03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng chất lượng nguồn lực lao động của tỉnh, nhu cầu và định hướng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động, đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm,…
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực.

05. Nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

05. Nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 22:44 27/10/2018

Tóm tắt: Thực tập sư phạm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo kiến thức, kĩ năng và giáo dục học sinh, sinh viên, từ đó nâng cao chất lượng người dạy trong tương lai. Bài viết đi sâu nghiên cứu, điều tra, phân tích thực trạng thực tập sư phạm của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, từ đó, đưa ra một số những giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Từ khóa: Thực tập sư phạm, thực trạng, giải pháp, nâng cao chất lượng, học sinh, sinh viên.

46. Lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng giờ học Thể dục cho học sinh Trường Trung học cơ sở xã Thiệu Dương, huyện Thiệu hoá, tỉnh Thanh Hóa

46. Lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng giờ học Thể dục cho học sinh Trường Trung học cơ sở xã Thiệu Dương, huyện Thiệu hoá, tỉnh Thanh Hóa

 10:02 19/09/2018

Tóm tắt: Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như: phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn toạ đàm, kiểm tra sư phạm, toán học thống kê để tiến hành nghiên cứu, lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng giờ học Thể dục cho học sinh Trường Trung học cơ sở xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa; qua đó, làm cơ sở nâng cao chất lượng giờ học Thể dục cho học sinh của trường.
Từ khóa: Nâng cao chất lượng, giờ học thể dục, trung học cơ sở.

06. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học An Giang nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay

06. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học An Giang nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay

 11:30 21/03/2018

Tóm tắt: Từ thực trạng, tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Một số nhóm giải pháp có thể tham khảo làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học.
Từ khóa: Nâng cao chất lượng, đội ngũ giảng viên, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trường Đại học An Giang.

13. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO  SINH VIÊN SONG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

13. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN SONG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Thực hành, thực tập là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo song ngành giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên, từ việc chọn cơ sở thực tập đến những yêu cầu với khoa đào tạo song ngành Giáo dục mầm non.
Từ khóa: giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

62. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH ÂM NHẠC  CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

62. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH ÂM NHẠC CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

 12:15 23/08/2017

Dạy học thực hành âm nhạc cho SV đóng một vai trò vị trí hết sức quan trọng và liên quan trực tiếp đến các học phần âm nhạc trong quá trình đào tạo của nhà trường. Từ mục tiêu đào tạo, bài viết này đề cập đến thực trạng của việc dạy học thực hành âm nhạc của nhà trường và giới thiệu một số giải pháp dạy học cụ thể sát với từng đối tượng, khả năng khác nhau của người học cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học thực hành âm nhạc theo hình thức đào tạo tín chỉ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

60. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC CHO TRẺ” TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ LIÊN THÔNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

60. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC CHO TRẺ” TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ LIÊN THÔNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 10:18 23/08/2017

Bài viết nêu lên những khó khăn và thuận lợi trong giảng dạy học phần “Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ”, từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần này trong chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục mầm non, hệ Liên thông ở Trường Đại học Quảng Bình.

20.	 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan – binh sĩ ở sư đoàn 316 Quân khu 2 hiện nay

20. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan – binh sĩ ở sư đoàn 316 Quân khu 2 hiện nay

 15:10 19/07/2017

Bài báo đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan – binh sĩ ở sư đoàn 316 Quân khu 2.

3.	Nâng cao chất lượng giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở trường mầm non

3. Nâng cao chất lượng giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở trường mầm non

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đưa ra các hình thức để quản lí, nâng cao chất lượng, nâng cao nhận thức về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở trường mầm non.

79. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHẬT BẢN

79. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHẬT BẢN

 09:43 11/07/2017

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ hiện nay, vấn đề khai thác tối đa nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của các quốc gia. Những thành công trong việc khai thác nguồn nhân lực của Nhật Bản là một điển hình mà chúng ta cần nghiên cứu, học tập. Bài viết phân tích một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng và sử dụng nguồn nhân lực của Nhật Bản như: chú trọng giáo dục và đào tạo con người, động viên tính tích cực của người lao động, phát huy tính kỉ luật, tinh thần đoàn kết, kĩ năng phối hợp nhóm của người lao động, khai thác năng lực sáng tạo của nguồn nhân lực.

68. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN  QUA VIỆC VẬN DỤNG CA DAO - TỤC NGỮ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

68. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN QUA VIỆC VẬN DỤNG CA DAO - TỤC NGỮ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

 09:28 11/07/2017

Vận dụng ca dao - tục ngữ vào dạy và học Triết học Mác-Lênin là một phương pháp cơ bản và cần thiết nhằm gắn lí luận với thực tiễn, giảm bớt tính trừu tượng, khó hiểu giúp người học nắm bắt được những tri thức cơ bản của triết học gắn với thực tiễn cuộc sống xã hội. Qua đó, làm tăng tính thuyết phục và giá trị của môn học đối với sinh viên, kích thích sự hứng thú, say mê nghiên cứu và học tập Triết học. Khẳng định giá trị thực tiễn và sự gắn bó chặt chẽ giữa Triết học với đời sống con người; qua đó, cung cấp cho người học một phương pháp khoa học, nâng cao năng lực nhận thức và cải tạo hiện thực xã hội.

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ

 15:36 11/05/2017

Tuyên truyền là một hình thức cơ bản, một phần quan trọng của công việc ý thức hệ, là công cụ mũi nhọn và sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Nó được đặc trưng bởi nội dung thường ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; Các hình thức đa dạng; Linh hoạt, trực quan và ít phụ thuộc vào thời gian, không gian, công cụ và phương tiện. Do đó, công việc của tuyên truyền rất phù hợp với đặc thù của quân đội, đặc biệt là ở cấp trung đội và cấp độ Đại đội.

7. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CỦA THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CHO MỌI NGƯỜI

7. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CHO MỌI NGƯỜI

 16:07 03/05/2017

Hiện nay, nhu cầu học tập của mọi người ngày càng cao và đa dạng, do đó các trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, cần nâng cao chất lượng dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Bài viết này đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các trường mầm non quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các trường mầm non quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

 15:43 19/04/2017

Do yêu cầu của đối mặt với xu thế hội nhập và phát triển, cho đến nay, những nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non quận 2 đã có kết quả ban đầu rất đáng kể, góp phần thay đổi cả về chất lượng và hiệu quả giáo dục ở cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm yếu và thiếu sót của giáo viên mầm non như: khả năng để đổi mới phương pháp giảng dạy bị giới hạn, khả năng đánh giá và quan sát trẻ theo yêu cầu của chương trình mới bị hạn chế, các kĩ năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục không tốt… Do đó, theo hướng dẫn chỉ đạo số 40 của Ban thư ký Ủy ban trung ương về nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, các địa phương cùng giáo dục và ngành đào tạo của quận 2 cũng được tham gia tất cả các biện pháp thích hợp để nâng cao vai trò của giáo viên mầm non.

56. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học toán cao cấp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học Vinh

56. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học toán cao cấp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học Vinh

 15:23 31/03/2017

Trong bài này, chúng tôi gợi ý hai biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học toán cao cấp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học, trường đại học Vinh.

21. Nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên Thanh Hóa

21. Nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên Thanh Hóa

 08:56 31/03/2017

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên trẻ của Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên Thanh Hóa đã phát huy được thế mạnh của mình, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên do tuổi đời, tuổi quân, tuổi nghề, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động sư phạm, hoạt động quân sự còn ít, một số ít các giảng viên trẻ chưa có xu hướng nghề nghiệp ổn định, chưa thực sự yêu, gắn bó với nghề; trí thức, kinh nghiệm, vốn sống còn hạn chế.... nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy. Để đội ngũ giảng viên trẻ có chất lượng, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ nên được trông đợi cả hai mặt chất lượng và số lượng. Bài báo đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ.

22. Nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần - tài chính cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở trường Đại học chính trị hiện nay

22. Nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần - tài chính cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở trường Đại học chính trị hiện nay

 08:56 31/03/2017

Hậu cần - Tài chính là môn học quân sự thuộc chuyên ngành Bảo đảm.Sự ra đời và tồn tại của nó gắn với những điều kiện nhất định của hoạt động quân sự. Môn học nghiên cứu đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng công tác hậu cần, tài chính và nội dung, biện pháp tiến hành công tác bảo đảm hậu cần, tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

40. Nâng cao chất lượng giờ dạy văn ở trường trung học phổ thông

40. Nâng cao chất lượng giờ dạy văn ở trường trung học phổ thông

 08:56 31/03/2017

Văn học là một môn nghệ thuật với những đặc điểm riêng biệt. Qua những hình ảnh phong phú và những từ ngữ sống động, nó cung cấp cho người học kiến thức về cuộc sống và điều bí ẩn của tâm hồn con người. Thêm nữa, nó gợi lên một thế giới huyền diệu, ma thuật và đầy màu sắc từ nét đẹp con người trong mỗi người và mỗi vật trong công việc.Từ đó, nó tác động đến tinh thần, cảm xúc và góp phần phát triển nhân cách con người. Do đó, đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả giảng dạy không chỉ bắt đầu từ các chương trình khung hoặc sự phân bố chương trình, mà còn cần phải bắt đầu từ giảng viên người giảng dạy trực tiếp truyền đạt kiến thức cho người học.

11. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường sư phạm khối nghệ thuật, góp phần đổi mới giáo dục phổ thông

11. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường sư phạm khối nghệ thuật, góp phần đổi mới giáo dục phổ thông

 16:21 30/03/2017

Một trong những mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông hiện nay là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Để đạt được mục tiêu này, đội ngũ giảng viên phổ thông cần phải có chất lượng dạy các môn nghệ thuật (Âm nhạc và Mỹ thuật). Điều này phụ thuộc nhiều vào chất lượng đào tạo giảng viên, dạy môn nghệ thuật trong lĩnh vực sư phạm nghệ thuật, mà chủ yếu là chất lượng của đội ngũ giảng viên.

12. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường trung cấp nghề trong nhà trường quân đội

12. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường trung cấp nghề trong nhà trường quân đội

 16:21 30/03/2017

Hiện nay, trường đào tạo nghề trong quân đội đã thường xuyên quan tâm đến công tác quản lí đào tạo nghề, từng bước phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức quản lý theo nề nếp chính quy, tạo môi trường tin cậy, có tác dụng thu hút, thúc đẩy việc học tập, rèn luyện của học viên. Tuy nhiên, về phương diện quản lí giáo dục, so với yêu cầu nhiệm vụ, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần được nhận thức và giải quyết cả về lí thuyết và thực tiễn. Do đó, trọng tâm của việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo cở các trường trung cấp nghề trong quân đội, cái mà cần đổi mới mục tiêu, chương trình, nội dung giảng dạy, là một nhiệm vụ, nội dung quan trọng.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

3. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

 15:50 30/03/2017

Sự cải cách giáo dục trong bối cảnh hiện nay, giáo dục đạo đức cho học sinh trong những giai đoạn này trở thành những yêu cầu và trách nhiệm cao hơn.Giáo dục đạo đức cho học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội, bao gồm giáo dục trong định hướng vai trò của nhà trường. Nó là nhiệm vụ vẻ vang mang tính lịch sử và trách nhiệm xã hội được giao cho trường học nói chung và trường cấp II nói riêng. Muốn đạt được những mục tiêu giáo dục phát triển học sinh toàn diện "đạo đức, trí tuệ, thể lực", ngoài việc đặt ra những mục tiêu, nội dung, nó không thể làm những khuôn mẫu và phương pháp giáo dục thích hợp đối với phạm vi mỗi trường học và cá nhân học sinh tại các trường trung học cơ sở.

3. Thực trạng và giải pháp quản lí nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp tỉnh Vĩnh Long

3. Thực trạng và giải pháp quản lí nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp tỉnh Vĩnh Long

 23:48 06/01/2017

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các giải pháp nêu ra nhằm tăng cường chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp hiện nay của tỉnh Vĩnh Long. Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, tạo nên sự thống nhất chặt chẽ và đem lại hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; do đó cần phối hợp đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên.

3. Giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

3. Giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày quy hoạch nhân lực giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020, kết quả đào tạo trong các trường chuyên nghiệp, dạy nghề và đề xuất một số giải pháp giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang.

12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thơ đường trong nhà trường phổ thông

12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thơ đường trong nhà trường phổ thông

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày thực trạng những khó khăn trong dạy học thơ đường trong trường phổ thông và một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thơ đường trong nhà trường phổ thông.

20. Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện qui trình đánh giá giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp ở Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

20. Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện qui trình đánh giá giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp ở Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp: Tăng cường lãnh đạo của chính quyền, nâng cao nhận thức của giáo viên, xác định minh chứng đánh giá tiêu chí, xây dựng bảng phương pháp thu thập minh chứng, quy trình đánh giá, tổ chức đò tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện qui trình đánh giá giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp ở Huyện Thiệu Hóa- tỉnh Thanh Hóa.

17. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề công lập tỉnh Phú Thọ

17. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề công lập tỉnh Phú Thọ

 09:41 03/10/2016

Tóm tắt: Tác giả trình bày và đánh giá kết quả khảo sát thực tế đội ngũ người dạy và người học; những thuận lợi và khó khăn của các trung tâm dạy nghề về công tác quản lí, nguồn lực, cơ sở vật chất. Từ đó, bài viết phân tích nội dung cụ thể của một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề công lập tỉnh Phú Thọ đối với các cấp quản lí và trung tâm dạy nghề.
Từ khóa: đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, trung tâm dạy nghề công lập, tỉnh Phú Thọ

20. Đối sánh trong giáo dục: công cụ hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam

20. Đối sánh trong giáo dục: công cụ hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam

 16:16 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu tổng quan về đối sánh, mục đích của đối sánh trong giáo dục, phân loại đối sánh. Từ đó, tác giả trình bày quy trình đối sánh, gồm: xác định đối tượng; xác định chuẩn đối sánh; lựa chọn cách thức đối sánh; thu thập thông tin/dữ liệu; phân tích dữ liệu; sử dụng thông tin/dữ liệu nhằn cải tiến; đánh giá kết quả. Áp dụng đối sánh để nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam có thể được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau (cấp trường, cấp chương trình, cấp môn học, cấp độ cá nhân) và có khả năng áp dụng trong các trường du lịch.
Từ khóa: đối sánh trong giáo dục, nâng cao chất lượng, đào tạo ngoại ngữ

11. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm giáo dục chính trị trường đại học Vinh

11. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm giáo dục chính trị trường đại học Vinh

 16:11 30/09/2016

Tóm tắt: bài viết bàn về thực trạng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm Giáo dục chính trị Trường Đại học Vinh và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm: nâng cao chất lượng dạy - học các môn chuyên ngành, môn Phương pháp dạy học; tăng cường bồi dưỡng cho sinh viên ý thức, thói quen và phương pháp tự học tự rèn luyện; tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; có giải pháp cụ thể cho sinh viên cử tuyển và sinh viên Lào. Tác giả cũng đề xuất kiến nghị với khoa, phòng chuyên môn để phối hợp làm tốt công tác này.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, thực tập sư phạm, sinh viên sư phạm, giáo dục chính trị, Trường Đại học Vinh

1. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn

1. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn

 15:55 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất 2 trong số 3 nhóm giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn: Nhóm giải pháp về quản lí, gồm: đổi mới chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đổi mới công tác quản lí hoạt động chuyên môn; xây dựng thí điểm mô hình trường học đổi mới theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; phát huy hiệu quả hoạt động của các trung giáo dục thường xuyên, tăng cường hợp tác về chuyên môn giữa giảng viên của các trường đại học sư phạm với giáo viên phổ thông trên địa bàn. Nhóm giải pháp điều kiện, gồm: tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tại các cơ sở giáo dục; hoàn thiện xây dựng hệ thống các trường nội trú, bán trú; tiến hành cải cách giáo dục bằng tác động mạnh từ văn hóa. Thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp Quản lí - Điều Kiện - Chuyên môn sẽ tạo đà chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục Bắc Kạn trong thời gian tới.
Từ khóa: giải pháp cơ bản, nâng cao chất lượng, giáo dục tỉnh Bắc Kạn

23. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

23. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

 14:36 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất 7 giải pháp cần thực hiện đồng bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trường tiểu học huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, gồm các giải pháp: đổi mới công tác quy hoạch cán bộ quản lí các trường tiểu học trên địa bàn huyện; đổi mới các công tác như đào tạo, bồi dưỡng, tuyển, chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lí trường ở các trường tiểu học; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lí; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đổi mới công tác đánh giá cán bộ quản lí trường tiểu học; xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, trường tiểu học, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây