09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở miền núi phía Bắc thông qua các bài toán hình học có nội dung gắn với thực tiễn

09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở miền núi phía Bắc thông qua các bài toán hình học có nội dung gắn với thực tiễn

 14:02 12/06/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho người học là một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục phổ thông. Tuy nhiên việc phát triển năng lực này cho học sinh trung học cơ sở ở một số trường miền núi vẫn đang gặp khó khăn. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong môn Toán. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở miền núi thông qua giải quyết các bài toán hình học có nội dung gắn với thực tiễn.
Từ khóa: Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, hình học, bài toán thực tiễn, học sinh, trung học cơ sở, miền núi.

11. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp Vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án

11. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp Vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án

 10:15 07/05/2019

Tóm tắt: Năng lực giao tiếp và hợp tác là một trong những năng lực chung cốt lõi, cần bồi dưỡng cho học sinh ở tất cả các cấp học và được xác định trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Năng lực giao tiếp được xác định với 3 tiêu chuẩn chính: xác định được mục đích giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp; biết sử dụng hệ thống ngôn ngữ để diễn đạt. Cùng với môn Tiếng Việt, quá trình dạy học các môn Khoa học - trong đó có môn Vật lí tạo nhiều cơ hội để hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. Bài viết đề cập vấn đề bồi dưỡng năng lực giao tiếp vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án.
Từ khóa: năng lực giao tiếp vật lí, học sinh trung học phổ thông, miền núi.

31.	VĂN HỌC DÂN GIAN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

31. VĂN HỌC DÂN GIAN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 14:28 24/04/2017

Trong bài báo, chúng tôi đề cập đến mối quan hệ và sự tương tác giữa văn học dân gian ở khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam với hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Dựa trên mối quan hệ tự nhiên và thích hợp, chúng tôi tìm hiểu khả năng, hiệu quả và đưa ra một cách tiếp cận của việc sử dụng văn học dân gian là một vấn đề quan trọng kinh nghiệm sáng tạo ở trường.

3. Chính sách và chính sách dân tộc đối với sự phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

3. Chính sách và chính sách dân tộc đối với sự phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày thành tựu và hạn chế của chính sách và chính sách dân tộc đối với sự phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

18. Nâng cao hiệu quả dạy học bài tập vật lí cho học sinh các trường trung học cơ sở miền núi

18. Nâng cao hiệu quả dạy học bài tập vật lí cho học sinh các trường trung học cơ sở miền núi

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát dạy học tại các trường THCS miền núi và một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học bài tập vật lí cho học sinh các trường trung học cơ sở miền núi.

3. Nguồn nhân lực - yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc, miền núi

3. Nguồn nhân lực - yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc, miền núi

 15:53 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thành tựu và những hạn chế bất cập của nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi; qua đó nêu mục tiêu và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi.
Từ khóa: nguồn nhân lực, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dân tộc, miền núi.

11. Khai thác tính trực quan, tính động của phần mềm hình học động  nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc, miền núi giải bài tập hình học

11. Khai thác tính trực quan, tính động của phần mềm hình học động nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc, miền núi giải bài tập hình học

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về việc sử dụng phầm mềm hình học động giúp học sinh dân tộc, miền núi giải bài tập hình học; ví dụ minh họa và một số kết quả bước đầu của quá trình thực nghiệm.

2. Bồi dưỡng kĩ năng sư phạm cho giáo viên mầm non ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

2. Bồi dưỡng kĩ năng sư phạm cho giáo viên mầm non ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

 14:07 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề cần tập trung giải quyết để bồi dưỡng kĩ năng sư phạm cho giáo viên vùng dân tộc thiểu số, miền núi: thường xuyên thống nhất quy trình chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời phát huy tính độc lập, sáng tạo của giáo viên tại các điểm trường; xây dựng và phát huy uy tín của các giáo viên có kinh nghiệm; tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, rút kinh nghiệm vận dụng các tài liệu sư phạm thực hành vào thực tiễn giáo dục ở từng điểm trường; tổ chức cho giáo viên tích luỹ kinh nghiệm xử lí các tình huống sư phạm và kĩ năng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: Bồi dưỡng, kĩ năng sư phạm, giáo viên mầm non, dân tộc thiểu số, miền núi.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây