9. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG KIẾN THỨC MĨ THUẬT ỨNG DỤNG  CHO GIÁO VIÊN MĨ THUẬT - GÓC NHÌN TỪ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

9. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG KIẾN THỨC MĨ THUẬT ỨNG DỤNG CHO GIÁO VIÊN MĨ THUẬT - GÓC NHÌN TỪ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 16:05 06/11/2020

Tóm tắt: Một trong những thay đổi cơ bản của môn Mĩ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát triển hai mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng, trong đó có sự bổ sung về: Đồ họa (tranh in), Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang… Tuy nhiên, những kiến thức này trước đây vẫn chưa thực sự được chú trọng trong chương trình đào tạo giáo viên mĩ thuật. Bài viết trình bày thực trạng nội dung môn Mĩ thuật ứng dụng trong chương trình môn Mĩ thuật hiện hành và trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ đó phân tích khả năng đáp ứng yêu cầu dạy học về Mĩ thuật ứng dụng của đội ngũ giáo viên mĩ thuật ở các trường phổ thông khi thực hiện chương trình mới. Vì thế, để đáp ứng được yêu cầu của môn Mĩ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông mới, một trong những giải pháp cần phải thực hiện là bổ sung kiến thức Mĩ thuật ứng dụng cho giáo viên mĩ thuật ở các trường phổ thông
Từ khóa: Mĩ thuật ứng dụng, giáo viên, mĩ thuật, phổ thông

45. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CẢM THỤ CÁC TÁC PHẨM HỘI HỌA VỀ CHỦ ĐỀ “HOA DIÊN VĨ” CỦA HỌA SĨ VICENT VAN GOGH CHO SINH VIÊN  NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

45. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CẢM THỤ CÁC TÁC PHẨM HỘI HỌA VỀ CHỦ ĐỀ “HOA DIÊN VĨ” CỦA HỌA SĨ VICENT VAN GOGH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Nhằm bồi dưỡng năng lực cảm thụ hội họa thông qua các tác phẩm về chủ đề Hoa Diên vĩ - loạt tranh sơn dầu ấn tượng nhất của họa sĩ tài hoa Vicent Van Gogh với hội họa Hậu ấn tượng ở thế kỉ XIX cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Hải Phòng, bài viết đề cập cách thức tổ chức các hoạt động dạy học Mĩ thuật, tìm tòi, nghiên cứu, hướng đến thưởng thức, cảm nhận cái đẹp, là cơ sở để giáo dục tình cảm thẩm mĩ góp phần phát triển nhân cách cho người học, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan ở thế hệ trẻ.
Từ khóa: Năng lực cảm thụ, mĩ thuật, Hoa Diên vĩ, Vicent Van Gogh, sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.

56. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

56. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học mĩ thuật ở trường phổ thông nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động thực tiễn; khuyến khích, động viên học sinh tích cực quan sát, suy nghĩ, nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức mĩ thuật đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh. Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong môn mĩ thuật nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục nghệ thuật - mĩ thuật nói riêng. Bài viết trình bày bản chất của hoạt động trải nghiệm, từ đó đề xuất mô hình hoạt động trải nghiệm trong môn Mĩ thuật.
Từ khoá: trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, mĩ thuật, học sinh.

12. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

12. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

 16:07 23/08/2017

Theo hướng đổi mới phương pháp hoạt động tạo hình lấy trẻ làm trung tâm thì người dạy tạo hình cần giúp trẻ tự khám phá ra thế giới thẩm mĩ của riêng mình, khai thác tiềm năng sáng tạo nghệ thuật sẵn có của từng cá nhân trẻ, tôn trọng ý tưởng hay những gì đứa trẻ muốn làm với tác phẩm nghệ thuật của mình, chỉ quan sát và gợi ý cho trẻ tự phát triển. Một môi trường nghệ thuật tốt, một phương pháp dạy tạo hình phù hợp sẽ giúp trẻ hoàn thiện hơn, có nhân cách sống đẹp hơn, tự tin hơn trong cách giải quyết tất cả các vấn đề và làm cho trẻ phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của mình.

42. Xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

42. Xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 21:45 16/07/2017

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật trong nhà trường phổ thông và thực hiện định hướng dạy học tích hợp của Bộ GD-ĐT, chúng tôi đã tiến hành xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Dự án là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền về biến đổi khí hậu thông qua hình thức sáng tạo nghệ thuật của học sinh. Bài viết là sự tổng hợp về cách thức xây dựng, triển khai cũng như những kết quả đạt được của dự án.

13. Một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Mĩ thuật ở trường phổ thông

13. Một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Mĩ thuật ở trường phổ thông

 16:12 06/03/2017

Tóm tắt: Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật ở phổ thông là một trong những hướng tiếp cận quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học bởi nó có ảnh hưởng tích cực đến kết quả học tập mĩ thuật của học sinh cũng như phát triển những năng lực xã hội của người học. Điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người học trong xu thế phát triển của xã hội ngày nay.
Từ khoá: Kĩ thuật dạy học tích cực, dạy học, Mĩ thuật.

22. Biện pháp sử dụng phương tiện dạy học theo hướng phát triển khả năng sáng tạo của học sinh trong dạy học môn Mĩ thuật

22. Biện pháp sử dụng phương tiện dạy học theo hướng phát triển khả năng sáng tạo của học sinh trong dạy học môn Mĩ thuật

 15:23 22/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở khoa học của việc xây dựng biện pháp và biện pháp sử dụng phương tiện dạy học theo hướng phát triển khả năng sáng tạo của học sinh trong dạy học môn Mĩ thuật.

21. Dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông theo hướng phát triển khả năng sáng tạo của học sinh

21. Dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông theo hướng phát triển khả năng sáng tạo của học sinh

 16:38 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến tính sáng tạo trong tạo hình ở trẻ em; mục tiêu dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông; dạy học Mĩ thuật phát triển khả năng sáng tạo cho học sinh.
Từ khóa: Mĩ thuật, trường phổ thông, phát triển, khả năng sáng tạo, học sinh.

18. Đặc trưng và một số yêu cầu của việc dạy học môn Mĩ thuật ở trường phổ thông

18. Đặc trưng và một số yêu cầu của việc dạy học môn Mĩ thuật ở trường phổ thông

 15:34 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về mục tiêu; đặc trưng của việc dạy học Mĩ thuật ở trường tiểu học và trung học cơ sở và yêu cầu sử dụng phương tiện dạy học đối với giáo viên dạy Mĩ thuật (ở phân môn Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh).
Từ khóa: đặc trưng, yêu cầu, dạy học, Mĩ thuật, tiểu học, trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây