông mới cần đào tạo.
Từ khóa: công dân toàn cầu, mô hình nhân cách, cách mạng công nghệ.

22. Mô hình nhân cách người thầy theo tư tưởng Hồ Chí Minh

22. Mô hình nhân cách người thầy theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 04:37 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục và vai trò, vị trí của người thầy trong xã hội. Tư tưởng của Người về công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng con người mới phục vụ nhiệm vụ xây dựng, kiến thiết đất nước toát lên mô hình nhân cách người thầy. Mô hình nhân cách nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh là tổng hòa hệ thống phẩm chất, năng lực, phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Bài viết phân tích những tiêu chí cụ thể về phẩm chất, năng lực, phương pháp dạy học trong mô hình nhân cách người thầy theo tư tưởng của Người. Mô hình nhân cách đó vẫn con nguyên giá trị đến ngày nay.
Từ khóa: mô hình nhân cách, người thầy, tư tưởng Hồ Chí Minh

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây