09. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học môn Toán cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu mô hình trường học mới tại Việt Nam

09. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học môn Toán cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu mô hình trường học mới tại Việt Nam

 04:01 23/01/2018

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả trình bày bản chất và đặc trưng của mô hình trường học mới tại Việt Nam, các biểu hiện và mức độ của một số năng lực dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học, đáp ứng yêu cầu đặc trưng của mô hình trường học mới tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất các biện pháp phát triển một số năng lực này.
Từ khóa: năng lực dạy học môn Toán, giáo viên tiểu học, mô hình trường học mới.

81.	Cách tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới có ảnh hưởng gì đến việc hình thành, phát huy kĩ năng làm việc nhóm và khả năng thực hiện tốt trách nhiệm của học sinh tiểu học

81. Cách tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới có ảnh hưởng gì đến việc hình thành, phát huy kĩ năng làm việc nhóm và khả năng thực hiện tốt trách nhiệm của học sinh tiểu học

 04:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng về ảnh hưởng của mô hình trường học mới đến hoạt động dạy học ở Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, bao gồm: Khảo sát ở học sinh. Kết quả khảo sát phụ huynh và giáo viên; - Tồn tại và đề xuất.

49. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG - KĨ THUẬT THEO MÔ HÌNH VNEN

49. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG - KĨ THUẬT THEO MÔ HÌNH VNEN

 05:53 11/05/2017

Mặc dù còn những hạn chế, song mô hình trường học mới VNEN cơ bản đã thực hiện được các phương pháp thay đổi hình thức dạy học theo nhóm triệt để. Để giảm thiểu hạn chế, phát huy những ưu điểm, cần tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên hiểu rõ bản chất của mô hình trường học mới, cần điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học, xây dựng kế hoạch dạy - học trên lớp... Các biện pháp này nếu được thực hiện nghiêm túc thì mô hình VNEN sẽ là mô hình dạy học của tương lai đưa giáo dục Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.

11. Một số vấn đề về đào tạo sinh viên sư phạm để dạy học toán tiểu học theo mô hình trường học mới (VNEN)

11. Một số vấn đề về đào tạo sinh viên sư phạm để dạy học toán tiểu học theo mô hình trường học mới (VNEN)

 23:48 28/08/2016

Bài báo trình bày về mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN); đôi nét về chương trình đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay và một số yêu cầu trong đào tạo sinh viên sư phạm để dạy học toán tiểu học thoe mô hình VNEN: hiểu về vai trò của giáo viên trong mô hình VNEN; hiểu về phương pháp tự học có hướng dẫn và phương pháp tổ chức cho học sinh tự học toán ở tiểu học theo mô hình VNEN; hướng dẫn học sinh học theo nhóm-cặp.

1. Mô hình trường học mới Việt Nam và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học

1. Mô hình trường học mới Việt Nam và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học

 06:12 30/05/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về những nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng các hoạt động trong mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN). Tiếp đó, tác giả trình bày một số đổi mới trong mô hình VNEN như đổi mới trong phương pháp dạy học, đổi mới trong đánh giá học sinh, đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn và nghiên cứu, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học, hướng dẫn các hoạt động giáo dục. Từ đó, tác giả trình bày một số vấn đề về định hướng, công tác tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục viên đáp ứng mô hình VNEN.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây