39.              MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP LỊCH SỬ CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP LỊCH SỬ CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 01:53 30/06/2018

Tóm tắt: Trong đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) lịch sử hiện nay, hứng thú học tập là điều kiện cần thiết để học sinh (HS) vượt khỏi tính áp đặt của cách học truyền thống, hướng đến cách học tích cực. Vì thế, tạo hứng thú học tập cho HS là yêu cầu quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường phổ thông. Bài viết tập trung đề xuất các biện pháp tạo hứng thú học tập cho HS trong dạy học lịch sử (DHLS) như: Xác định mức độ kiến thức phù hợp với khả năng nhận thức của HS; Xây dựng tình huống khởi động kích thích sự chú ý, tính tò mò, nhu cầu học tập của HS ngay từ đầu; Sử dụng mẩu chuyện lịch sử giúp HS hiểu sâu sắc sự kiện, hiện tượng; Sử dụng ngôn ngữ sinh động, giàu hình ảnh.
Từ khóa: Hứng thú, học tập lịch sử, biện pháp tạo hứng thú, hiệu quả dạy học, môn Lịch sử.

07. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

07. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 04:56 08/06/2018

Tóm tắt: Theo Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. hoạt động trải nghiệm còn được vận dụng linh hoạt trong các môn học ở nhà trường. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu nghiên cứu về bản chất, ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử, xác định quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Qua đó, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, môn Lịch sử, trung học phổ thông, dạy học, bộ môn.

6.  ĐỊNH HƯỚNG TÍCH  HỢP CHƯƠNG TRÌNH  VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

6. ĐỊNH HƯỚNG TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:42 01/10/2017

Tóm tắt: Tích hợp trong chương trình và sách giáo khoa nói chung và môn LS nói riêng đang là một yêu cầu được đặt ra trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Việc xích lại gần nhau của các ngành khoa học đòi hỏi chúng ta cần xem xét lại các môn học trong mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng, đặc biệt ở những môn học có những kiến thức, kĩ năng hỗ trợ cho nhau. Bài viết này đề cập định hướng tích hợp chương trình và sách giáo khoa môn Lịch sử ở trường phổ thông.
Từ khóa: định hướng tích hợp, chương trình, sách giáo khoa, môn Lịch sử.

07. Thiết kế hoạt động dạy - học môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

07. Thiết kế hoạt động dạy - học môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

 23:39 06/08/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến tầm quan trọng của việc thiết kế hoạt động dạy - học trong môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh. Trên cơ sở xác định được các tiêu chí đánh giá cho mỗi hoạt động dạy - học và chỉ rõ những nấc thang trong quá trình hình thành, phát triển năng lực học sinh, tác giả tập trung làm rõ quy trình thiết kế và tổ chức hoat động dạy - học trong môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng đã nêu.
Từ khóa: Hoạt động dạy - học, dạy học lịch sử, môn Lịch sử, phát triển năng lực.

12. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm trong môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông

12. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm trong môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 04:27 22/02/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề dạy học nhóm và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm trong môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông.

13. Phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy hoc bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông

13. Phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy hoc bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông

 04:03 22/02/2017

Bài báo trình bày vai trò và ý nghĩa của việc hình thành và phát triển kĩ năng tự học, thực trạng vấn đề tự học và một số biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông.

11. Một số yêu cầu khi xác định các biện pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

11. Một số yêu cầu khi xác định các biện pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

 03:05 25/01/2017

Tóm tắt: Sách giáo khoa nói chung, sách giáo khoa môn Lịch sử ở trường phổ thông nói riêng là loại sách đặc biệt viết cho học sinh để học sinh học ở trên lớp và tự học ở nhà; đồng thời, là căn cứ, chỗ dựa quan trọng để giáo viên chuẩn bị bài học và tổ chức dạy học ở trên lớp. Dưới góc độ tiếp cận theo hướng phát triển năng lực người học, việc sử dụng sách giáo khoa của giáo viên và học sinh cần phải có những yêu cầu có tính định hướng để dựa vào đó giáo viên có thể xây dựng các biện pháp tối ưu; từ đó, có cách thức tổ chức hoạt động tương tác sư phạm giữa giáo viên với sách giáo khoa, giáo viên với học sinh, học sinh với sách giáo khoa. Để có những biện pháp tối ưu, nhất thiết phải bảo đảm một số yêu cầu về tính khoa học giáo dục, tính đặc thù bộ môn, tính thực tiễn, phản ánh sự tiếp cận đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Sách giáo khoa, sử dụng sách giáo khoa, phát triển năng lực, môn Lịch sử, tương tác sư phạm.

17. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet

17. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet

 13:43 07/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông và quy trình hướng dẫn học sinh làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây