52. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

52. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

 14:49 29/10/2019

Tóm tắt: Lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và nhân tố chủ quan. Trong những năm gần đây, ngoài những giá trị tốt đẹp trong lối sống được giữ gìn và phát huy thì cũng còn có những biểu hiện đáng lo ngại về lối sống trong một bộ phận thanh niên. Bởi vậy, việc xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh sẽ là nhân tố giữ vai trò quyết định trong việc hình thành lối sống mới cho thanh niên hiện nay. Bài viết nêu lên những yếu tố tác động đến lối sống của thanh niên và qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Lối sống, thanh niên, môi trường xã hội.

07. Một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường xã hội với bạo lực học đường

07. Một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường xã hội với bạo lực học đường

 14:02 12/06/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích các nghiên cứu của quốc tế và Việt Nam về bạo lực học đường, các biểu hiện của bạo lực học đường. Các nghiên cứu trên đã chỉ ra rằng, các yếu tố của môi trường xã hội là gia đình, nhà trường, nhóm bạn bè có mối quan hệ với bạo lực học đường, là các yếu tố ảnh hưởng đến các hành vi bạo lực và học sinh bị bạo lực trong trường học. Từ đó, bài viết gợi ý một số hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội trường học trong làm việc với học sinh có liên quan tới bạo lực học đường qua giải quyết các mối quan hệ giữa học sinh với các yếu tố môi trường xã hội nhằm góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các hiện tượng bạo lực trong trường học hiện nay.
Từ khóa: Bạo lực học đường, môi trường xã hội, công tác xã hội, công tác xã hội trường học, nhân viên công tác xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây