41. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ  ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

41. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 09:11 04/05/2017

Từ quan điểm bản tính con người là thiện, Mạnh Tử chủ trương dùng “nhân”, “nghĩa”, “lễ”, “trí” để dạy về đạo đức làm người, đó là cơ sở vững chắc để cải tạo xã hội, đưa xã hội từ loạn trở thành bình trị. Vận dụng tư tưởng Mạnh Tử trong xã hội Việt Nam hiện nay, nếu gạt bỏ những hạn chế về điều kiện lịch sử và dấu ấn giai cấp, tiếp thu những mặt tích cực, có thể rút ra bài học lịch sử to lớn. Những bài học lịch sử ấy, vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có giá trị về mặt thực tiễn trong sự nghiệp giáo dục đạo đức con người Việt Nam nói riêng và đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục của đất nước nói chung.

44. PHẠM TRÙ “NHÂN’ TRONG TRIẾT HỌC MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

44. PHẠM TRÙ “NHÂN’ TRONG TRIẾT HỌC MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

 09:11 04/05/2017

“Nhân” là một phạm trù rộng lớn trong tư tưởng triết học của Mạnh Tử, đây chính là cơ sở, tiền đề để Mạnh Tử đề xuất đường lối cải tạo xã hội bằng đạo đức trong tư tưởng chính trị - xã hội của ông. “Nhân” chính là lòng yêu thương con người và là đạo đức cao nhất của con người. Trong mọi thời đại, một xã hội thực sự văn minh phải là một xã hội mà trong đó, các giá trị văn hóa đạo đức được đề cao và trân trọng. Tư tưởng về nhân của Mạnh Tử cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây