30. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ DẠY HỌC  MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

30. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 16:50 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết đề xuất hướng thiết kế dạy học môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở: xác định các mục tiêu năng lực cần đạt cụ thể trong bài học, tiết học; xác định các nội dung kiến thức học sinh cần chiếm lĩnh; xác định quy trình dạy học; các hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh; lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học nhằm đạt được các mục tiêu năng lực đã xác định. Việc lựa chọn các phương tiện và đồ dùng dạy học, môi trường học tập cũng rất quan trọng để hỗ trợ cho việc phát triển năng lực của học sinh.
Từ khóa: thiết kế dạy học, môn Ngữ văn, trung học cơ sở, chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát triển năng lực.

5. ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  DỰA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

5. ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ DỰA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong đó có Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn đã được công bố vào năm 2018. Trên cơ sở nghiên cứu chương trình, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục đối với môn Ngữ văn, chúng tôi nhận thấy: mục tiêu chương trình đã thay đổi, chương trình cũng được xây dựng theo hướng mở. Bởi vậy, để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, giáo viên không chỉ cần được bồi dưỡng để nâng cao phương pháp giáo dục mà còn cần được bồi dưỡng để nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục. Với việc đề xuất những nội dung cần bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT, chúng tôi hi vọng góp phần hoàn thiện hơn năng lực kiểm tra đánh giá của giáo viên môn Ngữ văn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo chương trình mới.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông, kiểm tra đánh giá, môn Ngữ văn.

06. Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trung học cơ sở qua tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn

06. Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trung học cơ sở qua tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn

 22:31 22/12/2018

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là một hình thức tổ chức dạy học tích hợp rất hiệu quả, đặc biệt đối với việc nâng cao và phát triển các năng lực đặc thù của bộ môn Ngữ văn. Trên cơ sở chỉ ra những yêu cầu về năng lực ngôn ngữ của học sinh trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới và các đặc trưng của hoạt động trải nghiệm trong bộ môn, bài viết đề xuất hướng phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm nhằm hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy và đánh giá.
Từ khóa: phát triển, năng lực ngôn ngữ, hoạt động trải nghiệm, môn Ngữ văn, trung học cơ sở.

10. Một số gợi ý trong việc đổi mới cách thức ra đề thi môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo hướng “mở” và “tích hợp” nhằm phát triển năng lực người học

10. Một số gợi ý trong việc đổi mới cách thức ra đề thi môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo hướng “mở” và “tích hợp” nhằm phát triển năng lực người học

 16:31 21/02/2017

Tóm tắt: Trong khoảng 10 năm trở lại đây, mặc dù Bộ GD-ĐT đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông nhưng việc ra đề thi vẫn còn tồn tại những hạn chế và bất cập. Nhiều đề thi cuối học kì, thi chuyển cấp... vẫn chưa đánh giá được một cách chính xác năng lực (đặc biệt là năng lực tư duy, sáng tạo) của học sinh. Xuất phát từ thực trạng trên, bài viết phân tích sự cần thiết phải đổi mới cách ra đề thi môn Ngữ văn ở trường phổ thông, từ đó gợi ý một số cách thức đổi mới việc ra đề thi theo hướng phát triển năng lực người học.
Từ khóa: Đổi mới cách thức ra đề thi, môn Ngữ văn, trung học phổ thông.

17. Vài nét về tình hình nghiên cứu vấn đề đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh trung học

17. Vài nét về tình hình nghiên cứu vấn đề đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh trung học

 14:19 17/02/2017

Bài báo trình bày vài nét về tình hình nghiên cứu việc đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh trung học nhằm khác phục hạn chế của việc đánh giá theo cách truyền thống.

7. Thực trạng hứng thú học môn Ngữ văn của học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở ở Hoằng Hóa – Thanh Hóa

7. Thực trạng hứng thú học môn Ngữ văn của học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở ở Hoằng Hóa – Thanh Hóa

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập môn ngữ văn lớp 9 tại trường trung học cơ sở Hoằng Hóa- Thanh Hóa từ đó tác giả xác định sự phát triển đồng bộ giữa nhận thức, xúc cảm và hành vi làm cơ sở đánh giá sự hình thành và phát triển hứng thú học tập của học sinh trung học cơ sở.

13. Sử dụng một số kĩ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Ngữ văn cho học sinh nói chung và học sinh miền núi nói riêng

13. Sử dụng một số kĩ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Ngữ văn cho học sinh nói chung và học sinh miền núi nói riêng

 08:26 22/08/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề đặt ra trong việc dạy và học môn Ngữ văn ở trường phổ thông hiện nay; một ví dụ về sử dụng một số kĩ thuật dạy học trong bài “Ôn tập văn học dân gian Việt Nam” (Ngữ văn 10).

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây