8. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG KHOẢNG TRỐNG THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HÀ NỘI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NÓI TIẾNG ANH

8. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG KHOẢNG TRỐNG THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HÀ NỘI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NÓI TIẾNG ANH

 15:21 11/12/2020

Tóm tắt: Hiện nay, nhiều học sinh trung học phổ thông thường gặp khó khăn khi luyện nói tiếng Anh. Nghiên cứu được thực hiện đối với 40 học sinh lớp 10 tại một trường trung học ở Hà Nội, thiết kế theo mô hình nghiên cứu hành động của Kemmis và Taggart với 4 giai đoạn. Kết quả cho thấy học sinh đã tự tin bày tỏ suy nghĩ cũng như tăng cường sự tham gia vào các hoạt động nói. Ngoài ra, các em cũng có thái độ tích cực khi giao tiếp với các bạn khác để hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung bài viết mang lại cho giáo viên Tiếng Anh những kinh nghiệm trong việc thiết kế các hoạt động nói và tăng cường kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: điều chỉnh, hoạt động nói, nâng cao, sự tham gia, hoạt động khoảng trống thông tin

62. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN, NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

62. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN, NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Chất lượng và hiệu quả trong tổ chức hoạt động dạy học ở Trường Đại học Sài Gòn luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả đội ngũ giảng viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, đáp ứng “đơn đặt hàng” của xã hội. Bài viết đã đề xuất một số cách thức tác động đến yếu tố tâm lí bên trong người học: giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái độ học tập cho người học; các tác động bên ngoài người học: nội dung môn học, tài liệu học tập; phương pháp giảng dạy của giảng viên; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng “phải tích cực học tập”, giúp giảng viên trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học vận dụng các biện pháp để cải thiện và nâng cao tính tích cực học tập cho sinh viên.
Từ khóa: cải thiện, nâng cao, tính tích cực học tập, sinh viên, Đại học Sài Gòn

46. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

46. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung cơ bản trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa tại các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo các học phần này ở Trường Đại học Đồng Tháp chưa thực sự cao. Nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho thấy, kết quả học tập của sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn học này trong nhà trường hiện nay. Các giải pháp đã đề xuất thống nhất và chi phối tác động lẫn nhau, tạo động lực thúc đẩy sinh viên tích cực, tự lực, tự giác và sáng tạo trong quá trình học tập.
Từ khóa: kết quả học tập, nâng cao, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục đại học

18. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC HUA LA, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

18. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC HUA LA, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Đọc hiểu văn bản là một hoạt động quan trọng trong dạy học tiếng Việt ở tiểu học. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Bài viết trình bày thực trạng năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hua La, từ đó chỉ ra những biện pháp phù hợp, khoa học, linh hoạt, sáng tạo để nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh. Rèn luyện năng lực đọc hiểu cho học sinh ở Trường Tiểu học Hua La nói riêng và các trường tiểu học miền núi, vùng sâu, vùng xa phải là nhiệm vụ được thực hiện một cách thường xuyên, đồng bộ, theo hướng tăng cường phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: nâng cao, năng lực, đọc hiểu văn bản, lớp 4.

23. NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

23. NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Đọc hiểu là yếu tố quan trọng trong việc tiếp nhận giá trị thẩm mĩ của văn bản nghệ thuật. Ở trường tiểu học, để hướng dẫn học sinh cách tiếp cận nội dung và nghệ thuật của văn bản đều phải thông qua đọc hiểu của giáo viên. Nâng cao năng lực đọc hiểu cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học đọc hiểu, phát triển năng lực văn học cho học sinh tiểu học là vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số định hướng nâng cao năng lực đọc hiểu cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Bắc trên các phương diện: giúp sinh viên nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng đọc hiểu; bồi dưỡng vốn văn học và kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên qua các học phần liên quan; tổ chức rèn kĩ năng đọc hiểu qua thực hành dạy học và bài tập đọc hiểu. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực đọc hiểu của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Bắc đã có những cải thiện nhất định, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, còn nhiều sinh viên đọc hiểu chưa tốt, không ít sinh viên còn tỏ ra lúng túng khi tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản. Do đó, tìm biện pháp nâng cao năng lực đọc hiểu cho sinh viên là rất cần thiết.
Từ khóa: nâng cao, năng lực đọc hiểu, sinh viên, ngành Giáo dục Tiểu học.

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Để thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục. Bài viết đề cập đến một số vấn đề chung về thực trạng của đội ngũ giáo viên tiểu học; từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học ở địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Những giải pháp này nếu được thực hiện một cách đồng bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học nhằm thực hiệu hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: giải pháp, nâng cao, năng lực nghề nghiệp, giáo viên tiểu học, Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐÁP ỨNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC CÔNG LẬP CỦA TỈNH SƠN LA

3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐÁP ỨNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC CÔNG LẬP CỦA TỈNH SƠN LA

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Những năm gần đây, trong bối cảnh đổi mới giáo dục, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học ở Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc ngày càng được quan tâm. Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo được đưa ra. Tuy nhiên, các giải pháp này chủ yếu nhìn từ góc độ năng lực nghề nghiệp của sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra. Để đạt hiệu quả tối ưu trong đào tạo giáo viên, cần tăng cường thêm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ công tác tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối tương quan giữa việc đánh giá và dự báo công tác tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học công lập và việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học ở cơ sở đào tạo. Đây là mối tương quan cần được quan tâm để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.
Từ khóa: Nâng cao, chất lượng đào tạo, tuyển dụng giáo viên, công lập

4. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC CỦA KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

4. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC CỦA KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Trước sự thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới thì chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc vẫn còn những bất cập, hạn chế nhất định. Trên cơ sở đánh giá thực trạng chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học hiện nay; chỉ ra những vấn đề thực tiễn đặt ra cho quá trình đào tạo, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Khoa Tiểu học - Mầm non cần xây dựng chuẩn đầu ra, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và cách thức kiểm tra, đánh giá sinh viên.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng, chương trình đào tạo, giáo dục tiểu học.

23. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

23. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

 16:49 26/05/2020

Tóm tắt: Do bản chất phức tạp của rối loạn phổ tự kỉ, việc can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ đòi hỏi phải có hệ thống, tổ chức chặt chẽ với sự kết hợp của nhiều nguồn lực. Để quá trình này diễn ra có hiệu quả, các điều kiện cho hoạt động của các cơ sở, dịch vụ can thiệp cho trẻ giữ nền tảng quan trọng. Nghiên cứu này tập trung vào việc xem xét khả năng nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỉ thông qua tập huấn nâng cao năng lực cho lãnh đạo các cơ sở; đồng thời giám sát và hướng dẫn sau thời gian tập huấn.
Từ khóa: Nâng cao, chất lượng hoạt động, cơ sở can thiệp, rối loạn phổ tự kỉ.

07. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sơn La

07. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sơn La

 10:51 07/07/2019

Tóm tắt: Nghề giáo viên mầm non là một nghề đặc biệt trong các nghề của xã hội, trong đó đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực chuyên môn về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, đồng thời phải có năng lực sư phạm. Năng lực sư phạm phải được rèn luyện qua quá trình dạy và học nghiệp vụ sư phạm tại nhà trường sư phạm, vì vậy cần thiết phải rèn nghiệp vụ sư phạm để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo giáo viên mầm non, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. Bài viết đề cập một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm theo năng lực nghề cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sơn La.
Từ khóa: Rèn nghiệp vụ sư phạm, năng lực nghề, nâng cao, giáo dục mầm non.

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực phát triển toàn diện, không chỉ có kiến thức, kĩ năng chuyên môn mà còn có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu của công việc thì cần phải nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất tại trường học. Dựa trên việc nghiên cứu thực trạng giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất, bài viết đề xuất một số các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Công đoàn.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng giảng dạy, giáo dục thể chất, sinh viên.

13. VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

13. VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trong hình thức đào tạo theo tín chỉ, cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sinh viên khi học tập tại trường đại học. Bài viết đề cập đến các mô hình cố vấn học tập đã và đang áp dụng tại trường Đại học Đồng Tháp và những ảnh hưởng của mô hình, hoạt động cố vấn đến chất lượng học tập của sinh viên, đồng thời phân tích ưu và nhược điểm từ những mô hình cố vấn học tập; từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên từ công tác cố vấn học tập tại trường.
Từ khóa: cố vấn học tập, nâng cao, chất lượng học tập của sinh viên.

02. Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị

02. Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị

 10:44 08/04/2019

Tóm tắt: Xây dựng ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho người học, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo là yêu cầu khách quan và là nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường. Từ thực tiễn quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo ở Nhà trường trong những năm qua, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm xây dựng ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan chính trị.
Từ khóa: Tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao, bồi dưỡng, biện pháp.

15. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

15. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa là nhiệm vụ quan trọng, là đòi hỏi cấp thiết đặt ra trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: nâng cao, chất lượng, nghiên cứu khoa học, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính nhằm đảm bảo trẻ khiếm thính học thành công ở xã hội nói chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nói riêng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Trẻ khiếm thính, biện pháp, nâng cao, chất lượng giáo dục, cho trẻ khiếm thính, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

16. Nâng cao ý thức tự học cho học viên đào tạo trung cấp lí luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện nay

16. Nâng cao ý thức tự học cho học viên đào tạo trung cấp lí luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện nay

 10:52 07/08/2017

Tóm tắt: Chất lượng giáo dục, đào tạo học viên Trung cấp lí luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua đã không ngừng được nâng cao về mọi mặt, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Một trong những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm đó là ý thức tự học của học viên có mặt còn hạn chế. Do đó, nâng cao ý thức tự học tập của học viên là một giải pháp quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho học viên đào tạo Trung cấp lí luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện nay.
Từ khóa: ý thức tự học, học viên, nâng cao.

16. Vấn đề trẻ khuyết tật và biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

16. Vấn đề trẻ khuyết tật và biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 08:43 21/07/2017

Bài báo trình bày về những biện pháp tăng cường nhận thức cho sinh viên trường Cao đẳng Bà Rịa – Vũng Tàu về các vấn đề người khuyết tật và giáo dục trẻ khuyết tật để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các trường mầm non và tiểu học, để từ đó trẻ khuyết tật có được sự bình đẳng trong giáo dục và có cơ hội để thành công trong học tập và cơ hội được giúp đỡ trong học tập.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 08:36 21/07/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo nói chung và trường CĐSPTƯ nói riêng. Bài viết đề xuất 6 giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu xã hội và qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam

 08:36 21/07/2017

Bài viết nêu thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên cho giáo dục hòa nhập tại Việt Nam dựa trên 94 phiếu khảo sát của 94 học viên tại Chương Mỹ - Hà Nội và An Giang trong năm học 2014-2915. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam như: tăng tính thực tế của nội dung tập huấn, duy trì hoạt động của mạng lưới giáo viên giáo dục hòa nhập…

42.	 Ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh trong dạy học chương Cảm ứng điện từ (Vật lí 11 nâng cao)

42. Ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh trong dạy học chương Cảm ứng điện từ (Vật lí 11 nâng cao)

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày tác dụng của việc ôn tập trong dạy học Vật lí, vai trò của thí nghiệm, phần mềm mô phỏng Vật lí trong nội dung ôn tập và tổ chức ôn tập cho học sinh chương Cảm ứng điện từ thông qua thí nghiệm, phần mềm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây