56. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI  QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

56. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc có những đặc thù riêng về kĩ năng giao tiếp, phần lớn trẻ là con em người dân tộc thiểu số, kĩ năng giao tiếp của trẻ còn nhiều hạn chế cả về vốn từ và cách biểu đạt ngôn ngữ. Để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ một cách hiệu quả, giáo viên các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc cần lựa chọn hoạt động chiếm ưu thế và tổ chức hoạt động cho trẻ hướng đến rèn kĩ năng giao tiếp. Chính vì lí do trên, trong bài viết này, chúng tôi tiến hành tìm hiểu về thực trạng kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở khu vực miền núi phía Bắc. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, giao tiếp, trẻ mầm non, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, miền núi phía Bắc.

32.	Xây dựng chuẩn năng lực chủ nhiệm lớp theo chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía bắc

32. Xây dựng chuẩn năng lực chủ nhiệm lớp theo chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía bắc

 10:54 14/07/2017

Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản về năng lực, năng lực chủ nhiệm lớp; chuẩn năng lực chủ nhiệm lớp theo chuẩn đầu ra; xây dựng chuẩn năng lực chủ nhiệm lớp theo chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc.

25.	Các giải pháp phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc

25. Các giải pháp phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày cơ sở lí luận và thực trạng phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía bắc; nội dung phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc và một số khuyến nghị.

26.	BIỂU HIỆN TÍNH NGUYÊN TẮC VÀ TÍNH LINH HOẠT TRONG TÍNH CÁCH SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC DAO MIỀN NÚI PHÍA BẮC

26. BIỂU HIỆN TÍNH NGUYÊN TẮC VÀ TÍNH LINH HOẠT TRONG TÍNH CÁCH SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC DAO MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 14:58 14/03/2017

Những sinh viên dân tộc Dao tương đối nguyên tắc không được thể hiện rõ trong hành vi của họ cũng như trong nghiên cứu của họ, bởi vì họ thiếu kế hoạch cụ thể, ít tập trung vào các nhiệm vụ và các mục tiêu không rõ ràng xác định để quản lý các hoạt động của họ. Tuy nhiên, tính linh hoạt của họ được thể hiện rõ hơn ở nguyên tắc của họ. Những sinh viên trong nghiên cứu này là sinh viên học giỏi các môn học, khá linh hoạt trong việc học tập, nhưng họ cũng thích ứng chậm và kết quả của họ không tốt như mong đợi.

5. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp của học sinh tiểu học vùng nông thôn miền núi phía Bắc

5. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp của học sinh tiểu học vùng nông thôn miền núi phía Bắc

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp và hướng khắc phục hạn chế kĩ năng giao tiếp cho học sinh của giáo viên tiểu học vùng nông thôn miền núi phía Bắc.

1. Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc

1. Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc.

13. Sử dụng di sản văn hóa vật thể nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông các trường miền núi phía Bắc

13. Sử dụng di sản văn hóa vật thể nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông các trường miền núi phía Bắc

 15:15 30/09/2016

Tóm tắt: Đi từ khái quát khái niệm di sản văn hóa, phân loại di sản văn hóa được sử dụng trong dạy học trường phổ thông, đặc trưng của bộ môn Lịch sử và vai trò quan trọng của việc sử dụng di sản văn hóa trong giáo dục, bồi dưỡng phát triển toàn diện thế hệ trẻ, bài viết đề xuất một số biện pháp sử dụng di sản văn hóa vật thể nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử, đó là: sử dụng tư liệu về di sản văn hóa vật thể trong các giờ lên lớp; tổ chức bài học tại nơi có di sản văn hóa vật thể; Hướng dân học sinh sưu tầm, khai thác tài liệu về di sản văn hóa vật thể phục vụ bài học; tổ chức hiệu quả hoạt động tham quan học tập tại các di sản văn hóa vật thể ở địa phương.
Từ khóa: sử dụng di sản, văn hóa vật thể, hiệu quả dạy học, Lịch sử, trung học phổ thông, miền núi phía Bắc

14. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông các tỉnh miền núi phía bắc

14. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông các tỉnh miền núi phía bắc

 08:37 27/09/2016

Trong những năm qua chất lượng học tập bộ môn Lịch sử ngày càng giảm sút, do nhiều nguyên nhân khác nhau, do các em chưa coi trọng học tập bộ môn, chưa tìm ra phương pháp tự học một cách khoa học hợp lí, do bài giảng của giáo viên chưa tạo được hứng thú cho các em. Bài viết này đề cập một số biện pháp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

9. Biện pháp giáo dục tính kỉ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ

9. Biện pháp giáo dục tính kỉ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ

 16:08 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về các biện pháp giáo dục tính kỉ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ: tổ chức diễn đàn; tổ chức hội thảo “sinh viên trao đổi phương pháp học tập trong hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ”; tổ chức học tập tấm gương về tính kỉ luật và tự học của Bác Hồ thông qua những câu chuyện và xem phim tư liệu “tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; xây dựng nội quy học tập.
Từ khóa: thực trạng, năng lực, hoạt động xã hội, sinh viên, đại học sư phạm, miền núi phía Bắc.

10. Thực trạng phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc

10. Thực trạng phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc

 13:41 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về thực trạng các nội dung tri thức hoạt động xã hội; kĩ năng hoạt động xã hội; phẩm chất và thực trạng hình thức phát triển năng lực hoạt động xã hội đã trang bị cho sinh viên đại học sư phạm ở khu vực miền núi phía Bắc.
Từ khóa: thực trạng, năng lực, hoạt động xã hội, sinh viên, đại học sư phạm, miền núi phía Bắc.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây