20. Sử dụng mô hình ASK (Attitude - Skill - Knowledge) trong đánh giá năng lực của giảng viên các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

20. Sử dụng mô hình ASK (Attitude - Skill - Knowledge) trong đánh giá năng lực của giảng viên các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 14:34 15/10/2018

Tóm tắt: Quản lí nguồn nhân lực dựa trên năng lực theo mô hình ASK (Attitude - Skill -Knowledge) nhằm phát huy năng lực tổng thể của mỗi con người trong tổ chức một cách bền vững. Theo kết quả điều tra, khảo sát, nhìn chung năng lực của giảng viên trong các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện nay còn yếu, chưa theo kịp với sự vận động của đời sống KT-XH. Bài viết đưa ra những đánh giá cụ thể về năng lực của giảng viên theo mô hình ASK, từ đó đề xuất một số giải pháp đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực giảng viên trong các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đáp ứng yêu cầu của thời kì hội nhập quốc tế.
Từ khóa: giảng viên, mô hình ASK, năng lực, nâng cao năng lực.

17. Xây dựng năng lực nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học Indonesia

17. Xây dựng năng lực nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học Indonesia

 15:07 19/10/2017

Tóm tắt: Indonesia đang phát triển và thực hiện một loạt các hoạt động với mục đích nâng cao năng lực của các tổ chức đào tạo giáo viên. Bài viết trình bày một số vấn đề về việc xây dựng các năng lực nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học Indonesia và những thách thức cụ thể trong việc phát triển năng lực nghiên cứu của giảng viên đại học.
Từ khóa: Nâng cao năng lực, năng lực đào tạo giáo viên, xây dựng nghiên cứu, phát triển năng lực nghiên cứu.

9. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí trung tâm học tập cộng đồng

9. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí trung tâm học tập cộng đồng

 14:56 03/04/2017

Bài báo phân tích và xác định nhiệm vụ/trách nhiệm, sức mạnh cũng như vai trò của ban giám đốc cùng đồng lòng trong quản lí Trung tâm học tập cộng đồng (CLCs). Do đó, bài báo này đề xuất những giải pháp đào tạo, khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ quản lí cũng như thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của các nhà chức trách trong việc bồi dưỡng đội ngũ quản lỹ trung tâm học tập cộng đồng. Điều này được xem như một phương pháp then chốt để phát triển đội ngũ trong phạm vi phát triển mô hình CLS cung cấp những cơ hội học hiệu quả nhằm xây dựng một xã hội học tập từ những người dân thường.

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

 00:50 08/01/2017

Bài báo giới thiệu quan điểm tích hợp môn học, tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở ở Việt Nam chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015 góp phần nâng cao năng lực cho người học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây