64. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP MODULE  “MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

64. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP MODULE “MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 18:00 04/09/2019

Tóm tắt: Trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, việc dạy học tích hợp đã mang lại những hiệu quả tích cực, trang bị cho người học năng lực thực hiện, đồng thời chương trình được thiết kế theo quan điểm kết hợp môn học và module kĩ năng nghề. Việc dạy học tích hợp trong module “Món ăn truyền thống Việt Nam” cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Cần Thơ là cần thiết, nhằm giúp họ học tập tích cực, chủ động sáng tạo và hình thành năng lực nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm phát huy mạnh mẽ tính tích cực của người học là một nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, module, học viên, món ăn truyền thống, người lao động, bảo hiểm thất nghiệp, giáo dục nghề nghiệp.

68. THIẾT KẾ TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN TOÁN HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MODULE Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

68. THIẾT KẾ TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN TOÁN HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MODULE Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 18:00 04/09/2019

Tóm tắt: Để đáp ứng các yêu cầu đổi mới của xã hội, giáo dục và đào tạo tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cần phải có những thay đổi trong cách dạy và học, đặc biệt là trong quá trình đào tạo giáo viên. Do đó, cần thiết phải thiết kế lại các tài liệu dạy học theo hướng theo hướng linh hoạt, mềm dẻo và tăng cường tính tích cực học tập của người học. Bài viết phân tích một số cơ sở; từ đó, thiết kế tài liệu dạy học môn Toán trung học cơ sở trong các trường cao đẳng sư phạm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo module nhằm góp phần nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên.
Từ khóa: thiết kế tài liệu dạy học, môn Toán trung học cơ sở, module, đào tạo giáo viên, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

46.	Dạy học tích hợp theo chủ đề trong chương trình đào tạo giáo viên ở các Trường Cao đẳng Sư phạm

46. Dạy học tích hợp theo chủ đề trong chương trình đào tạo giáo viên ở các Trường Cao đẳng Sư phạm

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Khái niệm, mục tiêu, đặc điểm của dạy học tích hợp theo chủ đề; - Dạy học tích hợp theo chủ đề ở các học phần trong chương trình đào tạo giáo viên gồm: Những thuận lợi khi tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề ở các trường sư phạm. Quy trình tổ chức dạy học tiểu học. Tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề “Thiết kế bài giảng bằng MS PowerPoint” – Học phần: phương tiện kĩ thuật dạy học và các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; - Kết quả thực nghiệm: Khả năng sử dụng phần mềm MS PowerPoint. Khả năng tìm kiếm, khai thác thông tin phục vụ bài giảng. Khả năng xử lí thông tin phục vụ bài giảng. Khả năng lựa chọn và xây dụng ý tưởng bài giảng.

38.	Thiết kế định hướng kết quả học tập của Module dạy học

38. Thiết kế định hướng kết quả học tập của Module dạy học

 15:53 20/04/2017

Tiếp cận thiết kế module hay chương trình dạy học hiện đại là phương thức dạy học dựa vào định hướng kết quả học tập của người học. Định hướng kết quả học tập có ý nghĩa định hướng toàn bộ quá trình dạy học và là cơ sở để tổ chức kiểm tra quá trình dạy học, đánh giá kết quả học tập tại thời điểm kết thúc việc học tập. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày các khái niệm về Module dạy học, nhằm mục đích, định hướng kết quả học tập và quy trình thiết kế định hướng các kết quả học tập. Cách tiếp cận này mở ra khả năng và phương thức vận dụng trong thực tiễn dạy học sao cho đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

54. Tổ chức dạy học học phần vật lí đại cương cho sinh viên các trường đại học kĩ thuật với sự hỗ trợ của tài liệu có hướng dẫn theo module

54. Tổ chức dạy học học phần vật lí đại cương cho sinh viên các trường đại học kĩ thuật với sự hỗ trợ của tài liệu có hướng dẫn theo module

 14:31 04/04/2017

Nhằm để rèn luyện sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đáp ứng được yêu cầu của xã hội do đó những nhiệm vụ xác định trong quá trình dạy học tại trường đại học cần cung cấp cho sinh viên. Hệ thống kiến thức và kĩ năng trên nền tảng khoa học, kĩ thuật cơ bản, những kĩ thuật đặc biệt bền vững và khá rộng, khả năng tư duy độc lập, khả năng phân tích và óc sáng tạo; khả năng phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề; khả năng nghiên cứu và xử lí thông tin đến giải pháp kĩ thuật; khả năng giao tiếp linh hoạt và hợp tác với những người khác khi giải quyết nhiệm vụ của họ. Do đó, theo ý kiến của chúng tôi, chúng ta cần một bản thiết kế dạy và học để đáp ứng được với những yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra.

16. Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo module (phần Lượng giác) cho học sinh trung học phổ thông

16. Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo module (phần Lượng giác) cho học sinh trung học phổ thông

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo module phần Lượng giác cho học sinh trung học phổ thông nhằm tăng cường cho học sinh khả năng tự học, tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức.

18. Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo module phần vật lí đại cương cho sinh viên trường cao đẳng kĩ thuật

18. Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo module phần vật lí đại cương cho sinh viên trường cao đẳng kĩ thuật

 10:14 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng vấn đề tự học của sinh viên trường cao đẳng, tài liệu tự học có hướng dẫn theo module và thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo module phần vật lí đại cương cho sinh viên trường cao đẳng kĩ thuật.

19. Thiết kế giáo trình “Bài tập hóa học phổ thông” theo tiếp cận module nhằm rèn luyện sinh viên sư phạm kĩ năng sử dụng bài tập hóa học trong dạy học

19. Thiết kế giáo trình “Bài tập hóa học phổ thông” theo tiếp cận module nhằm rèn luyện sinh viên sư phạm kĩ năng sử dụng bài tập hóa học trong dạy học

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày quy trình thiết kế giáo trình “Bài tập hóa học phổ thông” theo tiếp cận module nhằm rèn luyện sinh viên sư phạm kĩ năng sử dụng bài tập hóa học trong dạy học.

12. Cách tiếp cận trong đào tạo nghề theo module

12. Cách tiếp cận trong đào tạo nghề theo module

 15:20 26/10/2016

Bài báo trình bày quan điểm về module hành nghề, module và đơn nguyên học tập, ưu thế và cách tiếp cận của đào tạo nghề theo module.

7. Thái độ học tập của sinh viên sư phạm đối với môn Tâm lí học đại cương thiết kế theo module

7. Thái độ học tập của sinh viên sư phạm đối với môn Tâm lí học đại cương thiết kế theo module

 17:09 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết thực hiện điều tra thái độ học tập của sinh viên sư phạm đối với môn Tâm lí học đại cương được thiết kế theo module, qua đó khẳng định ưu điểm của phương pháp này trong việc nâng cao hứng thú, tính tích cực học tập; phát huy được khả năng độc lập, sáng tạo của sinh viên.
Từ khóa: thái độ học tập, sinh viên sư phạm, Tâm lí học đại cương, module.

11. Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

11. Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 16:47 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm module dạy học, đặc tính cơ bản của một module dạy học, quy trình tổ chức module dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ và một ví dụ về quy trình tổ chức module “giáo dục và sự phát triển nhân cách” trong dạy học.
Từ khóa: module, dạy học, đào tạo, tín chỉ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây