01. Phân tích, so sánh chương trình môn Sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình môn Sinh học hiện hành

01. Phân tích, so sánh chương trình môn Sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình môn Sinh học hiện hành

 21:31 09/02/2020

Tóm tắt: Tháng 12/2018, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có chương trình Tổng thể và Chương trình các môn học. Điểm nổi bật của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình tiếp cận theo năng lực và là phân hóa theo hai giai đoạn. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ có sự phân tích và so sánh chương trình môn Sinh học trong Chương trình 2018 với chương trình hiện hành, làm rõ những điểm kế thừa và những điểm mới làm cơ sở cho các nhà giáo dục, các giảng viên đại học và giáo viên Sinh học phổ thông trong việc đổi mới đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng với Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Chương trình, chương trình giáo dục phổ thông, môn Sinh học, chương trình môn Sinh học.

02. Định hướng xây dựng chương trình môn Sinh học trung học phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

02. Định hướng xây dựng chương trình môn Sinh học trung học phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

 14:48 05/12/2017

Tóm tắt: Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua vào tháng 7/2017. Trong đó, phát triển năng lực và định hướng nghề nghiệp đặc biệt ở cấp trung học phổ thông là các tiếp cận chi phối toàn bộ đổi mới của chương trình. Để xây dựng chương trình môn Sinh học đáp ứng những đổi mới trong chương trình này, nội dung bài báo đề cập đến một số định hướng xây dựng chương trình môn Sinh học bao gồm đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu cần đạt, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn học và một số định hướng bồi dưỡng giáo viên để thực hiện được chương trình.
Từ khóa: chương trình, môn Sinh học, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

27. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM  TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

27. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 10:11 16/11/2017

Tóm tắt: Học tập dựa vào trải nghiệm là một trong những tư tưởng dạy học tiến bộ của giáo dục thế kỉ XXI. Nổi bật trong các nghiên cứu về học tập dựa vào trải nghiệm là lí thuyết học tập trải nghiệm của David Kolb (1984), trung tâm là mô hình học tập trải nghiệm. Quan điểm, tư tưởng của lí thuyết học tập trải nghiệm cho thấy sự phù hợp với đào tạo theo năng lực. Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm trong dạy học rất có ý nghĩa trong đổi mới dạy học nói chung và đổi mới dạy học ở phổ thông nói riêng. Bài viết đề cập một cách khái quát những nội dung cơ bản của mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb và hướng ứng dụng của mô hình trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, mô hình học tập trải nghiệm của Kolb, môn Sinh học, trường trung học cơ sở.

54. Phương pháp cổ sinh địa tầng trong học tập và nghiên cứu môn Sinh học

54. Phương pháp cổ sinh địa tầng trong học tập và nghiên cứu môn Sinh học

 11:29 10/07/2017

Tóm tắt: Cổ sinh địa tầng là một phương pháp nghiên cứu trong địa tầng học của khoa học Địa chất. Ngoài việc cắt nghĩa về địa tầng trong địa chất, phương pháp này còn lập lại lịch sử phát triển lãnh thổ cùng giới sinh vật. Do đó, phương pháp này giúp chúng ta giải thích, tường minh và tăng cường lí luận nghiên cứu cổ sinh vật, giúp việc học tập và nghiên cứu bộ môn sinh học được đầy đủ hơn. Với ý nghĩa đó, bài viết phân tích lí luận về phương pháp Cổ sinh địa tầng và trình bày một số phương pháp nghiên cứu trong cổ sinh địa tầng, góp phần làm sáng tỏ vai trò và ý nghĩa của phương pháp này cũng như hoàn thiện lí luận trong nghiên cứu.
Từ khóa: Phương pháp Cổ sinh địa tầng, môn Sinh học.

44. CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỔ CHỨC TÚ TÀI QUỐC TẾ (IBO)

44. CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỔ CHỨC TÚ TÀI QUỐC TẾ (IBO)

 14:45 24/04/2017

Bài báo giới thiệu về chương trình môn sinh học ở cấp trung học phổ thông của tổ chức tú tài quốc tế (IBO).

22. Rèn luyện kĩ năng đọc sách giáo khoa cho học sinh trong quá trình chuẩn bị bài học môn Sinh học ở phổ thông

22. Rèn luyện kĩ năng đọc sách giáo khoa cho học sinh trong quá trình chuẩn bị bài học môn Sinh học ở phổ thông

 09:55 13/02/2017

Bài báo đề xuất một số biện pháp giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc sách giáo khoa trong quá trình chuẩn bị bài học môn Sinh học ở phổ thông.

13. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề Toán học - Hóa học - Sinh học ở trường trung học phổ thông

13. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề Toán học - Hóa học - Sinh học ở trường trung học phổ thông

 15:05 25/01/2017

Tóm tắt: Dạy học tích hợp tạo ra sự kết hợp có ý nghĩa các nội dung trong cùng một môn học hoặc giữa các môn học, gắn quá trình học tập với các tình huống cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.Bài báo này giới thiệu những vấn đề cơ bản của dạy học tích hợp, và đưa ra một số ví dụ dạy học tích hợp trong chương trình Toán phổ thông đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: dạy học tích hợp, chủ đề tích hợp, tình huống thực tiễn, môn Toán, môn Hóa học, môn Sinh học.

14. Một số vấn đề về dạy học tích hợp nội môn Sinh học trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

14. Một số vấn đề về dạy học tích hợp nội môn Sinh học trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 08:09 23/11/2016

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích chương trình đào tạo chuyên ngành Sinh học tại trường sư phạm, có một số kiến thức bị chồng chéo và trùng lặp giữa các học phần. Chúng tôi đề xuất biện pháp tích hợp nội môn, sắp xếp các kiến thức Sinh học một cách có hệ thống. Việc thực hiện tích hợp nội môn Sinh học là điều kiện tốt cho việc tích hợp liên môn và giảng dạy Sinh học với vị trí là môn học tự chọn độc lập hoặc là thành phần kiến thức của môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, môn Sinh học, chương trình đào tạo sư phạm.

15. Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn sinh học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

15. Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn sinh học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

 09:11 05/08/2016

Bài viết trình bày: - Tình huống có vấn đề là gì? - Năng lực giải quyết vấn đề; - Tiêu chuẩn của tình huống có vấn đề sử dụng để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn sinh học; - Quy trình thiết kế tình huống có vấn đề để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh; - Vận dụng tình huống có vấn đề để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn sinh học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây