23. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG  CÁC CƠ SỞ CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

23. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

 16:49 26/05/2020

Tóm tắt: Do bản chất phức tạp của rối loạn phổ tự kỉ, việc can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ đòi hỏi phải có hệ thống, tổ chức chặt chẽ với sự kết hợp của nhiều nguồn lực. Để quá trình này diễn ra có hiệu quả, các điều kiện cho hoạt động của các cơ sở, dịch vụ can thiệp cho trẻ giữ nền tảng quan trọng. Nghiên cứu này tập trung vào việc xem xét khả năng nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỉ thông qua tập huấn nâng cao năng lực cho lãnh đạo các cơ sở; đồng thời giám sát và hướng dẫn sau thời gian tập huấn.
Từ khóa: Nâng cao, chất lượng hoạt động, cơ sở can thiệp, rối loạn phổ tự kỉ.

07. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sơn La

07. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sơn La

 10:51 07/07/2019

Tóm tắt: Nghề giáo viên mầm non là một nghề đặc biệt trong các nghề của xã hội, trong đó đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực chuyên môn về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, đồng thời phải có năng lực sư phạm. Năng lực sư phạm phải được rèn luyện qua quá trình dạy và học nghiệp vụ sư phạm tại nhà trường sư phạm, vì vậy cần thiết phải rèn nghiệp vụ sư phạm để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo giáo viên mầm non, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. Bài viết đề cập một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm theo năng lực nghề cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sơn La.
Từ khóa: Rèn nghiệp vụ sư phạm, năng lực nghề, nâng cao, giáo dục mầm non.

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực phát triển toàn diện, không chỉ có kiến thức, kĩ năng chuyên môn mà còn có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu của công việc thì cần phải nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất tại trường học. Dựa trên việc nghiên cứu thực trạng giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất, bài viết đề xuất một số các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Công đoàn.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng giảng dạy, giáo dục thể chất, sinh viên.

13. VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

13. VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trong hình thức đào tạo theo tín chỉ, cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sinh viên khi học tập tại trường đại học. Bài viết đề cập đến các mô hình cố vấn học tập đã và đang áp dụng tại trường Đại học Đồng Tháp và những ảnh hưởng của mô hình, hoạt động cố vấn đến chất lượng học tập của sinh viên, đồng thời phân tích ưu và nhược điểm từ những mô hình cố vấn học tập; từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên từ công tác cố vấn học tập tại trường.
Từ khóa: cố vấn học tập, nâng cao, chất lượng học tập của sinh viên.

02. Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị

02. Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị

 10:44 08/04/2019

Tóm tắt: Xây dựng ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho người học, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo là yêu cầu khách quan và là nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường. Từ thực tiễn quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo ở Nhà trường trong những năm qua, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm xây dựng ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan chính trị.
Từ khóa: Tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao, bồi dưỡng, biện pháp.

15. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

15. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa là nhiệm vụ quan trọng, là đòi hỏi cấp thiết đặt ra trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: nâng cao, chất lượng, nghiên cứu khoa học, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính nhằm đảm bảo trẻ khiếm thính học thành công ở xã hội nói chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nói riêng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Trẻ khiếm thính, biện pháp, nâng cao, chất lượng giáo dục, cho trẻ khiếm thính, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

16. Nâng cao ý thức tự học cho học viên đào tạo trung cấp lí luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện nay

16. Nâng cao ý thức tự học cho học viên đào tạo trung cấp lí luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện nay

 10:52 07/08/2017

Tóm tắt: Chất lượng giáo dục, đào tạo học viên Trung cấp lí luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua đã không ngừng được nâng cao về mọi mặt, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Một trong những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm đó là ý thức tự học của học viên có mặt còn hạn chế. Do đó, nâng cao ý thức tự học tập của học viên là một giải pháp quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho học viên đào tạo Trung cấp lí luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện nay.
Từ khóa: ý thức tự học, học viên, nâng cao.

16. Vấn đề trẻ khuyết tật và biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

16. Vấn đề trẻ khuyết tật và biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 08:43 21/07/2017

Bài báo trình bày về những biện pháp tăng cường nhận thức cho sinh viên trường Cao đẳng Bà Rịa – Vũng Tàu về các vấn đề người khuyết tật và giáo dục trẻ khuyết tật để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các trường mầm non và tiểu học, để từ đó trẻ khuyết tật có được sự bình đẳng trong giáo dục và có cơ hội để thành công trong học tập và cơ hội được giúp đỡ trong học tập.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 08:36 21/07/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo nói chung và trường CĐSPTƯ nói riêng. Bài viết đề xuất 6 giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu xã hội và qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam

 08:36 21/07/2017

Bài viết nêu thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên cho giáo dục hòa nhập tại Việt Nam dựa trên 94 phiếu khảo sát của 94 học viên tại Chương Mỹ - Hà Nội và An Giang trong năm học 2014-2915. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam như: tăng tính thực tế của nội dung tập huấn, duy trì hoạt động của mạng lưới giáo viên giáo dục hòa nhập…

42.	 Ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh trong dạy học chương Cảm ứng điện từ (Vật lí 11 nâng cao)

42. Ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh trong dạy học chương Cảm ứng điện từ (Vật lí 11 nâng cao)

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày tác dụng của việc ôn tập trong dạy học Vật lí, vai trò của thí nghiệm, phần mềm mô phỏng Vật lí trong nội dung ôn tập và tổ chức ôn tập cho học sinh chương Cảm ứng điện từ thông qua thí nghiệm, phần mềm.

30.	Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên

30. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên

 10:34 14/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề về nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học; một số thuận lợi và khó khăn của sinh viên đại học khi tham gia nghiên cứu khoa học; một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

26. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông vùng Bắc Trung bộ

26. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông vùng Bắc Trung bộ

 18:12 09/07/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường THPT Bắc Trung Bộ, cần phải thực hiên một số giải pháp sau: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, và phụ huynh học sinh. Chương trình giáo dục thể chất ở trường phổ thông. Tăng cường đủ số lượng và nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy. Tăng cường cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện. Đổi mới phương pháp dạy hoc, tăng cường ngoại khoá thể dục thể thao. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn.
Từ khóa: Giải pháp, nâng cao, chất lượng.

8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Đăk Lắk

8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Đăk Lắk

 14:56 03/04/2017

Trường trung cấp chuyên nghiệp có nhiệm vụ tổng thể đào tạo lực lượng lao động trung gian có cả kiến thức và những kĩ năng nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Đánh giá chất lượng và tìm kiếm những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đào tạo nghề luôn luôn là những vấn đề phải đối mặt của nhiều nước. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, việc phát triển các tiêu chuẩn giáo dục nghề nên được khuyến khích.Một trong những tiêu chuẩn quan trọng là chuẩn trong chương trình đào tạo, tài năng của giáo viên, nhân viên quản lí và thúc đẩy sự hợp tác giữa trường trung cấp chuyên nghiệp và doanh nghiệp. Đồng thời, chất lượng của đào tạo nghề nên được thiết lập trong nhà trường do đó mỗi thành viên phải nhận thức được trách nhiệm của chính họ đối với chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo bởi nhà trường, dẫn đến nhận thức vào sự tin tưởng về chất lượng.

67. Lựa chọn hệ thống bài tập nâng cao tốc độ di chuyển đánh cầu cho nam sinh viên hệ không chuyên giáo dục thể chất trường đại học Hồng Đức

67. Lựa chọn hệ thống bài tập nâng cao tốc độ di chuyển đánh cầu cho nam sinh viên hệ không chuyên giáo dục thể chất trường đại học Hồng Đức

 15:23 31/03/2017

Qua nghiên cứu, sinh viên được nhận diện và được thực hiện các bài tập thực hành để kiểm tra môn học là nam sinh viên hệ không chuyên giáo dục thể chất trường đại học Hồng Đức. Bước đầu, những bài tập này thể hiện sự khác nhau qua quá trình đào tạo, do đó giúp bài giảng của bộ môn Giáo dục Thể chất và giảng viên có một cái nhìn thực tế hơn vào quá trình giảng dạy cho sinh viên chuyên nghiệp Giáo dục Thể chất.

27. Một số đề xuất nhằm nâng cao trình độ tiếng anh cho cán bộ cấp xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thanh Hóa

27. Một số đề xuất nhằm nâng cao trình độ tiếng anh cho cán bộ cấp xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thanh Hóa

 08:56 31/03/2017

Xây dựng nông thôn mới đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.Một trong những giải pháp khóa là áp dụng khoa học và kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp, mang những sản phẩm nông nghiệp ra thị trường quốc tế. Để đạt được điều này, đề xuất đưa ra nhằm nâng cao trình độ tiếng anh cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Thanh Hóa là một tỉnh với một vùng nông thôn rộng lớn, do đó nâng cao trình độ tiếng anh cho đội ngũ cán bộ cấp xã sẽ góp phần đáng kể cho việc thực hiện chính sách phát triển nông thôn của Đảng, là một trong những ưu tiên của Thanh Hóa.

30. Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong việc liên kết bản ghi vào giảng dạy học phần cơ sở dữ liệu nâng cao dành cho sinh viên nghành cao đẳng tin học ứng dụng

30. Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong việc liên kết bản ghi vào giảng dạy học phần cơ sở dữ liệu nâng cao dành cho sinh viên nghành cao đẳng tin học ứng dụng

 14:44 30/03/2017

Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong dạy học học phần Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin nắm vững cách liên kết hai tệp ghi. Do đó, sinh viên hiểu nghĩa của nó và tầm quan trọng trong việc làm các bài tập toán học liên quan đến bảo mật thông tin và bảo toàn cơ sở dữ liệu gốc.

6. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh theo định hướng hình thành năng lực

6. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh theo định hướng hình thành năng lực

 10:05 29/03/2017

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm là một hoạt động cơ bản và quan trọng để hình thành khả năng dạy học cho sinh viên sư phạm. Gần đây, hoạt động này đã được Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh quan tâm sâu sắc và xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bài báo đưa ra một số hạn chế còn tồn tại và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm, giúp nhà trường nắm được khả năng sinh viên, từ đó đáp ứng được các đòi hỏi chung của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đào tạo ở Việt Nam.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên qua đổi mới hoạt động dạy nghề trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

7. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên qua đổi mới hoạt động dạy nghề trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 10:05 29/03/2017

Để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo hiện nay, việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng cần phải được thay đổi, việc giảng dạy phải chuyển từ tập trung nâng cao năng lực chuyên môn sang nâng cao năng lực hoạt động xã hội và năng lực phát triển nghề nghiệp.Theo xu thế đào tạo theo hướng tiệm cận phát triển năng lực, các trường cao đẳng sư phạm cần xác định năng lực đầu ra cho công tác đào tạo giáo viên.Bài báo đưa ra một số năng lực cần thiết phải hình thành và phát triển cho giáo viên THCS, giáo viên dạy nghề trong tương lai ở các trường cao đẳng sư phạm, từ đó giúp họ nắm được phương pháp luận để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên thông qua hoạt động dạy nghề ở trường cao đẳng sư phạm.

45. Nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ thông qua việc học nhóm

45. Nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ thông qua việc học nhóm

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về việc áp dụng phương pháp học nhóm trên lớp môn tiếng Anh đối với sinh viên không chuyên ngữ. Bằng cách chỉ ra các phương pháp tổ chức cụ thể, những ưu điểm, hạn chế trong việc học nhóm tác giả khẳng định học nhóm trên lớp là một trong những phương pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ, đặc biệt là sinh viên của trường Đại học Hồng Đức.

5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí thiết bị dạy học ở trường cao đẳng sư phạm trung ương

5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí thiết bị dạy học ở trường cao đẳng sư phạm trung ương

 14:44 01/03/2017

Quản lí thiết bị trường học là quản lí một trong những thành tố của quá trình dạy học. Thực hiện tốt công tác này sẽ tạo bước chuyển biến cơ bản trong quản lí giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy bước chuyển biến sự nghiệp phát triển giáo dục phát triển toàn diện. Bài báo đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí thiết bị dạy học ở Trường Cao đẳng sư phạm trung ương.

7. Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lí hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua các khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương

7. Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lí hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua các khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động giáo dục thanh thiếu niên qua khóa học hè tại cơ sở phật giáo Thành phố Hải Dương nhằm giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống, thế giới quan, nhân sinh quan cho thanh thiếu niên, giúp các em có hệ thống các năng lực cần thiết để chuẩn bị bước vào cuộc sống.

13. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ

13. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày phát triển công tác cố vấn học tập và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác công tác cố vấn học tập ở trường đại học cùng những khó khăn của các trường đại học nước ta và một số gợi mở cho công tác tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ.

1. Biện pháp quản lí của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở

1. Biện pháp quản lí của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày thực trạng chung các trường phổ thông dân tộc bán trú, biện pháp quản lí của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

22. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

22. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

 17:21 26/09/2016

Tóm tắt: Thông qua thực tiễn giảng dạy Tin học cho sinh viên, bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng dạy học, Tin học, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

4. Biện pháp quản lí góp phần nâng cao năng lực tự học cho sinh viên

4. Biện pháp quản lí góp phần nâng cao năng lực tự học cho sinh viên

 16:46 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên vai trò của tự học và việc nâng cao năng lực tự học cho sinh viên; quản lí hoạt động tự học và các nội dung cơ bản của công tác quản lí hoạt động tự học qua đó đề xuất một số biện pháp quản lí nhằm góp phần nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.
Từ khóa: quản lí, nâng cao, năng lực, tự học, sinh viên.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên

4. Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên

 10:25 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong các trường đào tạo giáo viên hiện nay.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, đào tạo, giáo viên.

3. Nâng cao hiệu quả quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế

3. Nâng cao hiệu quả quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập nâng cao hiệu quả quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế, trong đó tập trung làm rõ các nội dung cơ bản như: một số cơ sở lí luận và thực tiễn về quản lí đào tạo người lao động ở Việt Nam; đề xuất biện pháp quản lí đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.

13. Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ở các trường đào tạo giáo viên

13. Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ở các trường đào tạo giáo viên

 14:18 15/09/2016

Bài viết trình bày về nhận dạng những điểm yếu của sinh viên sư phạm trước yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ như: Ý thức học tập chưa cao; trình độ và khả năng sử dụng ngôn ngữ còn nhiều bất cập; thiếu phương pháp học tập và yếu kĩ năng nghề nghiệp. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập của sinh viên là: nâng cao nhận thức cho Sinh viên về hoạt động tự học, hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch học tập, rèn kĩ năng nghiên cứu, ghi chép và nghe giảng.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây