13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN LỜI NÓI MẠCH LẠC  CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN LỜI NÓI MẠCH LẠC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

 15:31 29/07/2020

Tóm tắt: Phát triển ngôn ngữ nói chung, phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ nói riêng là nhiệm vụ giáo dục quan trọng hàng đầu trong giáo dục trẻ 5-6 tuổi, góp phần phát triển kĩ năng giao tiếp, tư duy hình thành, tích lũy và mở rộng vốn hiểu biết của trẻ, giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh một cách đầy đủ, chính xác hơn, thể hiện tư duy và thúc đẩy tư duy phát triển. Bài viết phân tích bản chất, biểu hiện, phân loại, ý nghĩa, nhiệm vụ của lời nói mạch lạc dạng độc thoại; từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non. Việc chuẩn bị các điều kiện, trong đó có sự phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi là điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
Từ khóa: lời nói mạch lạc, trẻ 5-6 tuổi, mẫu giáo, trường mầm non

05. Kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo

05. Kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo

 17:58 06/03/2019

Tóm tắt: Kĩ năng hợp tác là một kĩ năng sống quan trọng cần giáo dục cho trẻ, ngay trong “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” do bộ GD-ĐT ban hành thì tính tích cực hợp tác là một trong những nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực tình cảm, quan hệ xã hội cần phát triển cho trẻ mẫu giáo. Trên cơ sở xác định bản chất của kĩ năng hợp tác và ý nghĩa giáo dục của nó đối với trẻ mẫu giáo, bài viết đề cập kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo
Từ khóa: Kĩ năng sống, kĩ năng hợp tác, mẫu giáo, mầm non.

07. Phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua dạy kể chuyện với đồ chơi

07. Phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua dạy kể chuyện với đồ chơi

 16:29 06/03/2019

Tóm tắt: Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp và công cụ tư duy. Giáo dục mầm non coi việc hình thành vốn từ, đặc biệt là từ ngữ miêu tả là một nhiệm vụ quan trọng trong nội dung giáo dục trẻ. Qua việc kể chuyện với đồ chơi, trẻ được phát triển nhận thức (biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi, môi trường sống, thức ăn, quá trình phát triển của động vật), phát triển ngôn ngữ (biết sử dụng các từ, câu để miêu tả một số đặc điểm nổi bật của con vật, biết đặt tên câu chuyện của mình, kể chuyện với các nhân vật đồ chơi, phát triển thẩm mĩ (vận động theo nhạc, vẽ, nặn, xé, dán…). Bài viết đề cập việc phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua dạy kể chuyện với đồ chơi.
Từ khóa: Trẻ em, ngôn ngữ, phát triển ngôn ngữ, mẫu giáo, kể chuyện với đồ chơi.

6. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN - HÀ NỘI

6. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN - HÀ NỘI

 08:44 19/12/2017

Tóm tắt: Bài báo mô tả thực trạng mức độ thực hiện các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo; các biện pháp quản lí giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo của hiệu trưởng trường mầm non. Đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường mầm non đối với hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo.
Từ khóa: trường mầm non, mẫu giáo, giáo dục thể chất

18. THỬ NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHÚ Ý CÓ CHỦ ĐỊNH  CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

18. THỬ NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHÚ Ý CÓ CHỦ ĐỊNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

 09:13 23/08/2017

Bài báo trình bày nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp nhằm nâng cao khả năng chú ý có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Qua đó, nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả và khả năng áp dụng các biện pháp này trong thực tiễn rèn luyện khả năng chú ý có chủ định cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

27. Bàn về dạy học kiến tạo xã hội và hoạt động vui chơi ở tuổi mẫu giáo

27. Bàn về dạy học kiến tạo xã hội và hoạt động vui chơi ở tuổi mẫu giáo

 14:29 13/07/2017

Bài báo trình bày những phân tích bước đầu về thuyết kiến tạo và thuyết kiến tạo xã hội; từ đó có một số bàn luận về dạy học kiến tạo và hoạt động vui chơi ở tuổi mẫu giáo.

29. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - NHIỆM VỤ TIỀN ĐỀ TRONG CAN THIỆP VÀ GIÁO DỤC  CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẪU GIÁO

29. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - NHIỆM VỤ TIỀN ĐỀ TRONG CAN THIỆP VÀ GIÁO DỤC CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẪU GIÁO

 08:32 11/07/2017

Rối loạn phổ tự kỉ là một dạng khuyết tật lan tỏa, diễn ra rất phức tạp. Trẻ rối loạn phổ tự kỉ đang có xu hướng tăng nhanh không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Một trong những khó khăn đặc trưng của trẻ rối loạn phổ tự kỉ là chậm hoặc mất hoàn toàn ngôn ngữ nói và gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ luôn được các nhà giáo dục đặc biệt quan tâm và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong can thiệp và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này; tuy nhiên, phải vận dụng linh hoạt sao cho phù hợp với đặc điểm phát triển của từng trẻ cũng như điều kiện, môi trường giáo dục của Việt Nam thì mới hiệu quả.

05. Biện pháp tăng cường hiệu quả trải nghiệm đọc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

05. Biện pháp tăng cường hiệu quả trải nghiệm đọc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 10:16 26/05/2017

Tóm tắt: Dựa trên một số nghiên cứu về tiền học của trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo và thực hành các hoạt động đọc cho trẻ em từ 5-6 tuổi. Bài viết đưa ra một số biện pháp để giúp trẻ em từ 5 đến 6 tuổi đọc kinh nghiệm hiệu quả, nắm bắt các quy tắc, hành vi của người đọc, và thích đọc.
Từ khóa: Kinh nghiệm đọc, mẫu giáo, trẻ em từ 5-6 tuổi.

18.	MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA CÁC TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCH DỰA THEO TÁC PHẨM VĂN HỌC

18. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA CÁC TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCH DỰA THEO TÁC PHẨM VĂN HỌC

 08:37 24/04/2017

Nghiên cứu trình bày một hình thức giáo dục mà đã thu hút nhiều sự chú ý từ các nhà khoa học là giáo dục thông qua các trò chơi. Một trong những trò chơi yêu thích của trẻ em là trò chơi đóng kịch. Khi tham gia trò chơi đóng kịch, trẻ em không chỉ miêu tả phong cách bên ngoài của nhân vật, mà còn trải nghiệm những tình cảm, đạo đức nội tâm của nhân vật. Chơi trò đóng kịch các nhân vật là một thử nghiệm lối sống trong những tình huống nhất định và rất quan trọng trong việc hình thành phẩm chất đạo đức của trẻ em mẫu giáo.

20. PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TIỀN ĐỌC, TIẾN VIẾT Ở TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI

20. PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TIỀN ĐỌC, TIẾN VIẾT Ở TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI

 14:27 14/03/2017

Sự hình thành khả năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ có một vai trò quan trọng với khả năng tiền viết, đọc ở trẻ em mẫu giáo 5 tuổi. Có phải là cần thiết để dạy viết trước, kỹ năng đọc trước cho tuổi đi học để chuẩn bị vào lớp 1. Phát triển khả năng tiền viết, đọc là một trong những căn cứ của trí tuệ nói chung và hoạt động học tập đặc thù.

21. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÈ GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

21. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÈ GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

 14:27 14/03/2017

Con người là một sinh vật xã hội-từ khi mới sinh, con người có nhu cầu liên lạc, giao tiếp và thích ứng với môi trường xung quanh và những người xung quanh để tồn tại và phát triển. Kỹ năng giao tiếp được coi là một trong những kiến thức cơ bản của con người nói chung và trẻ em nói riêng. Do đó việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trước tuổi đi học có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ mẫu giáo.

9. Vai trò của hoạt động tự phục vụ trong việc rèn luyện kĩ năng vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

9. Vai trò của hoạt động tự phục vụ trong việc rèn luyện kĩ năng vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 08:16 22/08/2016

Bài báo trình bày đặc điểm hoạt động tự phục vụ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; mối quan hệ giữa hoạt động tự phục vụ trong việc rèn luyện kĩ năng vận động của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

9. Tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ viết

9. Tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ viết

 10:54 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số biện pháp tổ chức hoạt động góc giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ viết một cách hiệu quả, đồng thời giúp trẻ có thái độ hứng thú với hoạt động này: - Tạo môi trường ấn phẩm phong phú để trẻ tiếp xúc với chữ viết; - Tạo nhiều cơ hội hoạt động khác nhau cho trẻ tại các góc; - Sử dụng trò chơi tạo đúng chữ cái theo mẫu bằng nhiều loại chất liệu tại góc tạo hình. Tiếp đó, tác giả đã xây dựng thang đánh giá hành vi của trẻ và nêu kết quả thực nghiệm các biện pháp trên.
Từ khoá: Hoạt động góc, mẫu giáo, làm quen với chữ viết.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây